Παρακολούθηση
Clément Maria
Clément Maria
Researcher, INRIA
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inria.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The gudhi library: Simplicial complexes and persistent homology
C Maria, JD Boissonnat, M Glisse, M Yvinec
Mathematical Software–ICMS 2014: 4th International Congress, Seoul, South …, 2014
2212014
Introduction to the R package TDA
BT Fasy, J Kim, F Lecci, C Maria
arXiv preprint arXiv:1411.1830, 2014
1622014
The simplex tree: An efficient data structure for general simplicial complexes
JD Boissonnat, C Maria
Algorithmica 70, 406-427, 2014
1152014
The compressed annotation matrix: An efficient data structure for computing persistent cohomology
JD Boissonnat, TK Dey, C Maria
European Symposium on Algorithms, 695-706, 2013
702013
TDA: statistical tools for topological data analysis
BT Fasy, J Kim, F Lecci, C Maria, V Rouvreau
Software available at https://cran. r-project. org/package= TDA, 2014
342014
Computing persistent homology with various coefficient fields in a single pass
JD Boissonnat, C Maria
Journal of Applied and Computational Topology 3, 59-84, 2019
322019
Computing persistent homology with various coefficient fields in a single pass
JD Boissonnat, C Maria
Journal of Applied and Computational Topology 3, 59-84, 2019
322019
An exponential lower bound on the complexity of regularization paths
B Gärtner, M Jaggi, C Maria
arXiv preprint arXiv:0903.4817, 2009
302009
Zigzag persistence via reflections and transpositions
C Maria, SY Oudot
Proceedings of the Twenty-Sixth Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete …, 2014
292014
Algorithms and complexity for Turaev–Viro invariants
BA Burton, C Maria, J Spreer
Journal of Applied and Computational Topology 2 (1-2), 33-53, 2018
272018
Filtered complexes
C Maria
GUDHI User and Reference Manual. GUDHI Editorial Board 8, 2015
202015
Discrete morse theory for computing zigzag persistence
C Maria, H Schreiber
Algorithms and Data Structures: 16th International Symposium, WADS 2019 …, 2019
112019
Rips complex
C Maria, P Dlotko, V Rouvreau, M Glisse
GUDHI user and reference manual. GUDHI Editorial Board 3 (0), 2016
112016
A Polynomial-Time Algorithm to Compute Turaev–Viro Invariants of 3-Manifolds with Bounded First Betti Number
C Maria, J Spreer
Foundations of Computational Mathematics 20 (5), 1013-1034, 2020
102020
Statistical tools for the topological data analysis
BT Fasy, J Kim, F Lecci, C Maria, V Rouvreau
102018
Admissible colourings of 3-manifold triangulations for Turaev-Viro type invariants
C Maria, J Spreer
arXiv preprint arXiv:1512.04648, 2015
102015
Persistent cohomology
C Maria
GUDHI User and Reference Manual. GUDHI Editorial Board 8, 2015
92015
Algorithms and data structures in computational topology
C Maria
Université Nice Sophia Antipolis, 2014
92014
International Congress on Mathematical Software
C Maria, JD Boissonnat, M Glisse, M Yvinec, H Hong, C Yap
Springer, 2014
92014
TDA: Statistical Tools for Topological Data Analysis, 2019
BT Fasy, J Kim, F Lecci, C Maria, V Rouvreau
URL https://CRAN. R-project. org/package= TDA. R package version 1 (5), p184, 2014
92014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20