Παρακολούθηση
Elisabetta Renzoni
Elisabetta Renzoni
ILD Consultant, Royal Brompton Hospital
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα rbht.nhs.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Diagnosis of hypersensitivity pneumonitis in adults: an official ATS/JRS/ALAT clinical practice guideline
G Raghu, M Remy-Jardin, CJ Ryerson, JL Myers, M Kreuter, M Vasakova, ...
American journal of respiratory and critical care medicine 202 (3), e36-e69, 2020
5502020
Endothelin-1 promotes myofibroblast induction through the ETA receptor via a rac/phosphoinositide 3-kinase/Akt-dependent pathway and is essential for the enhanced contractile …
X Shi-Wen, Y Chen, CP Denton, M Eastwood, EA Renzoni, ...
Molecular biology of the cell 15 (6), 2707-2719, 2004
4452004
Marginal decline in forced vital capacity is associated with a poor outcome in idiopathic pulmonary fibrosis
CJ Zappala, PI Latsi, AG Nicholson, TV Colby, D Cramer, EA Renzoni, ...
European Respiratory Journal 35 (4), 830-836, 2010
3872010
Pleuroparenchymal fibroelastosis: a spectrum of histopathological and imaging phenotypes
TL Reddy, M Tominaga, DM Hansell, J von der Thusen, D Rassl, ...
European Respiratory Journal 40 (2), 377-385, 2012
3632012
Road traffic and adverse respiratory effects in children. SIDRIA Collaborative Group.
G Ciccone, F Forastiere, N Agabiti, A Biggeri, L Bisanti, E Chellini, ...
Occupational and environmental medicine 55 (11), 771-778, 1998
3391998
Genetic mutations in surfactant protein C are a rare cause of sporadic cases of IPF
WE Lawson, SW Grant, V Ambrosini, KE Womble, EP Dawson, KB Lane, ...
Thorax 59 (11), 977-980, 2004
3112004
Risk factors for early, persistent, and late-onset wheezing in young children
F Rusconi, C Galassi, GM Corbo, F Forastiere, A Biggeri, G Ciccone, ...
American journal of respiratory and critical care medicine 160 (5), 1617-1622, 1999
3061999
Consumption of fresh fruit rich in vitamin C and wheezing symptoms in children
F Forastiere, R Pistelli, P Sestini, C Fortes, E Renzoni, F Rusconi, ...
Thorax 55 (4), 283-288, 2000
2822000
Rituximab in severe, treatment‐refractory interstitial lung disease
GJ Keir, TM Maher, D Ming, R Abdullah, A de Lauretis, ...
Respirology 19 (3), 353-359, 2014
2802014
Short‐term pulmonary function trends are predictive of mortality in interstitial lung disease associated with systemic sclerosis
NS Goh, RK Hoyles, CP Denton, DM Hansell, EA Renzoni, TM Maher, ...
Arthritis & rheumatology 69 (8), 1670-1678, 2017
2742017
Serum interleukin 6 is predictive of early functional decline and mortality in interstitial lung disease associated with systemic sclerosis
A De Lauretis, P Sestini, P Pantelidis, R Hoyles, DM Hansell, NSL Goh, ...
The Journal of rheumatology 40 (4), 435-446, 2013
2562013
Organizing pneumonia: perilobular pattern at thin-section CT
M Ujita, EA Renzoni, S Veeraraghavan, AU Wells, DM Hansell
Radiology 232 (3), 757-761, 2004
2442004
A Polymorphism in the CTGF Promoter Region Associated with Systemic Sclerosis
C Fonseca, GE Lindahl, M Ponticos, P Sestini, EA Renzoni, AM Holmes, ...
New England Journal of Medicine 357 (12), 1210-1220, 2007
2352007
Interstitial vascularity in fibrosing alveolitis
EA Renzoni, DA Walsh, M Salmon, AU Wells, P Sestini, AG Nicholson, ...
American journal of respiratory and critical care medicine 167 (3), 438-443, 2003
2312003
Antacid therapy and disease outcomes in idiopathic pulmonary fibrosis: a pooled analysis
M Kreuter, W Wuyts, E Renzoni, D Koschel, TM Maher, M Kolb, ...
The Lancet Respiratory Medicine 4 (5), 381-389, 2016
2262016
Mucin 5B promoter polymorphism is associated with idiopathic pulmonary fibrosis but not with development of lung fibrosis in systemic sclerosis or sarcoidosis
CJ Stock, H Sato, C Fonseca, WAS Banya, PL Molyneaux, H Adamali, ...
Thorax 68 (5), 436-441, 2013
2242013
Significance of connective tissue disease features in idiopathic interstitial pneumonia
TJ Corte, SJ Copley, SR Desai, CJ Zappala, DM Hansell, AG Nicholson, ...
European Respiratory Journal 39 (3), 661-668, 2012
2232012
The development and validation of the King's Brief Interstitial Lung Disease (K-BILD) health status questionnaire
AS Patel, RJ Siegert, K Brignall, P Gordon, S Steer, SR Desai, TM Maher, ...
Thorax 67 (9), 804-810, 2012
2192012
Endothelin is a downstream mediator of profibrotic responses to transforming growth factor β in human lung fibroblasts
X Shi‐wen, L Kennedy, EA Renzoni, G Bou‐Gharios, RM du Bois, ...
Arthritis & Rheumatism: Official Journal of the American College of …, 2007
2182007
Endothelin-1 induces expression of matrix-associated genes in lung fibroblasts through MEK/ERK
X Shi-wen, SL Howat, EA Renzoni, A Holmes, JD Pearson, ...
Journal of Biological Chemistry 279 (22), 23098-23103, 2004
2102004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20