Παρακολούθηση
Enrico Di Minin
Enrico Di Minin
Associate Professor, University of Helsinki
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα helsinki.fi - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Global protected area expansion is compromised by projected land-use and parochialism
F Montesino Pouzols, T Toivonen, E Di Minin, AS Kukkala, P Kullberg, ...
Nature 516 (7531), 383-386, 2014
3552014
Instagram, Flickr, or Twitter: Assessing the usability of social media data for visitor monitoring in protected areas
H Tenkanen, E Di Minin, V Heikinheimo, A Hausmann, M Herbst, L Kajala, ...
Scientific reports 7 (1), 1-11, 2017
2992017
Social media data can be used to understand tourists’ preferences for nature‐based experiences in protected areas
A Hausmann, T Toivonen, R Slotow, H Tenkanen, A Moilanen, ...
Conservation Letters 11 (1), e12343, 2018
2912018
Prospects and challenges for social media data in conservation science
E Di Minin, H Tenkanen, T Toivonen
Frontiers in Environmental Sciences 3, 63, 2015
2472015
Social media data for conservation science: A methodological overview
T Toivonen, V Heikinheimo, C Fink, A Hausmann, T Hiippala, O Järv, ...
Biological Conservation 233, 298-315, 2019
2352019
Banning trophy hunting will exacerbate biodiversity loss
E Di Minin, N Leader-Williams, CJA Bradshaw
Trends in Ecology & Evolution 31 (2), 99-102, 2016
1972016
User-Generated Geographic Information for Visitor Monitoring in a National Park: A Comparison of Social Media Data and Visitor Survey
V Heikinheimo, E Di Minin, H Tenkanen, A Hausmann, J Erkkonen, ...
International Journal of Geo-Information 6 (3), 2017
1962017
The ecosystem service of sense of place: benefits for human well-being and biodiversity conservation
A Hausmann, R Slotow, J Burns, E Di Minin
Environmental Conservation, 2015
1922015
Filling in biodiversity threat gaps
LN Joppa, B O'Connor, P Visconti, C Smith, J Geldmann, M Hoffmann, ...
Science 352 (6284), 416-418, 2016
1812016
Global priorities for national carnivore conservation under land use change
E Di Minin, R Slotow, LTB Hunter, F Montesino Pouzols, T Toivonen, ...
Scientific reports 6 (1), 1-9, 2016
1812016
Understanding heterogeneous preference of tourists for big game species: implications for conservation and management
E Di Minin, I Fraser, R Slotow, DC MacMillan
Animal Conservation 16 (3), 249-258, 2013
1572013
Global protected area expansion: creating more than paper parks
E Di Minin, T Toivonen
BioScience 65 (7), 637-638, 2015
1452015
Machine learning for tracking illegal wildlife trade on social media
E Di Minin, C Fink, H Tenkanen, T Hiippala
Nature ecology & evolution 2 (3), 406-407, 2018
902018
Identification of policies for a sustainable legal trade in rhinoceros horn based on population projection and socioeconomic models
E Di Minin, J Laitila, F Montesino‐Pouzols, N Leader‐Williams, R Slotow, ...
Conservation Biology 29 (2), 545-555, 2015
892015
Ecotourism marketing alternative to charismatic megafauna can also support biodiversity conservation
A Hausmann, R Slotow, I Fraser, E Di Minin
Animal Conservation 20 (1), 91-100, 2017
882017
Social media reveal that charismatic species are not the main attractor of ecotourists to sub-Saharan protected areas
A Hausmann, T Toivonen, V Heikinheimo, H Tenkanen, R Slotow, ...
Scientific Reports 7 (1), 1-9, 2017
792017
iEcology: harnessing large online resources to generate ecological insights
I Jarić, RA Correia, BW Brook, JC Buettel, F Courchamp, E Di Minin, ...
Trends in Ecology & Evolution 35 (7), 630-639, 2020
782020
Improving the surrogacy effectiveness of charismatic megafauna with well‐surveyed taxonomic groups and habitat types
E Di Minin, A Moilanen
Journal of Applied Ecology, 2014
732014
Species richness as criterion for global conservation area placement leads to large losses in coverage of biodiversity
V Veach, E Di Minin, FM Pouzols, A Moilanen
Diversity and Distributions 23 (7), 715-726, 2017
712017
Conservation businesses and conservation planning in a biological diversity hotspot
E Di Minin, DC MacMillan, PS Goodman, B Escott, R Slotow, A Moilanen
Conservation Biology, 2013
702013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20