Παρακολούθηση
Gautam Kishore Shahi
Gautam Kishore Shahi
University of Duisburg-Essen, Germany
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα studenti.unitn.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An exploratory study of COVID-19 misinformation on Twitter
GK Shahi, A Dirkson, TA Majchrzak
Online social networks and media 22, 100104, 2021
3292021
FakeCovid--A multilingual cross-domain fact check news dataset for COVID-19
GK Shahi, D Nandini
arXiv preprint arXiv:2006.11343, 2020
1932020
Overview of the HASOC track at FIRE 2020: Hate Speech and Offensive Content Identification in Indo-European Languages
J Mandal, Thomas and Modha, Sandip and Shahi Gautam Kishore and Jaiswal ...
CEUR 2826, 2021
124*2021
The CLEF-2021 CheckThat! lab on detecting check-worthy claims, previously fact-checked claims, and fake news
P Nakov, G Da San Martino, T Elsayed, A Barrón-Cedeno, R Míguez, ...
Advances in Information Retrieval: 43rd European Conference on IR Research …, 2021
952021
Overview of the hasoc subtrack at fire 2021: Hate speech and offensive content identification in english and indo-aryan languages and conversational hate speech
S Modha, T Mandl, GK Shahi, H Madhu, S Satapara, T Ranasinghe, ...
Proceedings of the 13th Annual Meeting of the Forum for Information …, 2021
942021
Overview of the hasoc subtrack at fire 2021: Hate speech and offensive content identification in english and indo-aryan languages
T Mandl, S Modha, GK Shahi, H Madhu, S Satapara, P Majumder, ...
arXiv preprint arXiv:2112.09301, 2021
792021
Overview of the CLEF–2021 CheckThat! lab on detecting check-worthy claims, previously fact-checked claims, and fake news
P Nakov, G Da San Martino, T Elsayed, A Barrón-Cedeño, R Míguez, ...
Experimental IR Meets Multilinguality, Multimodality, and Interaction: 12th …, 2021
702021
Amused: an annotation framework of multimodal social media data
GK Shahi, TA Majchrzak
International Conference on Intelligent Technologies and Applications, 287-299, 2021
502021
The clef-2022 checkthat! lab on fighting the covid-19 infodemic and fake news detection
P Nakov, A Barrón-Cedeño, G Da San Martino, F Alam, JM Struß, T Mandl, ...
European Conference on Information Retrieval, 416-428, 2022
482022
Overview of the clef–2022 checkthat! lab on fighting the covid-19 infodemic and fake news detection
P Nakov, A Barrón-Cedeño, G da San Martino, F Alam, JM Struß, T Mandl, ...
International Conference of the Cross-Language Evaluation Forum for European …, 2022
452022
Overview of the CLEF-2021 CheckThat! Lab: Task 3 on Fake News Detection.
GK Shahi, JM Struß, T Mandl
CLEF (Working Notes), 406-423, 2021
452021
MOD: metadata for ontology description and publication
B Dutta, D Nandini, GK Shahi
International Conference on Dublin Core and Metadata Applications, 1-9, 2015
442015
Overview of the CLEF-2022 CheckThat! lab task 3 on fake news detection
J Köhler, GK Shahi, JM Struß, M Wiegand, M Siegel, T Mandl, M Schütz
Working Notes of CLEF, 2022
282022
Research note: Tiplines to uncover misinformation on encrypted platforms: A case study of the 2019 Indian general election on WhatsApp
A Kazemi, K Garimella, GK Shahi, D Gaffney, SA Hale
Harvard Kennedy School Misinformation Review 3 (1), 2022
23*2022
The networked context of covid-19 misinformation: informational homogeneity on youtube at the beginning of the pandemic
D Röchert, GK Shahi, G Neubaum, B Ross, S Stieglitz
Online Social Networks and Media 26, 100164, 2021
222021
FakeCovid--A multilingual cross-domain fact check news dataset for COVID-19
G Kishore Shahi, D Nandini
arXiv e-prints, arXiv: 2006.11343, 2020
222020
Overview of the CLEF-2023 CheckThat! lab task 1 on check-worthiness in multimodal and multigenre content
F Alam, A Barrón-Cedeño, GS Cheema, S Hakimov, M Hasanain, C Li, ...
Working Notes of CLEF, 2023
132023
Analysis, classification and marker discovery of gene expression data with evolving spiking neural networks
GK Shahi, I Bilbao, E Capecci, D Nandini, M Choukri, N Kasabov
Neural Information Processing: 25th International Conference, ICONIP 2018 …, 2018
112018
Who shapes crisis communication on Twitter? An analysis of German influencers during the COVID-19 pandemic
GK Shahi, S Clausen, S Stieglitz
9*2022
An exploratory study of COVID-19 misinformation on Twitter. Online Social Networks and Media 22 (2021), 100104
GK Shahi, A Dirkson, TA Majchrzak
Publisher: Elsevier, 2020
92020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20