Παρακολούθηση
Christophe Randin
Christophe Randin
Privat docent (lecturer), University of Lausanne
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unil.ch - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Evaluating the ability of habitat suitability models to predict species presences
AH Hirzel, G Le Lay, V Helfer, C Randin, A Guisan
Ecological modelling 199 (2), 142-152, 2006
16622006
Measuring ecological niche overlap from occurrence and spatial environmental data
O Broennimann, MC Fitzpatrick, PB Pearman, B Petitpierre, L Pellissier, ...
Global ecology and biogeography 21 (4), 481-497, 2012
15402012
Niche dynamics in space and time
PB Pearman, A Guisan, O Broennimann, CF Randin
Trends in ecology & evolution 23 (3), 149-158, 2008
11782008
ecospat: an R package to support spatial analyses and modeling of species niches and distributions
V Di Cola, O Broennimann, B Petitpierre, FT Breiner, M d'Amen, C Randin, ...
Ecography 40 (6), 774-787, 2017
9332017
Climatic niche shifts are rare among terrestrial plant invaders
B Petitpierre, C Kueffer, O Broennimann, C Randin, C Daehler, A Guisan
Science 335 (6074), 1344-1348, 2012
9152012
Are niche‐based species distribution models transferable in space?
CF Randin, T Dirnböck, S Dullinger, NE Zimmermann, M Zappa, A Guisan
Journal of biogeography 33 (10), 1689-1703, 2006
8622006
21st century climate change threatens mountain flora unequally across Europe
R Engler, CF Randin, W Thuiller, S Dullinger, NE Zimmermann, ...
Global change biology 17 (7), 2330-2341, 2011
7102011
Climate change and plant distribution: local models predict high‐elevation persistence
CF Randin, R Engler, S Normand, M Zappa, NE Zimmermann, ...
Global change biology 15 (6), 1557-1569, 2009
6332009
Outstanding challenges in the transferability of ecological models
KL Yates, PJ Bouchet, MJ Caley, K Mengersen, CF Randin, S Parnell, ...
Trends in ecology & evolution 33 (10), 790-802, 2018
5142018
Modelling ecological niches with support vector machines
JM Drake, C Randin, A Guisan
Journal of applied ecology 43 (3), 424-432, 2006
3782006
Predicting future distributions of mountain plants under climate change: does dispersal capacity matter?
R Engler, CF Randin, P Vittoz, T Czáka, M Beniston, NE Zimmermann, ...
Ecography 32 (1), 34-45, 2009
3512009
Importance of abiotic stress as a range‐limit determinant for European plants: insights from species responses to climatic gradients
S Normand, UA Treier, C Randin, P Vittoz, A Guisan, JC Svenning
Global Ecology and Biogeography 18 (4), 437-449, 2009
2662009
Overcoming the rare species modelling paradox: A novel hierarchical framework applied to an Iberian endemic plant
A Lomba, L Pellissier, C Randin, J Vicente, F Moreira, J Honrado, ...
Biological conservation 143 (11), 2647-2657, 2010
2622010
Prediction of plant species distributions across six millennia
PB Pearman, CF Randin, O Broennimann, P Vittoz, WO Knaap, R Engler, ...
Ecology letters 11 (4), 357-369, 2008
2362008
Where, why and how? Explaining the low‐temperature range limits of temperate tree species
C Körner, D Basler, G Hoch, C Kollas, A Lenz, CF Randin, Y Vitasse, ...
Journal of Ecology 104 (4), 1076-1088, 2016
2272016
Monitoring biodiversity in the Anthropocene using remote sensing in species distribution models
CF Randin, MB Ashcroft, J Bolliger, J Cavender-Bares, NC Coops, ...
Remote sensing of environment 239, 111626, 2020
2002020
Very high resolution digital elevation models: Do they improve models of plant species distribution?
T Lassueur, S Joost, CF Randin
Ecological Modelling 198 (1-2), 139-153, 2006
1882006
Species distribution models reveal apparent competitive and facilitative effects of a dominant species on the distribution of tundra plants
L Pellissier, K Anne Bråthen, J Pottier, CF Randin, P Vittoz, A Dubuis, ...
Ecography 33 (6), 1004-1014, 2010
1692010
Elevational adaptation and plasticity in seedling phenology of temperate deciduous tree species
Y Vitasse, G Hoch, CF Randin, A Lenz, C Kollas, JF Scheepens, C Körner
Oecologia 171, 663-678, 2013
1662013
The accuracy of plant assemblage prediction from species distribution models varies along environmental gradients
J Pottier, A Dubuis, L Pellissier, L Maiorano, L Rossier, CF Randin, ...
Global Ecology and Biogeography 22 (1), 52-63, 2013
1662013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20