Παρακολούθηση
Daniël Reijsbergen
Daniël Reijsbergen
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sutd.edu.sg - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Probabilistic forecasts of bike-sharing systems for journey planning
N Gast, G Massonnet, D Reijsbergen, M Tribastone
24th ACM Conference on Information and Knowledge Management (CIKM), 703-712, 2015
822015
Incentives in Ethereum's hybrid Casper protocol
V Buterin, D Reijsbergen, S Leonardos, G Piliouras
International Journal of Network Management 30 (5), e2098, 2020
632020
Rare event simulation for dynamic fault trees
E Ruijters, D Reijsbergen, PT de Boer, M Stoelinga
Reliability Engineering & System Safety 186, 220-231, 2019
372019
StrongChain: Transparent and Collaborative Proof-of-Work Consensus
P Szalachowski, D Reijsbergen, I Homoliak, S Sun
28th USENIX Security Symposium (USENIX Security 19), 819-836, 2019
342019
Moment-based availability prediction for bike-sharing systems
C Feng, J Hillston, D Reijsbergen
Performance Evaluation 117, 58-74, 2017
34*2017
Weighted voting on the blockchain: Improving consensus in proof of stake protocols
S Leonardos, D Reijsbergen, G Piliouras
International Journal of Network Management 30 (5), e2093, 2020
322020
The security reference architecture for blockchains: toward a standardized model for studying vulnerabilities, threats, and defenses
I Homoliak, S Venugopalan, D Reijsbergen, Q Hum, R Schumi, ...
IEEE Communications Surveys & Tutorials 23 (1), 341-390, 2020
312020
On hypothesis testing for statistical model checking
D Reijsbergen, PT de Boer, W Scheinhardt, B Haverkort
International journal on software tools for technology transfer 17 (4), 377-395, 2015
272015
Rare event simulation for highly dependable systems with fast repairs
D Reijsbergen, PT de Boer, W Scheinhardt, B Haverkort
Performance Evaluation 69 (7-8), 336-355, 2012
262012
Presto: A systematic framework for blockchain consensus protocols
S Leonardos, D Reijsbergen, G Piliouras
IEEE Transactions on Engineering Management 67 (4), 1028-1044, 2020
252020
Automated rare event simulation for stochastic Petri nets
D Reijsbergen, PT Boer, W Scheinhardt, B Haverkort
International Conference on Quantitative Evaluation of Systems, 372-388, 2013
252013
Rethinking blockchain security: Position paper
V Chia, P Hartel, Q Hum, S Ma, G Piliouras, D Reijsbergen, ...
2018 IEEE International Conference on Internet of Things (iThings) and IEEE …, 2018
242018
Decentralized and Lightweight Approach to Detect Eclipse Attacks on Proof of Work Blockchains
B Alangot, D Reijsbergen, S Venugopalan, P Szalachowski, KS Yeo
IEEE Transactions on Network and Service Management 18 (2), 1659-1672, 2021
13*2021
Formal punctuality analysis of frequent bus services using headway data
D Reijsbergen, S Gilmore
European Workshop on Performance Engineering, 164-178, 2014
122014
Efficient simulation techniques for stochastic model checking
DP Reijsbergen
University of Twente (UT), 2013
122013
Numerical results for the automated rare event simulation of stochastic Petri nets
A Zimmermann, D Reijsbergen, A Wichmann, AC Lavista
11th Int. Workshop on Rare Event Simulation (RESIM 2016), 1-10, 2016
112016
Patch-based modelling of city-centre bus movement with phase-type distributions
D Reijsbergen, S Gilmore, J Hillston
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 310, 157-177, 2015
112015
Path-ZVA: General, efficient, and automated importance sampling for highly reliable Markovian systems
D Reijsbergen, PTD Boer, W Scheinhardt, S Juneja
ACM Transactions on Modeling and Computer Simulation (TOMACS) 28 (3), 1-25, 2018
92018
An empirical study into the success of listed smart contracts in Ethereum
P Hartel, I Homoliak, D Reijsbergen
IEEE Access 7, 177539-177555, 2019
82019
Hypothesis testing for rare-event simulation: limitations and possibilities
D Reijsbergen, PT Boer, W Scheinhardt
International Symposium on Leveraging Applications of Formal Methods, 16-26, 2016
82016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20