Παρακολούθηση
Spiridon Bakiras
Spiridon Bakiras
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα singaporetech.edu.sg - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
On discovering moving clusters in spatio-temporal data
P Kalnis, N Mamoulis, S Bakiras
Advances in Spatial and Temporal Databases: 9th International Symposium …, 2005
5962005
Continuous monitoring of top-k queries over sliding windows
K Mouratidis, S Bakiras, D Papadias
Proceedings of the 2006 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 2006
3342006
The role of ai, machine learning, and big data in digital twinning: A systematic literature review, challenges, and opportunities
MM Rathore, SA Shah, D Shukla, E Bentafat, S Bakiras
IEEE Access 9, 32030-32052, 2021
2502021
Nearest neighbor search with strong location privacy
S Papadopoulos, S Bakiras, D Papadias
Proceedings of the VLDB Endowment 3 (1-2), 619-629, 2010
2342010
A threshold-based algorithm for continuous monitoring of k nearest neighbors
K Mouratidis, D Papadias, S Bakiras, Y Tao
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 17 (11), 1451-1464, 2005
1362005
Spatial query integrity with voronoi neighbors
L Hu, WS Ku, S Bakiras, C Shahabi
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 25 (4), 863-876, 2011
1112011
Privacy-preserving blockchain-based energy trading schemes for electric vehicles
M Baza, A Sherif, MMEA Mahmoud, S Bakiras, W Alasmary, M Abdallah, ...
IEEE Transactions on Vehicular Technology 70 (9), 9369-9384, 2021
952021
Continuous monitoring of spatial queries in wireless broadcast environments
K Mouratidis, S Bakiras, D Papadias
IEEE Transactions on Mobile Computing 8 (10), 1297-1311, 2009
922009
Combining replica placement and caching techniques in content distribution networks
S Bakiras, T Loukopoulos
Computer Communications 28 (9), 1062-1073, 2005
562005
Security of blockchain-based supply chain management systems: challenges and opportunities
S Al-Farsi, MM Rathore, S Bakiras
Applied Sciences 11 (12), 5585, 2021
512021
Verifying spatial queries using voronoi neighbors
L Hu, WS Ku, S Bakiras, C Shahabi
Proceedings of the 18th SIGSPATIAL International Conference on Advances in …, 2010
472010
Constrained shortest path computation
M Terrovitis, S Bakiras, D Papadias, K Mouratidis
International Symposium on Spatial and Temporal Databases, 181-199, 2005
422005
Secure similar document detection with simhash
S Buyrukbilen, S Bakiras
Secure Data Management: 10th VLDB Workshop, SDM 2013, Trento, Italy, August …, 2014
412014
IoTrace: a flexible, efficient, and privacy-preserving IoT-enabled architecture for contact tracing
P Tedeschi, S Bakiras, R Di Pietro
IEEE Communications Magazine 59 (6), 82-88, 2021
372021
Approximate server selection algorithms in content distribution networks
S Bakiras
IEEE International Conference on Communications, 2005. ICC 2005. 2005 3 …, 2005
372005
Privacy-preserving electric vehicle charging for peer-to-peer energy trading ecosystems
EM Radi, N Lasla, S Bakiras, M Mahmoud
ICC 2019-2019 IEEE International Conference on Communications (ICC), 1-6, 2019
342019
Private proximity detection for convex polygons
B Mu, S Bakiras
Proceedings of the 12th International ACM Workshop on Data Engineering for …, 2013
322013
Real datasets for file-sharing peer-to-peer systems
ST Goh, P Kalnis, S Bakiras, KL Tan
Database Systems for Advanced Applications: 10th International Conference …, 2005
302005
Maximizing the number of users in an interactive video-on-demand system
S Bakiras, VOK Li
IEEE Transactions on Broadcasting 48 (4), 281-292, 2002
302002
Efficient resource management for end-to-end QoS guarantees in DiffServ Networks
S Bakiras, VOK Li
2002 IEEE International Conference on Communications. Conference Proceedings …, 2002
272002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20