Παρακολούθηση
Yimin Chen/陈逸敏
Yimin Chen/陈逸敏
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mail.sysu.edu.cn - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
High-resolution multi-temporal mapping of global urban land using Landsat images based on the Google Earth Engine Platform
X Liu, G Hu, Y Chen, X Li, X Xu, S Li, F Pei, S Wang
Remote Sensing of Environment 209, 227-239, 2018
3802018
Global projections of future urban land expansion under shared socioeconomic pathways
G Chen, X Li, X Liu, Y Chen, X Liang, J Leng, X Xu, W Liao, Y Qiu, Q Wu, ...
Nature communications 11 (1), 1-12, 2020
2242020
Estimating the relationship between urban forms and energy consumption: A case study in the Pearl River Delta, 2005-2008
Y Chen, X Li, Y Zheng, Y Guan, X Liu
Landscape and Urban Planning 102 (1), 33-42, 2011
1832011
Modeling urban land-use dynamics in a fast developing city using the modified logistic cellular automaton with a patch-based simulation strategy
Y Chen, X Li, X Liu, B Ai
International Journal of Geographical Information Science 28 (2), 234-255, 2014
1762014
Delineating urban functional areas with building-level social media data: A dynamic time warping (DTW) distance based k-medoids method
Y Chen, X Liu, X Li, X Liu, Y Yao, G Hu, X Xu, F Pei
Landscape and Urban Planning 160, 48-60, 2017
1502017
Capturing the varying effects of driving forces over time for the simulation of urban growth by using survival analysis and cellular automata
Y Chen, X Li, X Liu, B Ai, S Li
Landscape and Urban Planning 152, 59-71, 2016
972016
Concepts, methodologies, and tools of an integrated geographical simulation and optimization system
X Li, Y Chen, X Liu, D Li, J He
International Journal of Geographical Information Science 25 (4), 633-655, 2011
782011
Tele-connecting China's future urban growth to impacts on ecosystem services under the shared socioeconomic pathways
Y Chen, X Li, X Liu, Y Zhang, M Huang
Science of The Total Environment 652, 765–779, 2019
592019
Experiences and issues of using cellular automata for assisting urban and regional planning in China
X Li, Y Chen, X Liu, X Xu, G Chen
International Journal of Geographical Information Science 31 (8), 1606-1629, 2017
542017
Mapping the fine-scale spatial pattern of housing rent in the metropolitan area by using online rental listings and ensemble learning
Y Chen, X Liu, X Li, Y Liu, X Xu
Applied Geography 75, 200-212, 2016
542016
An agent-based model for optimal land allocation (AgentLA) with a contiguity constraint
Y Chen, X Li, X Liu, Y Liu
International Journal of Geographical Information Science 24 (8), 1269-1288, 2010
522010
Simulating urban growth boundaries using a patch-based cellular automaton with economic and ecological constraints
Y Chen, X Li, X Liu, H Huang, S Ma
International Journal of Geographical Information Science 33 (1), 55-80, 2019
432019
Understanding the spatial organization of urban functions based on co-location patterns mining: A comparative analysis for 25 Chinese cities
Y Chen, X Chen, Z Liu, X Li
Cities 97, 102563, 2020
342020
Simulating Urban Form and Energy Consumption in the Pearl River Delta Under Different Development Strategies
Y Chen, X Li, S Wang, X Liu, B Ai
Annals of the Association of American Geographers 103 (6), 1567-1585, 2013
342013
Defining agents' behaviour based on urban economic theory to simulate complex urban residential dynamics
Y Chen, X Li, S Wang, X Liu
International Journal of Geographical Information Science 26 (7), 1155-1172, 2012
272012
Calibrating a Land Parcel Cellular Automaton (LP-CA) for urban growth simulation based on ensemble learning
Y Chen, X Liu, X Li
International Journal of Geographical Information Science 31 (12), 2480-2504, 2017
262017
Analyzing land-cover change and corresponding impacts on carbon budget in a fast developing sub-tropical region by integrating MODIS and Landsat TM/ETM+ images
Y Chen, X Li, X Liu, B Ai
Applied Geography 45, 10-21, 2013
222013
Projecting China's future water footprint under the shared socio-economic pathways
X Xu, Y Zhang, Y Chen
Journal of Environmental Management 260, 110102, 2020
212020
Analyzing Parcel-Level Relationships between Urban Land Expansion and Activity Changes by Integrating Landsat and Nighttime Light Data
Y Chen, X Liu, X Li
Remote Sensing 9 (2), 164, 2017
202017
Changes of Population, Built-up Land, and Cropland Exposure to Natural Hazards in China from 1995 to 2015
Y Chen, W Xie, X Xu
International Journal of Disaster Risk Science 10, 557–572, 2019
152019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20