Παρακολούθηση
Luoto Miska
Luoto Miska
Professor of Physical Geography, University of Helsinki
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα helsinki.fi - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The role of biotic interactions in shaping distributions and realised assemblages of species: implications for species distribution modelling
MS Wisz, J Pottier, WD Kissling, L Pellissier, J Lenoir, CF Damgaard, ...
Biological reviews 88 (1), 15-30, 2013
12982013
The importance of biotic interactions for modelling species distributions under climate change
MB Araújo, M Luoto
Global Ecology and Biogeography 16 (6), 743-753, 2007
12532007
Evaluation of consensus methods in predictive species distribution modelling
M Marmion, M Parviainen, M Luoto, RK Heikkinen, W Thuiller
Diversity and distributions 15 (1), 59-69, 2009
11672009
Methods and uncertainties in bioclimatic envelope modelling under climate change
RK Heikkinen, M Luoto, MB Araújo, R Virkkala, W Thuiller, MT Sykes
Progress in Physical Geography 30 (6), 751-777, 2006
10732006
Biotic interactions improve prediction of boreal bird distributions at macro‐scales
RK Heikkinen, M Luoto, R Virkkala, RG Pearson, JH Körber
Global Ecology and Biogeography 16 (6), 754-763, 2007
4212007
Effects of habitat cover, landscape structure and spatial variables on the abundance of birds in an agricultural–forest mosaic
RK Heikkinen, M Luoto, R Virkkala, K Rainio
Journal of applied ecology 41 (5), 824-835, 2004
4102004
Species traits explain recent range shifts of Finnish butterflies
J Pöyry, M Luoto, RK Heikkinen, M Kuussaari, K Saarinen
Global Change Biology 15 (3), 732-743, 2009
3422009
Distance decay of similarity in freshwater communities: do macro‐and microorganisms follow the same rules?
A Astorga, J Oksanen, M Luoto, J Soininen, R Virtanen, T Muotka
Global Ecology and Biogeography 21 (3), 365-375, 2012
3332012
Remotely sensed spectral heterogeneity as a proxy of species diversity: recent advances and open challenges
D Rocchini, N Balkenhol, GA Carter, GM Foody, TW Gillespie, KS He, ...
Ecological Informatics 5 (5), 318-329, 2010
3072010
The role of land cover in bioclimatic models depends on spatial resolution
M Luoto, R Virkkala, RK Heikkinen
Global ecology and biogeography 16 (1), 34-42, 2007
3012007
Degrading permafrost puts Arctic infrastructure at risk by mid-century
J Hjort, O Karjalainen, J Aalto, S Westermann, VE Romanovsky, ...
Nature communications 9 (1), 1-9, 2018
2772018
Uncertainty of bioclimate envelope models based on the geographical distribution of species
M Luoto, J Pöyry, RK Heikkinen, K Saarinen
Global Ecology and biogeography 14 (6), 575-584, 2005
2722005
Evaluation of statistical models used for predicting plant species distributions: role of artificial data and theory
MP Austin, L Belbin, JA Meyers, MD Doherty, M Luoto
ecological modelling 199 (2), 197-216, 2006
2562006
Global buffering of temperatures under forest canopies
P De Frenne, F Zellweger, F Rodríguez-Sánchez, BR Scheffers, ...
Nature Ecology & Evolution 3 (5), 744-749, 2019
2522019
Plant species richness and persistence of rare plants in abandoned semi-natural grasslands in northern Europe
J Pykälä, M Luoto, RK Heikkinen, T Kontula
Basic and applied ecology 6 (1), 25-33, 2005
2482005
Does the interpolation accuracy of species distribution models come at the expense of transferability?
RK Heikkinen, M Marmion, M Luoto
Ecography 35 (3), 276-288, 2012
2312012
Local temperatures inferred from plant communities suggest strong spatial buffering of climate warming across N orthern E urope
J Lenoir, BJ Graae, PA Aarrestad, IG Alsos, WS Armbruster, G Austrheim, ...
Global Change Biology 19 (5), 1470-1481, 2013
2202013
New insights into butterfly–environment relationships using partitioning methods
RK Heikkinen, M Luoto, M Kuussaari, J Pöyry
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 272 (1577), 2203-2210, 2005
2132005
Loss of plant species richness and habitat connectivity in grasslands associated with agricultural change in Finland
M Luoto, S Rekolainen, J Aakkula, J Pykälä
AMBIO: A Journal of the Human Environment 32 (7), 447-452, 2003
2072003
A comprehensive evaluation of predictive performance of 33 species distribution models at species and community levels
A Norberg, N Abrego, FG Blanchet, FR Adler, BJ Anderson, J Anttila, ...
Ecological monographs 89 (3), e01370, 2019
1982019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20