Παρακολούθηση
George Vergos
George Vergos
Professor, GravLab, Department of Geodesy and Surveying, Aristotle University of
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα topo.auth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Investigation of topographic reductions and aliasing effects on gravity and the geoid over Greece based on various digital terrain models
IN Tziavos, GS Vergos, VN Grigoriadis
Surveys in geophysics 31, 23-67, 2010
652010
Colorado geoid computation experiment: overview and summary
YM Wang, L Sánchez, J Ågren, J Huang, R Forsberg, HA Abd-Elmotaal, ...
Journal of Geodesy 95, 1-21, 2021
562021
Statistical models and latest results in the determination of the absolute bias for the radar altimeters of Jason satellites using the Gavdos facility
SP Mertikas, RT Ioannides, IN Tziavos, GS Vergos, W Hausleitner, ...
Marine Geodesy 33 (S1), 114-149, 2010
542010
On the determination of marine geoid models by least-squares collocation and spectral methods using heterogeneous data
GS Vergos, IN Tziavos, VD Andritsanos
A Window on the Future of Geodesy: Proceedings of the International …, 2005
502005
Strategy for the realisation of the International Height Reference System (IHRS)
L Sánchez, J Ågren, J Huang, YM Wang, J Mäkinen, R Pail, R Barzaghi, ...
Journal of Geodesy 95 (3), 1-33, 2021
432021
Gravity data base generation and geoid model estimation using heterogeneous data
GS Vergos, IN Tziavos, VD Andritsanos
Gravity, Geoid and Space Missions: GGSM 2004 IAG International Symposium …, 2005
392005
Geoid and high resolution sea surface topography modelling in the mediterranean from gravimetry, altimetry and GOCE data: evaluation by simulation
R Barzaghi, N Tselfes, IN Tziavos, GS Vergos
Journal of Geodesy 83, 751-772, 2009
372009
Use of MODIS satellite images for detailed lake morphometry: Application to basins with large water level fluctuations
G Ovakoglou, TK Alexandridis, TL Crisman, C Skoulikaris, GS Vergos
International journal of applied earth observation and geoinformation 51, 37-46, 2016
332016
Fifteen years of Cal/Val service to reference altimetry missions: Calibration of satellite altimetry at the Permanent Facilities in Gavdos and Crete, Greece
SP Mertikas, C Donlon, P Féménias, C Mavrocordatos, D Galanakis, ...
Remote Sensing 10 (10), 1557, 2018
302018
Evaluation of GOCE/GRACE Global Geopotential Models over Greece with collocated GPS/Levelling observations and local gravity data
GS Vergos, VN Grigoriadis, IN Tziavos, C Kotsakis
Gravity, Geoid and Height Systems: Proceedings of the IAG Symposium GGHS2012 …, 2014
292014
The ESA Permanent Facility for altimetry calibration: Monitoring performance of radar altimeters for Sentinel-3A, Sentinel-3B and Jason-3 using transponder and sea-surface …
S Mertikas, A Tripolitsiotis, C Donlon, C Mavrocordatos, P Féménias, ...
Remote Sensing 12 (16), 2642, 2020
252020
First preliminary results for the absolute calibration of the Chinese HY-2 altimetric mission using the CRS1 calibration facilities in West Crete, Greece
SP Mertikas, X Zhou, F Qiao, A Daskalakis, M Lin, H Peng, IN Tziavos, ...
Advances in space research 57 (1), 78-95, 2016
232016
Preliminary results of GOCE-based height system unification between Greece and Turkey over marine and land areas
GS Vergos, B Erol, DA Natsiopoulos, VN Grigoriadis, MS Işık, IN Tziavos
Acta Geodaetica Et Geophysica 53, 61-79, 2018
222018
Estimation of the reference geopotential value for the local vertical datum of continental Greece using EGM08 and GPS/leveling data
VN Grigoriadis, C Kotsakis, IN Tziavos, GS Vergos
Gravity, Geoid and Height Systems: Proceedings of the IAG Symposium GGHS2012 …, 2014
222014
The contribution of local gravimetric geoid models to the calibration of satellite altimetry data and an outlook of the latest GOCE GGM performance in GAVDOS
IN Tziavos, GS Vergos, SP Mertikas, A Daskalakis, VN Grigoriadis, ...
Advances in Space Research 51 (8), 1502-1522, 2013
222013
Sea surface topography, bathymetry and marine gravity field modelling.
GS Vergos
222003
GEOMED2: high-resolution geoid of the mediterranean
R Barzaghi, D Carrion, GS Vergos, IN Tziavos, VN Grigoriadis, ...
International Symposium on Advancing Geodesy in a Changing World …, 2019
202019
Evidence for tidal triggering on the earthquakes of the Hellenic Arc, Greece
G Vergos, DN Arabelos, ME Contadakis
Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C 85, 210-215, 2015
202015
Evaluation of GOCE/GRACE derived global geopotential models over Argentina with collocated GPS/levelling observations
C Tocho, GS Vergos, MC Pacino
Gravity, Geoid and Height Systems: Proceedings of the IAG Symposium GGHS2012 …, 2014
202014
Adjustment of collocated GPS, geoid and orthometric height observations in Greece. Geoid or orthometric height improvement?
IN Tziavos, GS Vergos, VN Grigoriadis, VD Andritsanos
Geodesy for Planet Earth: Proceedings of the 2009 IAG Symposium, Buenos …, 2012
202012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20