Takip et
Mustafa Kırca
Mustafa Kırca
odu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
A note on time-varying causality between natural gas consumption and economic growth in Turkey
S Erdoğan, A Gedikli, M Kırca
Resources Policy, 2019
512019
The impact of container transport on economic growth in Turkey: An ARDL bounds testing approach
M Özer, Ş Canbay, M Kırca
Research in Transportation Economics 88, 101002, 2021
432021
Elektrik Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: OECD Ülkelerine Yönelik Zamanla Değişen Panel Nedensellik Analizi
A Öncel, M Kırca, V İnal
Maliye Dergisi, 398-420, 2017
37*2017
Is the relationship between oil-gas prices index and economic growth in Turkey permanent?
M Kırca, Ş Canbay, K Pirali
Resources Policy 69, 101838, 2020
252020
Turizm Gelirleri, İhracat ve İktisadi Büyüme Arasındaki İlişkilerin Zaman Serisi Analizi
M ÖZER, M KIRCA
III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, 2014
232014
KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELER İÇİN PHILLIPS EĞRİSİ ANALİZİ
M Kırca, Ş Canbay
İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 5 (12), 130-140, 2020
222020
Türkiye kredi risk primindeki (CDS) yapısal kırılmaların ekonometrik analizi
M Dinç, Ü Yıldız, M Kırca
22*2018
TÜRKİYE’DE KENTLEŞME VE İKTİSADİ BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ZAMANLA DEĞİŞEN NEDENSELLİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
M SUBAŞI ERTEKİN, M KIRCA
JOURNAL OF EMERGING ECONOMIES AND POLICY, 44, 2017
182017
The impacts of financial development on growth: A time-varying causality analysis for Turkey
MZ Ak, M Kırca, N Altıntaş
Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci - Proceedings of Rijeka Faculty …, 2016
18*2016
Türkiye için kredi risk primi (CDS) ve ekonomik büyüme arasındaki zamanla değişen nedensellik ilişkileri
M Kırca, Ü Yıldız
172020
Türkiye’de Turizm Talebinin Vergi Gelirleri Üzerindeki Etkisinin Analizi
M Kırca, MH Topal
Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi 3 (2), 96-108, 2017
152017
Türkiye’de sanayi ve tarım sektörü faaliyetleri ile iktisadi büyüme arasındaki ilişkiler: Kaldor büyüme yasasının analizi
Ş Canbay, M Kırca
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 9 (1), 143-170, 2020
142020
Health expenditures (total, public and private) and per capita income in the BRICS+T: panel bootstrap causality analysis
Ş CANBAY, M Kırca
Journal of Economics Finance and Administrative Science, 2022
132022
Is there a relationship between CO2 emissions and health expenditures? Evidence from BRICS-T countries
S Erdogan, M Kirca, A Gedikli
Business and Economics Research Journal 11 (2), 293-305, 2020
132020
Türkiye’de Petrol Fiyatları ve Cari Açık Arasındaki Simetrik ve Asimetrik Nedensellik İlişkilerinin Analizi
M Kırca, V Karagöl
Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 10 (18), 59-71, 2018
12*2018
Determinants of housing inflation in Turkey: a conditional frequency domain causality
M Kırca, Ş Canbay
International Journal of Housing Markets and Analysis 15 (2), 2022
102022
Türkiye’de ekonomik büyüme ve işsizliğin bebek ölümlerine etkisi
SM Ertekin, YB Dural, M Kırca
92016
The impact of tourism demand on regional inflation in Turkey
M Kırca, M Özer
Journal of the Geographical Institute" Jovan Cvijic", SASA 70 (3), 241-254, 2020
8*2020
An Analysis of Relationship between Health Expenditures and Life Expectancy: The Case of Turkey and Turkic Republics
A Gedikli, S Erdoğan, M Kırca, İ Demir
Bilig - Turk DunyasI Sosyal Bilimler Dergisi 91, 27-52, 2019
82019
Testing the relationship between employment and tourism: a fresh evidence from the ARDL bounds test with sharp and smooth breaks
V Yılancı, M Kırca
Journal of Hospitality and Tourism Insights 7 (1), 394-413, 2024
72024
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20