Alexander A. Puretzky
Alexander A. Puretzky
CNMS ORNL
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ornl.gov
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Synthesis of novel thin-film materials by pulsed laser deposition
DH Lowndes, DB Geohegan, AA Puretzky, DP Norton, CM Rouleau
Science 273 (5277), 898-903, 1996
7171996
Time-resolved imaging of gas phase nanoparticle synthesis by laser ablation
DB Geohegan, AA Puretzky, G Duscher, SJ Pennycook
Applied Physics Letters 72 (23), 2987-2989, 1998
4461998
Nonlinear Fano-resonant dielectric metasurfaces
Y Yang, W Wang, A Boulesbaa, II Kravchenko, DP Briggs, A Puretzky, ...
Nano letters 15 (11), 7388-7393, 2015
3992015
In situ measurements and modeling of carbon nanotube array growth kinetics during chemical vapor deposition
AA Puretzky, DB Geohegan, S Jesse, IN Ivanov, G Eres
Applied Physics A 81 (2), 223-240, 2005
3822005
Equally Efficient Interlayer Exciton Relaxation and Improved Absorption in Epitaxial and Nonepitaxial MoS2/WS2 Heterostructures
Y Yu, S Hu, L Su, L Huang, Y Liu, Z Jin, AA Purezky, DB Geohegan, ...
Nano letters 15 (1), 486-491, 2015
3242015
PdSe2: Pentagonal Two-Dimensional Layers with High Air Stability for Electronics
AD Oyedele, S Yang, L Liang, AA Puretzky, K Wang, J Zhang, P Yu, ...
Journal of the American Chemical Society 139 (40), 14090-14097, 2017
2992017
Anisotropic electron-photon and electron-phonon interactions in black phosphorus
X Ling, S Huang, EH Hasdeo, L Liang, WM Parkin, Y Tatsumi, ...
Nano letters 16 (4), 2260-2267, 2016
2712016
Dynamics of laser ablation plume penetration through low pressure background gases
DB Geohegan, AA Puretzky
Applied Physics Letters 67 (2), 197-199, 1995
2551995
Dynamics of single-wall carbon nanotube synthesis by laser vaporization
AA Puretzky, DB Geohegan, X Fan, SJ Pennycook
Applied Physics A 70 (2), 153-160, 2000
2382000
Perovskite solar cells with near 100% internal quantum efficiency based on large single crystalline grains and vertical bulk heterojunctions
B Yang, O Dyck, J Poplawsky, J Keum, A Puretzky, S Das, I Ivanov, ...
Journal of the American Chemical Society 137 (29), 9210-9213, 2015
2292015
Controlled vapor phase growth of single crystalline, two-dimensional GaSe crystals with high photoresponse
X Li, MW Lin, AA Puretzky, JC Idrobo, C Ma, M Chi, M Yoon, CM Rouleau, ...
Scientific reports 4 (1), 1-9, 2014
2242014
Dynamics of plume propagation and splitting during pulsed-laser ablation
RF Wood, KR Chen, JN Leboeuf, AA Puretzky, DB Geohegan
Physical Review Letters 79 (8), 1571, 1997
2131997
Interlayer Coupling in Twisted WSe2/WS2 Bilayer Heterostructures Revealed by Optical Spectroscopy
K Wang, B Huang, M Tian, F Ceballos, MW Lin, M Mahjouri-Samani, ...
ACS nano 10 (7), 6612-6622, 2016
1942016
Explanation of the selective dissociation of the SF6 molecule in a strong IR laser field
RV Ambartsumian, IA Gorokhov, VS Letokhov, GN Makarov, AA Puretskii
ZhETF Pisma Redaktsiiu 23, 26-30, 1976
191*1976
Patterned arrays of lateral heterojunctions within monolayer two-dimensional semiconductors
M Mahjouri-Samani, MW Lin, K Wang, AR Lupini, J Lee, L Basile, ...
Nature communications 6 (1), 1-6, 2015
1892015
Nucleation of single-walled carbon nanotubes
X Fan, R Buczko, AA Puretzky, DB Geohegan, JY Howe, ST Pantelides, ...
Physical review letters 90 (14), 145501, 2003
1892003
Two-dimensional GaSe/MoSe2 misfit bilayer heterojunctions by van der Waals epitaxy
X Li, MW Lin, J Lin, B Huang, AA Puretzky, C Ma, K Wang, W Zhou, ...
Science advances 2 (4), e1501882, 2016
1882016
Low temperature growth of boron nitride nanotubes on substrates
J Wang, VK Kayastha, YK Yap, Z Fan, JG Lu, Z Pan, IN Ivanov, ...
Nano letters 5 (12), 2528-2532, 2005
1842005
Fast and highly anisotropic thermal transport through vertically aligned carbon nanotube arrays
I Ivanov, A Puretzky, G Eres, H Wang, Z Pan, H Cui, R Jin, J Howe, ...
Applied Physics Letters 89 (22), 223110, 2006
1812006
Molecular beam-controlled nucleation and growth of vertically aligned single-wall carbon nanotube arrays
G Eres, AA Kinkhabwala, H Cui, DB Geohegan, AA Puretzky, ...
The Journal of Physical Chemistry B 109 (35), 16684-16694, 2005
1792005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20