Παρακολούθηση
Zuyuan Yang
Zuyuan Yang
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα gdut.edu.cn - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Blind spectral unmixing based on sparse nonnegative matrix factorization
Z Yang, G Zhou, S Xie, S Ding, JM Yang, J Zhang
IEEE Transactions on Image Processing 20 (4), 1112-1125, 2010
1922010
Computing resource trading for edge-cloud-assisted Internet of Things
Z Li, Z Yang, S Xie
IEEE Transactions on Industrial Informatics 15 (6), 3661-3669, 2019
1332019
Online blind source separation using incremental nonnegative matrix factorization with volume constraint
G Zhou, Z Yang, S Xie, JM Yang
IEEE transactions on neural networks 22 (4), 550-560, 2011
1062011
Uniform distribution non-negative matrix factorization for multiview clustering
Z Yang, N Liang, W Yan, Z Li, S Xie
IEEE transactions on cybernetics 51 (6), 3249-3262, 2020
992020
Multi-view clustering by non-negative matrix factorization with co-orthogonal constraints
N Liang, Z Yang, Z Li, W Sun, S Xie
Knowledge-Based Systems 194, 105582, 2020
962020
Minimum-volume-constrained nonnegative matrix factorization: Enhanced ability of learning parts
G Zhou, S Xie, Z Yang, JM Yang, Z He
IEEE transactions on neural networks 22 (10), 1626-1637, 2011
802011
Credit-based payments for fast computing resource trading in edge-assisted Internet of Things
Z Li, Z Yang, S Xie, W Chen, K Liu
IEEE Internet of Things Journal 6 (4), 6606-6617, 2019
712019
Adaptive method for nonsmooth nonnegative matrix factorization
Z Yang, Y Xiang, K Xie, Y Lai
IEEE transactions on neural networks and learning systems 28 (4), 948-960, 2016
672016
Non-negative matrix factorization with dual constraints for image clustering
Z Yang, Y Zhang, Y Xiang, W Yan, S Xie
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems 50 (7), 2524-2533, 2018
572018
Nonnegative blind source separation by sparse component analysis based on determinant measure
Z Yang, Y Xiang, S Xie, S Ding, Y Rong
IEEE transactions on neural networks and learning systems 23 (10), 1601-1610, 2012
522012
Semi-supervised multi-view clustering with graph-regularized partially shared non-negative matrix factorization
N Liang, Z Yang, Z Li, S Xie, CY Su
Knowledge-Based Systems 190, 105185, 2020
512020
Mixing matrix estimation from sparse mixtures with unknown number of sources
G Zhou, Z Yang, S Xie, JM Yang
IEEE transactions on neural networks 22 (2), 211-221, 2010
472010
Under-determined convolutive blind source separation combining density-based clustering and sparse reconstruction in time-frequency domain
J Yang, Y Guo, Z Yang, S Xie
IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers 66 (8), 3015-3027, 2019
432019
An efficient MAC protocol with adaptive energy harvesting for machine-to-machine networks
Y Liu, Z Yang, R Yu, Y Xiang, S Xie
IEEE access 3, 358-367, 2015
412015
A fast non-smooth nonnegative matrix factorization for learning sparse representation
Z Yang, Y Zhang, W Yan, Y Xiang, S Xie
IEEE access 4, 5161-5168, 2016
352016
On the security of compressed sensing-based signal cryptosystem
Z Yang, W Yan, Y Xiang
IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing 3 (3), 363-371, 2014
332014
Manifold optimization-based analysis dictionary learning with an ℓ1∕ 2-norm regularizer
Z Li, S Ding, Y Li, Z Yang, S Xie, W Chen
Neural Networks 98, 212-222, 2018
322018
Supervised threshold-based heart sound classification algorithm
W Han, Z Yang, J Lu, S Xie
Physiological Measurement 39 (11), 115011, 2018
312018
A novel regularized concept factorization for document clustering
W Yan, B Zhang, S Ma, Z Yang
Knowledge-Based Systems 135, 147-158, 2017
302017
Nonnegative matrix factorization applied to nonlinear speech and image cryptosystems
S Xie, Z Yang, Y Fu
IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers 55 (8), 2356-2367, 2008
302008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20