Παρακολούθηση
Ugur Demiryurek
Ugur Demiryurek
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα usc.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Deep learning: A generic approach for extreme condition traffic forecasting
R Yu, Y Li, C Shahabi, U Demiryurek, Y Liu
Proceedings of the 2017 SIAM international Conference on Data Mining, 777-785, 2017
3742017
Maximizing the number of worker's self-selected tasks in spatial crowdsourcing
D Deng, C Shahabi, U Demiryurek
Proceedings of the 21st acm sigspatial international conference on advances …, 2013
2052013
Utilizing real-world transportation data for accurate traffic prediction
B Pan, U Demiryurek, C Shahabi
2012 ieee 12th international conference on data mining, 595-604, 2012
2052012
Latent space model for road networks to predict time-varying traffic
D Deng, C Shahabi, U Demiryurek, L Zhu, R Yu, Y Liu
Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD international conference on knowledge …, 2016
1762016
Voronoi-based geospatial query processing with mapreduce
A Akdogan, U Demiryurek, F Banaei-Kashani, C Shahabi
2010 IEEE Second International Conference on Cloud Computing Technology and …, 2010
1642010
Price-aware real-time ride-sharing at scale: an auction-based approach
M Asghari, D Deng, C Shahabi, U Demiryurek, Y Li
Proceedings of the 24th ACM SIGSPATIAL international conference on advances …, 2016
1172016
Online computation of fastest path in time-dependent spatial networks
U Demiryurek, F Banaei-Kashani, C Shahabi, A Ranganathan
International Symposium on Spatial and Temporal Databases, 92-111, 2011
1112011
Hierarchical and exact fastest path computation in time-dependent spatial networks
U Demiryurek, C Shahabi
US Patent 8,660,789, 2014
802014
Geospatial stream query processing using Microsoft SQL Server StreamInsight
SJ Kazemitabar, U Demiryurek, M Ali, A Akdogan, C Shahabi
Proceedings of the VLDB Endowment 3 (1-2), 1537-1540, 2010
792010
Mining the situation: Spatiotemporal traffic prediction with big data
J Xu, D Deng, U Demiryurek, C Shahabi, M Van der Schaar
IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing 9 (4), 702-715, 2015
772015
A case for time-dependent shortest path computation in spatial networks
U Demiryurek, F Banaei-Kashani, C Shahabi
Proceedings of the 18th SIGSPATIAL International Conference on Advances in …, 2010
752010
Forecasting spatiotemporal impact of traffic incidents on road networks
B Pan, U Demiryurek, C Shahabi, C Gupta
2013 IEEE 13th International Conference on Data Mining, 587-596, 2013
722013
Efficient k-nearest neighbor search in time-dependent spatial networks
U Demiryurek, F Banaei-Kashani, C Shahabi
Database and Expert Systems Applications, 432-449, 2011
662011
Task selection in spatial crowdsourcing from worker’s perspective
D Deng, C Shahabi, U Demiryurek, L Zhu
GeoInformatica 20 (3), 529-568, 2016
582016
Efficient continuous nearest neighbor query in spatial networks using euclidean restriction
U Demiryurek, F Banaei-Kashani, C Shahabi
International Symposium on Spatial and Temporal Databases, 25-43, 2009
562009
Neural-network based sensitivity analysis for injector-producer relationship identification
U Demiryurek, F Banaei-Kashani, C Shahabi, FG Wilkinson
Intelligent Energy Conference and Exhibition, 2008
462008
Traffic prediction using real-world transportation data
B Pan, U Demiryurek, C Shahabi
US Patent 9,286,793, 2016
452016
Towards modeling the traffic data on road networks
U Demiryurek, B Pan, F Banaei-Kashani, C Shahabi
Proceedings of the Second International Workshop on Computational …, 2009
432009
Towards k-nearest neighbor search in time-dependent spatial network databases
U Demiryurek, F Banaei-Kashani, C Shahabi
International workshop on databases in networked information systems, 296-310, 2010
402010
Probabilistic estimation of link travel times in dynamic road networks
M Asghari, T Emrich, U Demiryurek, C Shahabi
Proceedings of the 23rd SIGSPATIAL International Conference on Advances in …, 2015
392015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20