Παρακολούθηση
Nick Obradovich
Nick Obradovich
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mpib-berlin.mpg.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Machine behaviour
I Rahwan, M Cebrian, N Obradovich, J Bongard, JF Bonnefon, C Breazeal, ...
Nature 568 (7753), 477-486, 2019
5362019
Rapid assessment of disaster damage using social media activity
Y Kryvasheyeu, H Chen, N Obradovich, E Moro, P Van Hentenryck, ...
Science advances 2 (3), e1500779, 2016
4722016
Empirical evidence of mental health risks posed by climate change
N Obradovich, R Migliorini, MP Paulus, I Rahwan
Proceedings of the National Academy of Sciences 115 (43), 10953-10958, 2018
1742018
Stay-at-home orders associate with subsequent decreases in COVID-19 cases and fatalities in the United States
JH Fowler, SJ Hill, R Levin, N Obradovich
PLoS One 16 (6), e0248849, 2021
143*2021
Nighttime temperature and human sleep loss in a changing climate
N Obradovich, R Migliorini, SC Mednick, JH Fowler
Science advances 3 (5), e1601555, 2017
1262017
The 2021 report of the Lancet Countdown on health and climate change: code red for a healthy future
M Romanello, A McGushin, C Di Napoli, P Drummond, N Hughes, ...
The Lancet 398 (10311), 1619-1662, 2021
992021
Rapidly declining remarkability of temperature anomalies may obscure public perception of climate change
FC Moore, N Obradovich, F Lehner, P Baylis
Proceedings of the National Academy of Sciences 116 (11), 4905-4910, 2019
922019
Weather impacts expressed sentiment
P Baylis, N Obradovich, Y Kryvasheyeu, H Chen, L Coviello, E Moro, ...
PloS one 13 (4), e0195750, 2018
872018
Climate change may alter human physical activity patterns
N Obradovich, JH Fowler
Nature Human Behaviour 1 (5), 1-7, 2017
772017
Big data sensors of organic advocacy: the case of Leonardo DiCaprio and climate change
EC Leas, BM Althouse, M Dredze, N Obradovich, JH Fowler, SM Noar, ...
PloS one 11 (8), e0159885, 2016
612016
Evaluating style transfer for text
R Mir, B Felbo, N Obradovich, I Rahwan
arXiv preprint arXiv:1904.02295, 2019
602019
Are vulnerable communities digitally left behind in social responses to natural disasters? An evidence from Hurricane Sandy with Twitter data
Z Wang, NSN Lam, N Obradovich, X Ye
Applied geography 108, 1-8, 2019
552019
Collective responsibility amplifies mitigation behaviors
N Obradovich, SM Guenther
Climatic change 137 (1), 307-319, 2016
542016
Climatic stress, internal migration, and Syrian civil war onset
K Ash, N Obradovich
Journal of Conflict Resolution 64 (1), 3-31, 2020
412020
Effects of environmental stressors on daily governance
N Obradovich, D Tingley, I Rahwan
Proceedings of the National Academy of Sciences 115 (35), 8710-8715, 2018
322018
Algorithmic discrimination: Formulation and exploration in deep learning-based face biometrics
I Serna, A Morales, J Fierrez, M Cebrian, N Obradovich, I Rahwan
arXiv preprint arXiv:1912.01842, 2019
302019
Climate change may speed democratic turnover
N Obradovich
Climatic Change 140 (2), 135-147, 2017
302017
Closing the AI knowledge gap
Z Epstein, BH Payne, JH Shen, A Dubey, B Felbo, M Groh, N Obradovich, ...
arXiv preprint arXiv:1803.07233, 2018
282018
Using remarkability to define coastal flooding thresholds
FC Moore, N Obradovich
Nature communications 11 (1), 1-8, 2020
252020
Social media data analysis and feedback for advanced disaster risk management
M Enenkel, SM Saenz, DS Dookie, L Braman, N Obradovich, ...
arXiv preprint arXiv:1802.02631, 2018
212018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20