Παρακολούθηση
Antigoni Tsiami
Antigoni Tsiami
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.ntua.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Multimodal human action recognition in assistive human-robot interaction
I Rodomagoulakis, N Kardaris, V Pitsikalis, E Mavroudi, A Katsamanis, ...
2016 IEEE international conference on acoustics, speech and signal …, 2016
1042016
Stavis: Spatio-temporal audiovisual saliency network
A Tsiami, P Koutras, P Maragos
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2020
762020
Childbot: Multi-robot perception and interaction with children
N Efthymiou, PP Filntisis, P Koutras, A Tsiami, J Hadfield, G Potamianos, ...
Robotics and Autonomous Systems 150, 103975, 2022
232022
Multi3: Multi-sensory perception system for multi-modal child interaction with multiple robots
A Tsiami, P Koutras, N Efthymiou, PP Filntisis, G Potamianos, P Maragos
2018 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 4585-4592, 2018
222018
Multichannel speech enhancement using MEMS microphones
ZI Skordilis, A Tsiami, P Maragos, G Potamianos, L Spelgatti, R Sannino
2015 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2015
202015
A behaviorally inspired fusion approach for computational audiovisual saliency modeling
A Tsiami, P Koutras, A Katsamanis, A Vatakis, P Maragos
Signal Processing: Image Communication 76, 186-200, 2019
182019
Far-field audio-visual scene perception of multi-party human-robot interaction for children and adults
A Tsiami, PP Filntisis, N Efthymiou, P Koutras, G Potamianos, P Maragos
2018 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2018
172018
Robust far-field spoken command recognition for home automation combining adaptation and multichannel processing
A Katsamanis, I Rodomagoulakis, G Potamianos, P Maragos, A Tsiami
2014 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2014
162014
ATHENA: A Greek multi-sensory database for home automation control
A Tsiami, I Rodomagoulakis, P Giannoulis, A Katsamanis, G Potamianos, ...
Cough 96, 1.9, 2014
162014
Towards a behaviorally-validated computational audiovisual saliency model
A Tsiami, A Katsamanis, P Maragos, A Vatakis
2016 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2016
152016
Experiments in acoustic source localization using sparse arrays in adverse indoors environments
A Tsiami, A Katsamanis, P Maragos, G Potamianos
2014 22nd European Signal Processing Conference (EUSIPCO), 2390-2394, 2014
152014
A web-based real-time kinect application for gestural interaction with virtual musical instruments
A Zlatintsi, PP Filntisis, C Garoufis, A Tsiami, K Kritsis, ...
Proceedings of the Audio Mostly 2018 on Sound in Immersion and Emotion, 1-6, 2018
112018
Room-localized spoken command recognition in multi-room, multi-microphone environments
I Rodomagoulakis, A Katsamanis, G Potamianos, P Giannoulis, A Tsiami, ...
Computer Speech & Language 46, 419-443, 2017
112017
I-Walk intelligent assessment system: Activity, mobility, intention, communication
G Chalvatzaki, P Koutras, A Tsiami, CS Tzafestas, P Maragos
Computer Vision–ECCV 2020 Workshops: Glasgow, UK, August 23–28, 2020 …, 2020
102020
The Athena-RC system for speech activity detection and speaker localization in the DIRHA smart home
P Giannoulis, A Tsiami, I Rodomagoulakis, A Katsamanis, G Potamianos, ...
2014 4th Joint Workshop on Hands-free Speech Communication and Microphone …, 2014
92014
Audio-visual temporal saliency modeling validated by fmri data
P Koutras, G Panagiotaropoulou, A Tsiami, P Maragos
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2018
62018
A Phase-Based Time-Frequency Masking for Multi-Channel Speech Enhancement in Domestic Environments.
A Brutti, A Tsiami, A Katsamanis, P Maragos
Interspeech, 2875-2879, 2016
62016
The i-walk lightweight assistive rollator: First evaluation study
G Moustris, N Kardaris, A Tsiami, G Chalvatzaki, P Koutras, A Dometios, ...
Frontiers in Robotics and AI 8, 677542, 2021
52021
The I-walk assistive robot: a multimodal intelligent robotic rollator providing cognitive and mobility assistance to the elderly and motor-impaired
G Moustris, N Kardaris, A Tsiami, G Chalvatzaki, P Koutras, A Dometios, ...
International Workshop on Human-Friendly Robotics, 31-45, 2020
52020
ChildBot: Multi-Robot Perception and Interaction with Children. arXiv 2020
N Efthymiou, PP Filntisis, P Koutras, A Tsiami, J Hadfield, G Potamianos, ...
arXiv preprint arXiv:2008.12818, 0
5
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20