Παρακολούθηση
Gilberto Fisch
Gilberto Fisch
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unitau.br
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Uma revisão geral sobre o clima da Amazônia
G Fisch, JA Marengo, CA Nobre
Acta amazônica 28, 101-101, 1998
5671998
Cloud and rain processes in a biosphere‐atmosphere interaction context in the Amazon region
MAF Silva Dias, S Rutledge, P Kabat, PL Silva Dias, C Nobre, G Fisch, ...
Journal of Geophysical Research: Atmospheres 107 (D20), LBA 39-1-LBA 39-18, 2002
3962002
Eddy correlation measurements of energy partition for Amazonian forest
WJ Shuttleworth, JHC Gash, CR Lloyd, CJ Moore, J Roberts, ADOM Filho, ...
Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society 110 (466), 1143-1162, 1984
3791984
Size distribution and hygroscopic properties of aerosol particles from dry-season biomass burning in Amazonia
J Rissler, A Vestin, E Swietlicki, G Fisch, J Zhou, P Artaxo, MO Andreae
Atmospheric Chemistry and Physics 6 (2), 471-491, 2006
3192006
Introduction: observations and modeling of the Green Ocean Amazon (GoAmazon2014/5)
ST Martin, P Artaxo, LAT Machado, AO Manzi, RAF Souza, C Schumacher, ...
Atmospheric Chemistry and Physics 16 (8), 4785-4797, 2016
2662016
Observations of climate, albedo, and surface radiation over cleared and undisturbed Amazonian forest
HG Bastable, WJ Shuttleworth, RLG Dallarosa, G Fisch, CA Nobre
International Journal of Climatology 13 (7), 783-796, 1993
2101993
The convective boundary layer over pasture and forest in Amazonia
G Fisch, J Tota, LAT Machado, MAF Silva Dias, RF Da F. Lyra, CA Nobre, ...
Theoretical and Applied Climatology 78, 47-59, 2004
1932004
The albedo of Amazonian forest and ranch land
AD Culf, G Fisch, MG Hodnett
Journal of climate 8 (6), 1544-1554, 1995
1881995
Estimating heat storage in Amazonian tropical forest
CJ Moore, G Fisch
Agricultural and Forest Meteorology 38 (1-3), 147-168, 1986
1871986
On the influences of the El Niño, La niña and Atlantic Dipole Paterni on the Amazonian Rainfall during 1960-1998
EB de SOUZA, MT KAYANO, J TOTA, L PEZZI, G FISCH, C NOBRE
Acta Amazonica 30, 305-318, 2000
1622000
Overview of the inorganic and organic composition of size‐segregated aerosol in Rondonia, Brazil, from the biomass‐burning period to the onset of the wet season
S Fuzzi, S Decesari, MC Facchini, F Cavalli, L Emblico, M Mircea, ...
Journal of Geophysical Research: Atmospheres 112 (D1), 2007
1572007
O clima da região de Dourados, MS.
CR FIETZ, GF FISCH
Dourados: Embrapa Agropecuária Oeste, 2008., 2008
1402008
The Green Ocean Amazon experiment (GoAmazon2014/5) observes pollution affecting gases, aerosols, clouds, and rainfall over the rain forest
ST Martin, P Artaxo, L Machado, AO Manzi, RAF Souza, C Schumacher, ...
Bulletin of the American Meteorological Society 98 (5), 981-997, 2017
1162017
The CHUVA project: How does convection vary across Brazil?
LAT Machado, MAFS Dias, C Morales, G Fisch, D Vila, R Albrecht, ...
Bulletin of the American Meteorological Society 95 (9), 1365-1380, 2014
1162014
Transpiration from an Amazonian rainforest calculated from stomatal conductance measurements
J Roberts, OMR Cabral, G Fisch, LCB Molion, CJ Moore, WJ Shuttleworth
Agricultural and Forest Meteorology 65 (3-4), 175-196, 1993
1051993
The influence of the atmospheric boundary layer on carbon dioxide concentrations over a tropical forest
AD Culf, G Fisch, Y Malhi, CA Nobre
Agricultural and forest meteorology 85 (3-4), 149-158, 1997
1011997
ACRIDICON–CHUVA campaign: Studying tropical deep convective clouds and precipitation over Amazonia using the new German research aircraft HALO
M Wendisch, U Pöschl, MO Andreae, LAT Machado, R Albrecht, ...
Bulletin of the American Meteorological Society 97 (10), 1885-1908, 2016
882016
Biogenic VOC emissions from forested Amazonian landscapes
JP Greenberg, AB Guenther, G Pétron, C Wiedinmyer, O Vega, LV Gatti, ...
Global Change Biology 10 (5), 651-662, 2004
852004
Balanço hídrico atual e simulações para cenários climáticos futuros no Município de Taubaté, SP, Brasil
AS Horikoshi, G Fisch
Ambiente & Água-An Interdisciplinary Journal of Applied Science 2 (2), 33-46, 2007
742007
Variabilidade diária da precipitação em regiões de floresta e pastagem na Amazônia
RFDA COSTA, JRP FEITOSA, G FISCH, SS SOUZA, CA NOBRE
Acta amazônica 28, 395-395, 1998
741998
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20