Παρακολούθηση
Paul Beardsley
Paul Beardsley
Computer Vision & Robotics ; University of Oxford
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inf.ethz.ch
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Design galleries: A general approach to setting parameters for computer graphics and animation
J Marks, B Andalman, PA Beardsley, W Freeman, S Gibson, J Hodgins, ...
Proceedings of the 24th annual conference on Computer graphics and …, 1997
8011997
3D model acquisition from extended image sequences
P Beardsley, P Torr, A Zisserman
Computer Vision—ECCV'96: 4th European Conference on Computer Vision …, 1996
6401996
iLamps: geometrically aware and self-configuring projectors
R Raskar, J Van Baar, P Beardsley, T Willwacher, S Rao, C Forlines
ACM SIGGRAPH 2006 Courses, 7-es, 2006
5642006
High-quality single-shot capture of facial geometry
T Beeler, B Bickel, P Beardsley, B Sumner, M Gross
ACM SIGGRAPH 2010 papers, 1-9, 2010
4352010
Sequential updating of projective and affine structure from motion
PA Beardsley, A Zisserman, DW Murray
International journal of computer vision 23, 235-259, 1997
4271997
High-quality passive facial performance capture using anchor frames
T Beeler, F Hahn, D Bradley, B Bickel, P Beardsley, C Gotsman, ...
ACM SIGGRAPH 2011 papers, 1-10, 2011
3652011
Computer vision for interactive computer graphics
WT Freeman, DB Anderson, P Beardsley, CN Dodge, M Roth, ...
IEEE Computer Graphics and Applications 18 (3), 42-53, 1998
3531998
Image-based 3D photography using opacity hulls
W Matusik, H Pfister, A Ngan, P Beardsley, R Ziegler, L McMillan
ACM Transactions on Graphics (TOG) 21 (3), 427-437, 2002
3222002
RFIG lamps: interacting with a self-describing world via photosensing wireless tags and projectors
R Raskar, P Beardsley, J van Baar, Y Wang, P Dietz, J Lee, D Leigh, ...
ACM SIGGRAPH 2004 Papers, 406-415, 2004
2992004
Optimal reciprocal collision avoidance for multiple non-holonomic robots
J Alonso-Mora, A Breitenmoser, M Rufli, P Beardsley, R Siegwart
Distributed Autonomous Robotic Systems: The 10th International Symposium …, 2013
2722013
A self-correcting projector
R Raskar, P Beardsley
Proceedings of the 2001 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision …, 2001
2252001
Tangible interaction+ graphical interpretation: a new approach to 3D modeling
D Anderson, JL Frankel, J Marks, A Agarwala, P Beardsley, J Hodgins, ...
Proceedings of the 27th annual conference on Computer graphics and …, 2000
2242000
Navigation using affine structure from motion
PA Beardsley, A Zisserman, DW Murray
Lecture Notes in Computer Science 801, 85-96, 1994
1861994
Metric calibration of a stereo rig
A Zisserman, PA Beardsley, ID Reid
Proceedings IEEE Workshop on Representation of Visual Scenes (In Conjunction …, 1995
1811995
Collision avoidance for aerial vehicles in multi-agent scenarios
J Alonso-Mora, T Naegeli, R Siegwart, P Beardsley
Autonomous Robots 39, 101-121, 2015
1592015
System for classifying an individual's gaze direction
PA Beardsley
US Patent 6,154,559, 2000
1522000
Hand-held 3D vision system
P Beardsley
US Patent 6,781,618, 2004
1392004
Reciprocal collision avoidance for multiple car-like robots
J Alonso-Mora, A Breitenmoser, P Beardsley, R Siegwart
2012 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 360-366, 2012
1342012
Shared control of semi-autonomous vehicles including collision avoidance in multi-agent scenarios
PA Beardsley, SF Watson, J Alonso-Mora
US Patent 9,216,745, 2015
1282015
Interaction using a handheld projector
P Beardsley, J Van Baar, R Raskar, C Forlines
IEEE Computer Graphics and Applications 25 (1), 39-43, 2005
1252005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20