Παρακολούθηση
Nikolaos Papaspyrou
Nikolaos Papaspyrou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα softlab.ntua.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A type system for certified binaries
Z Shao, B Saha, V Trifonov, N Papaspyrou
Proceedings of the 29th ACM SIGPLAN-SIGACT symposium on Principles of …, 2002
942002
A formal semantics for the C programming language
NS Papaspyrou
Doctoral Disseration. National Technical University of Athens. Athens …, 1998
791998
A type system for certified binaries
Z Shao, V Trifonov, B Saha, N Papaspyrou
ACM Transactions on Programming Languages and Systems (TOPLAS) 27 (1), 1-45, 2005
452005
A scalability benchmark suite for Erlang/OTP
S Aronis, N Papaspyrou, K Roukounaki, K Sagonas, Y Tsiouris, IE Venetis
Proceedings of the eleventh ACM SIGPLAN workshop on Erlang workshop, 33-42, 2012
442012
A resumption monad transformer and its applications in the semantics of concurrency
NS Papaspyrou
Proceedings of the 3rd Panhellenic Logic Symposium, 17-22, 2001
402001
Concolic testing for functional languages
A Giantsios, N Papaspyrou, K Sagonas
Proceedings of the 17th International Symposium on Principles and Practice …, 2015
342015
A type and effect system for deadlock avoidance in low-level languages
P Gerakios, N Papaspyrou, K Sagonas
Proceedings of the 7th ACM SIGPLAN workshop on Types in language design and …, 2011
322011
Evaluating the usability of web-based learning management systems
P Georgiakakis, A Papasalouros, S Retalis, K Siassiakos, N Papaspyrou
THEMES in Education 6 (1), 45-59, 2005
322005
Semantic description of educational adaptive hypermedia based on a conceptual model
A Papasalouros, S Retalis, N Papaspyrou
Journal of Educational Technology & Society 7 (4), 129-142, 2004
292004
Denotational semantics of ANSI C
NS Papaspyrou
Computer Standards & Interfaces 23 (3), 169-185, 2001
262001
Continuations for parallel logic programming
E Todoran, NS Papaspyrou
Proceedings of the 2nd ACM SIGPLAN international conference on Principles …, 2000
262000
A case study of an enriched classroom model based on the World Wide Web
S Retalis, V Makrakis, N Papaspyrou, M Skordalakis
Active Learning, 15-19, 1998
211998
Dynamic deadlock avoidance in systems code using statically inferred effects
P Gerakios, N Papaspyrou, K Sagonas, P Vekris
Proceedings of the 6th Workshop on Programming Languages and Operating …, 2011
202011
RELEASE: a high-level paradigm for reliable large-scale server software
O Boudeville, F Cesarini, N Chechina, K Lundin, N Papaspyrou, ...
International Symposium on Trends in Functional Programming, 263-278, 2012
182012
A study of evaluation order semantics in expressions with side effects
NS Papaspyrou, D MAĆO
Journal of Functional Programming 10 (3), 227-244, 2000
182000
Continuations for prototyping concurrent languages
EN Todoran, N Papaspyrou
Technical Report CSD-SWTR-1-06, National Technical University of Athens …, 2006
172006
Towards a Novel Networked Learning Environment.
A Koutoumanos, N Papaspyrou, S Retalis, H Maurer, E Skordalakis
Web site: http://aace. virginia. edu/aace/conf/webnet/html/124/124. htm, 1996
171996
Modeling learning technology systems as business systems
P Avgeriou, S Retalis, N Papaspyrou
Software & Systems Modeling 2 (2), 120-133, 2003
142003
Web-based teaching in software engineering
N Papaspyrou, S Retalis, S Efremidis, G Barlas, E Skordalakis
Advances in engineering software 30 (12), 901-906, 1999
141999
Teaching programming through problem solving: The role of the programming language
NS Papaspyrou, S Zachos
2013 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, 1545-1548, 2013
132013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20