Παρακολούθηση
Reza Teshnizi
Reza Teshnizi
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tamu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Computing cell-based decompositions dynamically for planning motions of tethered robots
RH Teshnizi, DA Shell
in Proc. of Robotics and Automation (ICRA), 2014 IEEE International …, 2014
172014
Motion planning for a pair of tethered robots
RH Teshnizi, DA Shell
Autonomous Robots, 1-15, 2021
72021
Planning motions for a planar robot attached to a stiff tether
RH Teshnizi, DA Shell
2016 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2759-2766, 2016
72016
Some progress toward tethered pairs
RH Teshnizi, DA Shell
ICRA Work. Emerg. Topol. Tech. Robot., Stockholm, Sweden, 2016
12016
Motion Planning for a Tethered Mobile Robot
R HosseiniTeshnizi
12015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–5