Παρακολούθηση
Chengnian Sun
Chengnian Sun
Assistant Professor of Computer Science, University of Waterloo
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uwaterloo.ca - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Towards more accurate retrieval of duplicate bug reports
C Sun, D Lo, SC Khoo, J Jiang
Proceedings of the 2011 26th IEEE/ACM International Conference on Automated …, 2011
4482011
A discriminative model approach for accurate duplicate bug report retrieval
C Sun, D Lo, X Wang, J Jiang, SC Khoo
Proceedings of the 32nd ACM/IEEE International Conference on Software …, 2010
4352010
Duplicate bug report detection with a combination of information retrieval and topic modeling
AT Nguyen, TT Nguyen, TN Nguyen, D Lo, C Sun
Automated Software Engineering (ASE), 2012 Proceedings of the 27th IEEE/ACM …, 2012
3142012
Classification of software behaviors for failure detection: a discriminative pattern mining approach
D Lo, H Cheng, J Han, SC Khoo, C Sun
Proceedings of the 15th ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2009
2712009
Information retrieval based nearest neighbor classification for fine-grained bug severity prediction
Y Tian, D Lo, C Sun
2012 19th Working Conference on Reverse Engineering, 215-224, 2012
2382012
Finding deep compiler bugs via guided stochastic program mutation
V Le, C Sun, Z Su
Proceedings of the 2015 ACM SIGPLAN International Conference on Object …, 2015
1952015
Coverage-directed differential testing of JVM implementations
Y Chen, T Su, C Sun, Z Su, J Zhao
Proceedings of the 37th ACM SIGPLAN Conference on Programming Language …, 2016
1652016
DRONE: Predicting Priority of Reported Bugs by Multi-Factor Analysis
Y Tian, D Lo, C Sun
Software Maintenance (ICSM), 2013 29th IEEE International Conference on, 200-209, 2013
1612013
Improved duplicate bug report identification
Y Tian, C Sun, D Lo
2012 16th European Conference on Software Maintenance and Reengineering, 385-390, 2012
1572012
Automated prediction of bug report priority using multi-factor analysis
Y Tian, D Lo, X Xia, C Sun
Empirical Software Engineering, 1-30, 2015
1552015
Finding compiler bugs via live code mutation
C Sun, V Le, Z Su
Proceedings of the 2016 ACM SIGPLAN International Conference on Object …, 2016
1412016
Practical GUI testing of Android applications via model abstraction and refinement
T Gu, C Sun, X Ma, C Cao, C Xu, Y Yao, Q Zhang, J Lu, Z Su
Proceedings of the 41st International Conference on Software Engineering …, 2019
1302019
Toward understanding compiler bugs in GCC and LLVM
C Sun, V Le, Q Zhang, Z Su
Proceedings of the 25th International Symposium on Software Testing and …, 2016
1052016
Skeletal program enumeration for rigorous compiler testing
Q Zhang, C Sun, Z Su
Proceedings of the 38th ACM SIGPLAN Conference on Programming Language …, 2017
1032017
Perses: Syntax-Guided Program Reduction
C Sun, Y Li, Q Zhang, T Gu, Z Su
1012018
Finding and analyzing compiler warning defects
C Sun, V Le, Z Su
Proceedings of the 38th International Conference on Software Engineering …, 2016
672016
Randomized stress-testing of link-time optimizers
V Le, C Sun, Z Su
Proceedings of the 2015 International Symposium on Software Testing and …, 2015
562015
Empirical evaluation of smart contract testing: what is the best choice?
M Ren, Z Yin, F Ma, Z Xu, Y Jiang, C Sun, H Li, Y Cai
Proceedings of the 30th ACM SIGSOFT International Symposium on Software …, 2021
552021
AimDroid: Activity-Insulated Multi-level Automated Testing for Android Applications
T Gu, C Cao, T Liu, C Sun, J Deng, X Ma, J Lü
Software Maintenance and Evolution (ICSME), 2017 IEEE International …, 2017
542017
Mining succinct predicated bug signatures
C Sun, SC Khoo
Proceedings of the 2013 9th Joint Meeting on Foundations of Software …, 2013
392013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20