Παρακολούθηση
Alicia Morugán-Coronado
Alicia Morugán-Coronado
Postdoctoral researcher
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uvigo.es
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Changes in soil microbial community structure influenced by agricultural management practices in a Mediterranean agro-ecosystem
F García-Orenes, A Morugán-Coronado, R Zornoza, K Scow
PloS one 8 (11), e80522, 2013
2532013
The impact of intercropping, tillage and fertilizer type on soil and crop yield in fruit orchards under Mediterranean conditions: A meta-analysis of field studies
A Morugán-Coronado, C Linares, MD Gómez-López, Á Faz, R Zornoza
Agricultural Systems 178, 102736, 2020
1962020
Short-term effects of treated wastewater irrigation on Mediterranean calcareous soil
A Morugán-Coronado, F García-Orenes, J Mataix-Solera, V Arcenegui, ...
Soil and Tillage Research 112 (1), 18-26, 2011
1232011
Evaluation of soil quality using multiple lineal regression based on physical, chemical and biochemical properties
R Zornoza, J Mataix-Solera, C Guerrero, V Arcenegui, F García-Orenes, ...
Science of the Total Environment 378 (1-2), 233-237, 2007
1162007
Organic fertilization in traditional mediterranean grapevine orchards mediates changes in soil microbial community structure and enhances soil fertility
F García‐Orenes, A Roldán, A Morugán‐Coronado, C Linares, A Cerdà, ...
Land Degradation & Development 27 (6), 1622-1628, 2016
852016
The effect of moisture on soil microbial properties and nitrogen cyclers in Mediterranean sweet orange orchards under organic and inorganic fertilization
A Morugán-Coronado, F García-Orenes, M McMillan, L Pereg
Science of the Total Environment 655, 158-167, 2019
772019
Restoration of nitrogen cycling community in grapevine soil by a decade of organic fertilization
L Pereg, A Morugán-Coronado, M McMillan, F García-Orenes
Soil and Tillage Research 179, 11-19, 2018
622018
The impact of crop diversification, tillage and fertilization type on soil total microbial, fungal and bacterial abundance: A worldwide meta-analysis of agricultural sites
A Morugán-Coronado, P Pérez-Rodríguez, E Insolia, D Soto-Gómez, ...
Agriculture, Ecosystems & Environment 329, 107867, 2022
612022
Temporal characterisation of soil-plant natural recovery related to fire severity in burned Pinus halepensis Mill. forests
D Moya, S González-De Vega, F García-Orenes, A Morugán-Coronado, ...
Science of the Total Environment 640, 42-51, 2018
552018
Assessment of promising agricultural management practices
L Barão, A Alaoui, C Ferreira, G Basch, G Schwilch, V Geissen, W Sukkel, ...
Science of the total environment 649, 610-619, 2019
512019
Prolonged irrigation with municipal wastewater promotes a persistent and active soil microbial community in a semiarid agroecosystem
F García-Orenes, F Caravaca, A Morugán-Coronado, A Roldán
Agricultural Water Management 149, 115-122, 2015
492015
Application of soil quality indices to assess the status of agricultural soils irrigated with treated wastewaters
A Morugán-Coronado, V Arcenegui, F García-Orenes, J Mataix-Solera, ...
Solid earth 4 (1), 119-127, 2013
422013
Relationships between soil water repellency and microbial community composition under different plant species in a Mediterranean semiarid forest
E Lozano, F García-Orenes, G Bárcenas-Moreno, P Jiménez-Pinilla, ...
Journal of Hydrology and Hydromechanics 62 (2), 101-107, 2014
352014
Changes in soil microbial activity and physicochemical properties in agricultural soils in Eastern Spain
A Morugán-Coronado, F García-Orenes, A Cerdà
Spanish Journal of Soil Science 5 (3), 201-213, 2015
32*2015
Longevity of soil water repellency in a former wastewater disposal tree stand and potential amelioration
J Mataix-Solera, L García-Irles, A Morugán, SH Doerr, F Garcia-Orenes, ...
Geoderma 165 (1), 78-83, 2011
322011
Small variations in soil properties control fire-induced water repellency.
JM Solera, VA Baldo, LMM Zavala, AJ López, AM Coronado, GB Moreno, ...
Spanish Journal of Soil Science: SJSS 4 (1), 51-60, 2014
292014
Visual Assessment of the Impact of Agricultural Management Practices on Soil Quality
A Alaoui, L Barão, CSS Ferreira, G Schwilch, G Basch, F Garcia‐Orenes, ...
Agronomy Journal, 2020
252020
Correction: Changes in soil microbial community structure influenced by agricultural management practices in a Mediterranean agro-ecosystem
F García-Orenes, A Morugán-Coronado, R Zornoza, A Cerdà, K Scow
PLoS One 11 (3), e0152958, 2016
162016
The impact of abandonment of traditional flood irrigated citrus orchards on soil infiltration and organic matter
A Cerdà, AG Morera, FG Orenes, A Morugán, OG Pelayo, P Pereira, ...
Geoecología, cambio ambiental y paisaje: homenaje al profesor José María …, 2014
162014
Soil properties in relation to diversionary feeding stations for ungulates on a Mediterranean mountain
R Pascual-Rico, A Morugan-Coronado, F Botella, F García-Orenes, ...
Applied soil ecology 127, 136-143, 2018
122018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20