Παρακολούθηση
Darren Moore
Darren Moore
RapidAIM Pty Ltd
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα rapidaim.io
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Environmental wireless sensor networks
P Corke, T Wark, R Jurdak, W Hu, P Valencia, D Moore
Proceedings of the IEEE 98 (11), 1903-1917, 2010
6252010
On the use of information retrieval measures for speech recognition evaluation
I McCowan, D Moore, J Dines, D Gatica-Perez, M Flynn, P Wellner, ...
IDIAP, 2004
1672004
Modeling human interaction in meetings
I McCowan, S Bengio, D Gatica-Perez, G Lathoud, F Monay, D Moore, ...
Acoustics, Speech, and Signal Processing, 2003. Proceedings.(ICASSP'03 …, 2003
1602003
The IDIAP smart meeting room
D Moore
IDIAP, 2002
1332002
Collection of cancer stage data by classifying free-text medical reports
IA McCowan, DC Moore, AN Nguyen, RV Bowman, BE Clarke, EE Duhig, ...
Journal of the American Medical Informatics Association 14 (6), 736, 2007
902007
Juicer: A weighted finite-state transducer speech decoder
D Moore, J Dines, M Doss, J Vepa, O Cheng, T Hain
Machine Learning for Multimodal Interaction, 285-296, 2006
822006
Microphone array speech recognition: Experiments on overlapping speech in meetings
DC Moore, IA McCowan
2003 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal …, 2003
792003
The 2005 AMI system for the transcription of speech in meetings
T Hain, L Burget, J Dines, G Garau, M Karafiat, M Lincoln, I McCowan, ...
Machine Learning for Multimodal Interaction, 450-462, 2006
732006
Soil moisture dynamics and restoration of self‐sustaining native vegetation ecosystem on an open‐cut coal mine
MR Ngugi, VJ Neldner, D Doley, B Kusy, D Moore, C Richter
Restoration Ecology 23 (5), 615-624, 2015
702015
Audio-visual speaker tracking with importance particle filters
D Gatica-Perez, G Lathoud, I McCowan, JM Odobez, D Moore
Proceedings 2003 International Conference on Image Processing (Cat. No …, 2003
652003
The development of the AMI system for the transcription of speech in meetings
T Hain, L Burget, J Dines, I McCowan, G Garau, M Karafiat, M Lincoln, ...
Machine Learning for Multimodal Interaction, 344-356, 2006
592006
Transcription of conference room meetings: an investigation
T Hain, J Dines, G Garau, M Karafiat, D Moore, V Wan, R Ordelman, ...
542005
Classification of cancer stage from free-text histology reports
I McCowan, D Moore, MJ Fry
2006 International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and …, 2006
522006
Unsupervised clustering of free-living human activities using ambulatory accelerometry
A Nguyen, D Moore, I McCowan
2007 29th Annual International Conference of the IEEE Engineering in …, 2007
482007
Multi-class classification of cancer stages from free-text histology reports using support vector machines
A Nguyen, D Moore, I McCowan, MJ Courage
2007 29th Annual International Conference of the IEEE Engineering in …, 2007
422007
Towards computer understanding of human interactions
I McCowan, D Gatica-Perez, S Bengio, D Moore, H Bourlard
Machine Learning for Multimodal Interaction, 56-75, 2005
412005
Segmenting multiple concurrent speakers using microphone arrays
G Lathoud, IA McCowan, DC Moore
Eighth European Conference on Speech Communication and Technology, 2003
372003
Speech acquisition in meetings with an audio-visual sensor array
I McCowan, MH Krishna, D Gatica-Perez, D Moore, S Ba
Multimedia and Expo, 2005. ICME 2005. IEEE International Conference on, 1382 …, 2005
322005
Near-field adaptive beamformer for robust speech recognition
IA McCowan, DC Moore, S Sridharan
Digital Signal Processing 12 (1), 87-106, 2002
312002
Design and evaluation of an image analysis platform for low-power, low-bandwidth camera networks
T Wark, P Corke, J Liu, D Moore
Workshop on Applications, Systems, and Algorithms for Image Sensing 2008, 2008
162008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20