Παρακολούθηση
Jean Carletta
Jean Carletta
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inf.ed.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Assessing agreement on classification tasks: the kappa statistic
J Carletta
arXiv preprint cmp-lg/9602004, 1996
29521996
The AMI meeting corpus: A pre-announcement
J Carletta, S Ashby, S Bourban, M Flynn, M Guillemot, T Hain, J Kadlec, ...
International workshop on machine learning for multimodal interaction, 28-39, 2005
8832005
The reliability of a dialogue structure coding scheme.
J Carletta, A Isard, S Isard, JC Kowtko, G Doherty-Sneddon, AH Anderson
Massachusetts Institute of Technology Press, 1997
6511997
The AMI meeting corpus
W Kraaij, T Hain, M Lincoln, W Post
4212005
Unleashing the killer corpus: experiences in creating the multi-everything AMI Meeting Corpus
J Carletta
Language Resources and Evaluation 41 (2), 181-190, 2007
3802007
1999
E Berger
Scarecrow Press, 2001
3312001
The effectiveness of health care teams in the National Health Service
CS Borrill, J Carletta, A Carter, JF Dawson, S Garrod, A Rees, A Richards, ...
University of Aston in Birmingham, 2000
3212000
Virtual team meetings: An analysis of communication and context
AH Anderson, R McEwan, J Bal, J Carletta
Computers in Human Behavior 23 (5), 2558-2580, 2007
2962007
Group discussion as interactive dialogue or as serial monologue: The influence of group size
N Fay, S Garrod, J Carletta
Psychological science 11 (6), 481-486, 2000
2852000
Extractive summarization of meeting recordings.
G Murray, S Renals, J Carletta
2772005
Towards an ISO standard for dialogue act annotation
H Bunt, J Alexandersson, J Carletta, JW Choe, AC Fang, K Lee, ...
Seventh conference on International Language Resources and Evaluation (LREC'10), 2010
2282010
An annotation scheme for discourse-level argumentation in research articles
S Teufel, J Carletta, M Moens
Ninth Conference of the European Chapter of the Association for …, 1999
2101999
HCRC dialogue structure coding manual
J Carletta, A Isard, J Kowtko, G Doherty-Sneddon
Human Communication Research Centre, 1996
2011996
Animacy encoding in English: Why and how
A Zaenen, J Carletta, G Garretson, J Bresnan, A Koontz-Garboden, ...
Proceedings of the workshop on discourse annotation, 118-125, 2004
1942004
The NXT-format Switchboard Corpus: a rich resource for investigating the syntax, semantics, pragmatics and prosody of dialogue
S Calhoun, J Carletta, JM Brenier, N Mayo, D Jurafsky, M Steedman, ...
Language resources and evaluation 44 (4), 387-419, 2010
1662010
The NITE XML toolkit: flexible annotation for multimodal language data
J Carletta, S Evert, U Heid, J Kilgour, J Robertson, H Voormann
Behavior Research Methods, Instruments, & Computers 35 (3), 353-363, 2003
1412003
A shallow model of backchannel continuers in spoken dialogue
N Cathcart, J Carletta, E Klein
Proceedings of the tenth conference on European chapter of the Association …, 2003
1212003
Reliability measurement without limits
D Reidsma, J Carletta
Computational Linguistics 34 (3), 319-326, 2008
1142008
Incorporating speaker and discourse features into speech summarization
G Murray, S Renals, J Carletta, JD Moore
Proceedings of the Human Language Technology Conference of the NAACL, Main …, 2006
1092006
An Annotation Scheme for Information Status in Dialogue.
M Nissim, S Dingare, J Carletta, M Steedman
LREC, 2004
1092004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20