Παρακολούθηση
Dimitris Spathis
Dimitris Spathis
Άλλα ονόματαDimitrios Spathis
Nokia Bell Labs and University of Cambridge
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cl.cam.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Exploring Automatic Diagnosis of COVID-19 from Crowdsourced Respiratory Sound Data
C Brown, J Chauhan, A Grammenos, J Han, A Hasthanasombat, ...
ACM Conference on Knowledge Discovery & Data Mining (KDD 2020), 2020
4942020
The INTERSPEECH 2021 Computational Paralinguistics Challenge: COVID-19 cough, COVID-19 speech, escalation & primates
BW Schuller, A Batliner, C Bergler, C Mascolo, J Han, I Lefter, H Kaya, ...
Conference of International Speech Communication Association (Interspeech 2021), 2021
1302021
SelfHAR: Improving Human Activity Recognition through Self-training with Unlabeled Data
CI Tang, I Perez-Pozuelo, D Spathis, S Brage, N Wareham, C Mascolo
Proc. ACM on Interactive, Mobile, Wearable & Ubiquitous Technologies (Ubicomp), 2021
1112021
Diagnosing asthma and chronic obstructive pulmonary disease with machine learning
D Spathis, P Vlamos
Health Informatics Journal 25 (3), 2017
1112017
Exploring Contrastive Learning in Human Activity Recognition for Healthcare
CI Tang, I Perez-Pozuelo, D Spathis, C Mascolo
NeurIPS Machine Learning for Mobile Health workshop (ML4MH @ NeurIPS 2020), 2020
1012020
Exploring Automatic COVID-19 Diagnosis via voice and symptoms from Crowdsourced Data
J Han, C Brown, J Chauhan, A Grammenos, A Hasthanasombat, ...
IEEE Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP 2021), 2021
972021
Sounds of COVID-19: exploring realistic performance of audio-based digital testing
J Han, T Xia, D Spathis, E Bondareva, C Brown, J Chauhan, T Dang, ...
Nature Digital Medicine (npj Digit. Med.), 2022
782022
A comparison between semi-supervised and supervised text mining techniques on detecting irony in greek political tweets
B Charalampakis, D Spathis, E Kouslis, K Kermanidis
Engineering Applications of Artificial Intelligence 51, 50-57, 2016
782016
COVID-19 Sounds: A Large-Scale Audio Dataset for Digital Respiratory Screening
T Xia*, D Spathis*, J Ch, A Grammenos, J Han, A Hasthanasombat, ...
Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2021), 2021
73*2021
Class-based Prediction Errors to Detect Hate Speech with Out-of-vocabulary Words
J Serra, I Leontiadis, D Spathis, G Stringhini, J Blackburn, A Vakali
ACL Abusive Language Online workshop (ALW @ ACL 2017), 2017
442017
Wearables, smartphones, and artificial intelligence for digital phenotyping and health
I Perez-Pozuelo, D Spathis, E Clifton, C Mascolo
Digital Health (Elsevier), 33-54, 2021
41*2021
Passive mobile sensing and psychological traits for large scale mood prediction
D Spathis, S Servia-Rodriguez, K Farrahi, C Mascolo, J Rentfrow
Conf. on Pervasive Computing Technologies for Healthcare (PervasiveHealth 2019), 2019
412019
Universals and variations in musical preferences: A study of preferential reactions to Western music in 53 countries.
DM Greenberg, SJ Wride, DA Snowden, D Spathis, J Potter, PJ Rentfrow
Journal of Personality and Social Psychology 122 (2), 286, 2022
392022
Self-supervised transfer learning of physiological representations from free-living wearable data
D Spathis, I Perez-Pozuelo, S Brage, NJ Wareham, C Mascolo
ACM Conference on Health, Inference, and Learning (CHIL 2021), 2021
352021
Sequence Multi-task Learning to Forecast Mental Wellbeing from Sparse Self-reported Data
D Spathis, S Servia-Rodriguez, K Farrahi, C Mascolo, J Rentfrow
ACM Conference on Knowledge Discovery & Data Mining (KDD 2019), 2019
282019
Breaking away from labels: The promise of self-supervised machine learning in intelligent health
D Spathis, I Perez-Pozuelo, L Marques-Fernandez, C Mascolo
Patterns 3 (2), 100410, 2022
262022
Exploring Longitudinal Cough, Breath, and Voice Data for COVID-19 Disease Progression Prediction via Sequential Deep Learning: Model Development and Validation
T Dang, J Han, T Xia, D Spathis, E Bondareva, C Brown, J Chauhan, ...
Journal of Medical Internet Research (JMIR), 2022
25*2022
Detecting sleep outside the clinic using wearable heart rate devices
I Perez-Pozuelo, M Posa, D Spathis, K Westgate, N Wareham, C Mascolo, ...
Scientific Reports 12 (1), 1-13, 2022
172022
Interactive dimensionality reduction using similarity projections
D Spathis, N Passalis, A Tefas
Knowledge-Based Systems 165, 77-91, 2019
152019
Digital phenotyping and sensitive health data: Implications for data governance
I Perez-Pozuelo, D Spathis, J Gifford-Moore, J Morley, J Cowls
Journal of the American Medical Informatics Association (JAMIA) 28 (9), 2021
142021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20