Παρακολούθηση
Daniël Reijsbergen
Daniël Reijsbergen
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ntu.edu.sg - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Incentives in Ethereum's hybrid Casper protocol
V Buterin, D Reijsbergen, S Leonardos, G Piliouras
IEEE International Conference on Blockchain and Cryptocurrency (ICBC) 2019, 2019
1102019
Probabilistic forecasts of bike-sharing systems for journey planning
N Gast, G Massonnet, D Reijsbergen, M Tribastone
24th ACM Conference on Information and Knowledge Management (CIKM), 703-712, 2015
952015
The security reference architecture for blockchains: Toward a standardized model for studying vulnerabilities, threats, and defenses
I Homoliak, S Venugopalan, D Reijsbergen, Q Hum, R Schumi, ...
IEEE Communications Surveys & Tutorials 23 (1), 341-390, 2020
922020
Weighted voting on the blockchain: Improving consensus in proof of stake protocols
S Leonardos, D Reijsbergen, G Piliouras
IEEE International Conference on Blockchain and Cryptocurrency (ICBC) 2019, 2019
782019
Decentralized and lightweight approach to detect eclipse attacks on proof of work blockchains
B Alangot, D Reijsbergen, S Venugopalan, P Szalachowski, KS Yeo
IEEE Transactions on Network and Service Management 18 (2), 1659-1672, 2021
62*2021
StrongChain: Transparent and Collaborative Proof-of-Work Consensus
P Szalachowski, D Reijsbergen, I Homoliak, S Sun
28th USENIX Security Symposium (USENIX Security 19), 819-836, 2019
622019
Dynamical analysis of the EIP-1559 Ethereum fee market
S Leonardos, B Monnot, D Reijsbergen, E Skoulakis, G Piliouras
3rd ACM Conference on Advances in Financial Technologies (AFT), 114-126, 2021
532021
Rare event simulation for dynamic fault trees
E Ruijters, D Reijsbergen, PT de Boer, M Stoelinga
Reliability Engineering & System Safety 186, 220-231, 2019
512019
Presto: A systematic framework for blockchain consensus protocols
S Leonardos, D Reijsbergen, G Piliouras
IEEE Transactions on Engineering Management 67 (4), 1028-1044, 2020
502020
Transaction fees on a honeymoon: Ethereum's EIP-1559 one month later
D Reijsbergen, S Sridhar, B Monnot, S Leonardos, S Skoulakis, ...
2021 IEEE International Conference on Blockchain (Blockchain), 196-204, 2021
442021
Moment-based availability prediction for bike-sharing systems
C Feng, J Hillston, D Reijsbergen
Performance Evaluation 117, 58-74, 2017
38*2017
Rethinking blockchain security: Position paper
V Chia, P Hartel, Q Hum, S Ma, G Piliouras, D Reijsbergen, ...
2018 IEEE International Conference on Blockchain (Blockchain), 1273-1280, 2018
372018
On hypothesis testing for statistical model checking
D Reijsbergen, PT De Boer, W Scheinhardt, B Haverkort
International journal on software tools for technology transfer 17, 377-395, 2015
332015
Rare event simulation for highly dependable systems with fast repairs
D Reijsbergen, PT de Boer, W Scheinhardt, B Haverkort
Performance Evaluation 69 (7-8), 336-355, 2012
292012
Automated rare event simulation for stochastic Petri nets
D Reijsbergen, PT de Boer, W Scheinhardt, B Haverkort
Quantitative Evaluation of Systems: 10th International Conference, QEST 2013 …, 2013
252013
On exploiting transaction concurrency to speed up blockchains
D Reijsbergen, TTA Dinh
40th IEEE Conference on Distributed Computing Systems (ICDCS), 1044-1054, 2020
212020
An empirical study into the success of listed smart contracts in Ethereum
P Hartel, I Homoliak, D Reijsbergen
IEEE Access 7, 177539-177555, 2019
142019
Optimality Despite Chaos in Fee Markets
S Leonardos, D Reijsbergen, D Reijsbergen, B Monnot, G Piliouras
Financial Cryptography and Data Security 2023, 2022
132022
Formal punctuality analysis of frequent bus services using headway data
D Reijsbergen, S Gilmore
Computer Performance Engineering: 11th European Workshop, EPEW 2014 …, 2014
132014
Patch-based modelling of city-centre bus movement with phase-type distributions
D Reijsbergen, S Gilmore, J Hillston
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 310, 157-177, 2015
122015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20