Παρακολούθηση
José J. Pascual-Fernández
José J. Pascual-Fernández
Universidad de La Laguna, Catedrático (full professor) de Antropología Social
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ull.es
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Marine protected areas: Re-thinking their inception
R Chuenpagdee, JJ Pascual-Fernández, E Szeliánszky, JL Alegret, ...
Marine Policy 39, 234-240, 2013
2222013
What stakeholders think about marine protected areas: case studies from Spain
S Jentoft, JJ Pascual-Fernandez, R De la Cruz Modino, ...
Human Ecology 40, 185-197, 2012
1692012
What are MPAs for: On goal formation and displacement
S Jentoft, R Chuenpagdee, JJ Pascual-Fernandez
Ocean & Coastal Management 54 (1), 75-83, 2011
1202011
From open access to co-governance and conservation: The case of women shellfish collectors in Galicia (Spain)
K Frangoudes, B Marugán-Pintos, JJ Pascual-Fernández
Marine policy 32 (2), 223-232, 2008
1162008
Uses of ecosystem services provided by MPAs: How much do they impact the local economy? A southern Europe perspective
N Roncin, F Alban, E Charbonnel, R Crec’hriou, R de La Cruz Modino, ...
Journal for Nature Conservation 16 (4), 256-270, 2008
672008
Entre el mar y la tierra: Los pescadores artesanales canarios
J Pascual Fernández
Dir. General de Cooperación Cultural, Ministerio de Cultura, 1991
591991
Interactive coastal governance: the role of pre-modern fisher organizations in improving governability
M Bavinck, S Jentoft, JJ Pascual-Fernández, B Marciniak
Ocean & Coastal Management 117, 52-60, 2015
482015
Envisioning the future of European food systems: approaches and research priorities after COVID-19
M Vittuari, G Bazzocchi, S Blasioli, F Cirone, A Maggio, F Orsini, J Penca, ...
Frontiers in Sustainable Food Systems 5, 642787, 2021
462021
Patrimonialización de la naturaleza, el marco social de las políticas ambientales
O Beltran, J Pascual, I Vaccaro
ANKULEGI Antropologia Elkartea, 2008
452008
Markets, distribution and value chains in small-scale fisheries: A special focus on Europe
JJ Pascual-Fernández, C Pita, H Josupeit, A Said, J Garcia Rodrigues
Transdisciplinarity for small-scale fisheries governance: analysis and …, 2019
432019
Managing small-scale fisheries under data poor scenarios: lessons from around the world
C Pita, S Villasante, JJ Pascual-Fernández
Marine Policy 101, 154-157, 2019
362019
Littoral fishermen, aquaculture and tourism in the Canary Islands: Attitudes and economic strategies
JJ Pascual
Contesting the Foreshore 61, 2004
362004
Participative management of artisanal fisheries in the Canary Islands.
F Pascual
Europe's southern waters: management issues and practice., 66-77, 1999
321999
Local institutions
JJP Fernández, K Frangoudes, S Williams
Fish for life: interactive governance for fisheries, 153-172, 2005
312005
Del “mar es de todos” al mar reservado: turistas, poblaciones de pescadores y reservas marinas en Canarias
JJ Pascual
PASOS Revista de Turismo y Patrimonio Cultural 1 (1), 67-78, 2003
302003
Small-scale fisheries in Europe: Status, resilience and governance
JJ Pascual-Fernández, C Pita, M Bavinck
Springer, 2020
282020
Los estudios de antropología de la pesca en España: Nuevos problemas, nuevas tendencias
JP Fernández
Etnográfica. Revista do Centro em Rede de Investigação em Antropologia 3 (2 …, 1999
281999
Gender in Galician shell-fisheries: transforming for governability
K Frangoudes, B Marugán-Pintos, JJ Pascual-Fernandez
Governability of fisheries and aquaculture: theory and applications, 241-261, 2013
272013
Pesca y turismo: conflictos, sinergias y usos múltiples en Canarias
A Santana Talavera, JJ Pascual Fernández
Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 44, 86-97, 2003
272003
Conflicting gears, contested territories: MPAs as a solution
JJ Pascual-Fernandez, R De la Cruz Modino
World small-scale fisheries contemporary visions, 205-220, 2011
262011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20