Παρακολούθηση
Antoine Deleforge
Antoine Deleforge
Inria Nancy - Grand Est
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inria.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Librimix: An open-source dataset for generalizable speech separation
J Cosentino, M Pariente, S Cornell, A Deleforge, E Vincent
arXiv preprint arXiv:2005.11262, 2020
1002020
Asteroid: the pytorch-based audio source separation toolkit for researchers
M Pariente, S Cornell, J Cosentino, S Sivasankaran, E Tzinis, ...
Interspeech, 2637-2641, 2020
982020
Acoustic space learning for sound-source separation and localization on binaural manifolds
A Deleforge, F Forbes, R Horaud
International journal of neural systems 25 (01), 1440003, 2015
892015
High-dimensional regression with gaussian mixtures and partially-latent response variables
A Deleforge, F Forbes, R Horaud
Statistics and Computing 25 (5), 893-911, 2015
792015
Robust head-pose estimation based on partially-latent mixture of linear regressions
V Drouard, R Horaud, A Deleforge, S Ba, G Evangelidis
IEEE Transactions on Image Processing 26 (3), 1428-1440, 2017
772017
Head pose estimation via probabilistic high-dimensional regression
V Drouard, S Ba, G Evangelidis, A Deleforge, R Horaud
2015 IEEE international conference on image processing (ICIP), 4624-4628, 2015
732015
DREGON: Dataset and methods for UAV-embedded sound source localization
M Strauss, P Mordel, V Miguet, A Deleforge
2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2018
582018
Co-localization of audio sources in images using binaural features and locally-linear regression
A Deleforge, R Horaud, YY Schechner, L Girin
IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 23 (4), 718-731, 2015
572015
Filterbank design for end-to-end speech separation
M Pariente, S Cornell, A Deleforge, E Vincent
ICASSP 2020-2020 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and …, 2020
542020
The cocktail party robot: Sound source separation and localisation with an active binaural head
A Deleforge, R Horaud
2012 7th ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction (HRI …, 2012
502012
2D sound-source localization on the binaural manifold
A Deleforge, R Horaud
2012 IEEE International Workshop on Machine Learning for Signal Processing, 1-6, 2012
492012
RAVEL: An annotated corpus for training robots with audiovisual abilities
X Alameda-Pineda, J Sanchez-Riera, J Wienke, V Franc, J Čech, ...
Journal on Multimodal User Interfaces 7 (1), 79-91, 2013
43*2013
A dataset of dynamic reverberant sound scenes with directional interferers for sound event localization and detection
A Politis, S Adavanne, D Krause, A Deleforge, P Srivastava, T Virtanen
arXiv preprint arXiv:2106.06999, 2021
402021
Phase-optimized K-SVD for signal extraction from underdetermined multichannel sparse mixtures
A Deleforge, W Kellermann
2015 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2015
392015
Active-speaker detection and localization with microphones and cameras embedded into a robotic head
J Cech, R Mittal, A Deleforge, J Sanchez-Riera, X Alameda-Pineda, ...
2013 13th IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots (Humanoids …, 2013
322013
Variational EM for binaural sound-source separation and localization
A Deleforge, F Forbes, R Horaud
2013 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2013
312013
Audio-based search and rescue with a drone: highlights from the IEEE signal processing cup 2019 student competition [SP competitions]
A Deleforge, D Di Carlo, M Strauss, R Serizel, L Marcenaro
IEEE Signal Processing Magazine 36 (5), 138-144, 2019
302019
Inverse regression approach to robust nonlinear high-to-low dimensional mapping
E Perthame, F Forbes, A Deleforge
Journal of Multivariate Analysis 163, 1-14, 2018
282018
Challenges in acoustic signal enhancement for human-robot communication
HW Löllmann, H Barfuss, A Deleforge, S Meier, W Kellermann
Speech Communication; 11. ITG Symposium, 1-4, 2014
252014
Online multimodal speaker detection for humanoid robots
J Sanchez-Riera, X Alameda-Pineda, J Wienke, A Deleforge, S Arias, ...
2012 12th IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots (Humanoids …, 2012
242012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20