Παρακολούθηση
Nick Obradovich
Nick Obradovich
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα laureateinstitute.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Machine behaviour
I Rahwan, M Cebrian, N Obradovich, J Bongard, JF Bonnefon, C Breazeal, ...
Nature 568, 477-486, 2019
8642019
The 2021 report of the Lancet Countdown on health and climate change: code red for a healthy future
M Romanello, A McGushin, C Di Napoli, P Drummond, N Hughes, ...
The Lancet 398 (10311), 1619-1662, 2021
7242021
Rapid assessment of disaster damage using social media activity
Y Kryvasheyeu, H Chen, N Obradovich, E Moro, P Van Hentenryck, ...
Science advances 2 (3), e1500779, 2016
6082016
The 2022 report of the Lancet Countdown on health and climate change: health at the mercy of fossil fuels
M Romanello, C Di Napoli, P Drummond, C Green, H Kennard, ...
The Lancet 400 (10363), 1619-1654, 2022
3162022
Empirical evidence of mental health risks posed by climate change
N Obradovich, R Migliorini, MP Paulus, I Rahwan
Proceedings of the National Academy of Sciences 115 (43), 10953-10958, 2018
2952018
Stay-at-home orders associate with subsequent decreases in COVID-19 cases and fatalities in the United States
JH Fowler, SJ Hill, R Levin, N Obradovich
PLoS One 16 (6), e0248849, 2021
226*2021
Nighttime temperature and human sleep loss in a changing climate
N Obradovich, R Migliorini, SC Mednick, JH Fowler
Science advances 3 (5), e1601555, 2017
2242017
Rapidly declining remarkability of temperature anomalies may obscure public perception of climate change
FC Moore, N Obradovich, F Lehner, P Baylis
Proceedings of the National Academy of Sciences 116 (11), 4905-4910, 2019
1722019
Weather impacts expressed sentiment
P Baylis, N Obradovich, Y Kryvasheyeu, H Chen, L Coviello, E Moro, ...
PloS one 13 (4), e0195750, 2018
1352018
Climate change may alter human physical activity patterns
N Obradovich, JH Fowler
Nature Human Behaviour 1 (5), 0097, 2017
1252017
Climatic stress, internal migration, and Syrian civil war onset
K Ash, N Obradovich
Journal of Conflict Resolution 64 (1), 3-31, 2020
912020
Evaluating style transfer for text
R Mir, B Felbo, N Obradovich, I Rahwan
arXiv preprint arXiv:1904.02295, 2019
912019
Are vulnerable communities digitally left behind in social responses to natural disasters? An evidence from Hurricane Sandy with Twitter data
Z Wang, NSN Lam, N Obradovich, X Ye
Applied geography 108, 1-8, 2019
822019
Big data sensors of organic advocacy: the case of Leonardo DiCaprio and climate change
EC Leas, BM Althouse, M Dredze, N Obradovich, JH Fowler, SM Noar, ...
PloS one 11 (8), e0159885, 2016
722016
Collective responsibility amplifies mitigation behaviors
N Obradovich, SM Guenther
Climatic change 137, 307-319, 2016
692016
Global evidence of expressed sentiment alterations during the COVID-19 pandemic
J Wang, Y Fan, J Palacios, Y Chai, N Guetta-Jeanrenaud, N Obradovich, ...
Nature Human Behaviour 6 (3), 349-358, 2022
492022
Effects of environmental stressors on daily governance
N Obradovich, D Tingley, I Rahwan
Proceedings of the National Academy of Sciences 115 (35), 8710-8715, 2018
492018
Sensitive loss: Improving accuracy and fairness of face representations with discrimination-aware deep learning
I Serna, A Morales, J Fierrez, N Obradovich
Artificial Intelligence 305, 103682, 2022
472022
Rising temperatures erode human sleep globally
K Minor, A Bjerre-Nielsen, SS Jonasdottir, S Lehmann, N Obradovich
One Earth 5 (5), 534-549, 2022
46*2022
Algorithmic discrimination: Formulation and exploration in deep learning-based face biometrics
I Serna, A Morales, J Fierrez, M Cebrian, N Obradovich, I Rahwan
arXiv preprint arXiv:1912.01842, 2019
452019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20