Παρακολούθηση
Lefkos Middleton
Lefkos Middleton
Professor of Neurology, Imperial College London
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ic.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Epidemiology of Alzheimer's disease and other forms of dementia in China, 1990–2010: a systematic review and analysis
KY Chan, W Wang, JJ Wu, L Liu, E Theodoratou, J Car, L Middleton, ...
The Lancet 381 (9882), 2016-2023, 2013
8772013
Genetic relationship between five psychiatric disorders estimated from genome-wide SNPs
B Devlin, JR Kelsoe, P Sklar, MJ Daly, MC O'Donovan, N Craddock, ...
Nature genetics 45 (9), 984-994, 2013
7562013
Evidence for α-synuclein prions causing multiple system atrophy in humans with parkinsonism
SB Prusiner, AL Woerman, DA Mordes, JC Watts, R Rampersaud, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 112 (38), E5308-E5317, 2015
7432015
Meta-analysis and imputation refines the association of 15q25 with smoking quantity
JZ Liu, F Tozzi, DM Waterworth, SG Pillai, P Muglia, L Middleton, ...
Nature genetics 42 (5), 436-440, 2010
7232010
Glycyl tRNA synthetase mutations in Charcot-Marie-Tooth disease type 2D and distal spinal muscular atrophy type V
A Antonellis, RE Ellsworth, N Sambuughin, I Puls, A Abel, SQ Lee-Lin, ...
The American Journal of Human Genetics 72 (5), 1293-1299, 2003
7032003
Mitochondrial polymorphisms significantly reduce the risk of Parkinson disease
JM Van Der Walt, KK Nicodemus, ER Martin, WK Scott, MA Nance, ...
The American Journal of Human Genetics 72 (4), 804-811, 2003
6532003
Mutations in the dystrophin-associated protein γ-sarcoglycan in chromosome 13 muscular dystrophy
S Noguchi, EM McNally, KB Othmane, Y Hagiwara, Y Mizuno, M Yoshida, ...
Science 270 (5237), 819-822, 1995
6421995
Candidate single-nucleotide polymorphisms from a genomewide association study of Alzheimer disease
H Li, S Wetten, L Li, PLS Jean, R Upmanyu, L Surh, D Hosford, ...
Archives of neurology 65 (1), 45-53, 2008
5952008
A genome-wide investigation of SNPs and CNVs in schizophrenia
AC Need, D Ge, ME Weale, J Maia, S Feng, EL Heinzen, KV Shianna, ...
PLoS genetics 5 (2), e1000373, 2009
5622009
Psychiatric genome-wide association study analyses implicate neuronal, immune and histone pathways
B Devlin, JR Kelsoe, P Sklar, MJ Daly, MC O'Donovan, N Craddock, ...
Nature neuroscience 18 (2), 199-209, 2015
5222015
Associations of social isolation with anxiety and depression during the early COVID-19 pandemic: a survey of older adults in London, UK
CE Robb, CA De Jager, S Ahmadi-Abhari, P Giannakopoulou, ...
Frontiers in psychiatry 11, 591120, 2020
4422020
Transmission of multiple system atrophy prions to transgenic mice
JC Watts, K Giles, A Oehler, L Middleton, DT Dexter, SM Gentleman, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 110 (48), 19555-19560, 2013
4412013
Plasma protein biomarkers for depression and schizophrenia by multi analyte profiling of case-control collections
E Domenici, DR Willé, F Tozzi, I Prokopenko, S Miller, A McKeown, ...
PLoS one 5 (2), e9166, 2010
4032010
A mega-analysis of genome-wide association studies for major depressive disorder
Major Depressive Disorder Working Group of the Psychiatric GWAS Consortium
Molecular psychiatry 18 (4), 2013
3952013
Age at onset in two common neurodegenerative diseases is genetically controlled
YJ Li, WK Scott, DJ Hedges, F Zhang, PC Gaskell, MA Nance, RL Watts, ...
The American Journal of Human Genetics 70 (4), 985-993, 2002
3862002
Genome-wide association and meta-analysis of bipolar disorder in individuals of European ancestry
LJ Scott, P Muglia, XQ Kong, W Guan, M Flickinger, R Upmanyu, F Tozzi, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 106 (18), 7501-7506, 2009
3582009
World‐Wide FINGERS Network: a global approach to risk reduction and prevention of dementia
M Kivipelto, F Mangialasche, HM Snyder, R Allegri, S Andrieu, H Arai, ...
Alzheimer's & dementia 16 (7), 1078-1094, 2020
3512020
Complete genomic screen in Parkinson disease: evidence for multiple genes
WK Scott, MA Nance, RL Watts, JP Hubble, WC Koller, K Lyons, R Pahwa, ...
Jama 286 (18), 2239-2244, 2001
3492001
Genome-wide association study of recurrent major depressive disorder in two European case–control cohorts
P Muglia, F Tozzi, NW Galwey, C Francks, R Upmanyu, XQ Kong, ...
Molecular psychiatry 15 (6), 589-601, 2010
3262010
Glutathione S-transferase omega-1 modifies age-at-onset of Alzheimer disease and Parkinson disease
YJ Li, SA Oliveira, P Xu, ER Martin, JE Stenger, CR Scherzer, MA Hauser, ...
Human molecular genetics 12 (24), 3259-3267, 2003
3002003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20