Παρακολούθηση
Tansu Alpcan
Tansu Alpcan
Professor, Dept. of EEE, the University of Melbourne
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unimelb.edu.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Game theory meets network security and privacy
MH Manshaei, Q Zhu, T Alpcan, T Bacşar, JP Hubaux
ACM Computing Surveys (CSUR) 45 (3), 1-39, 2013
9662013
Network security: A decision and game-theoretic approach
T Alpcan, T Başar
Cambridge University Press, 2010
6822010
CDMA uplink power control as a noncooperative game
T Alpcan, T Başar, R Srikant, E Altman
Wireless Networks 8, 659-670, 2002
6752002
Fog computing may help to save energy in cloud computing
F Jalali, K Hinton, R Ayre, T Alpcan, RS Tucker
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 34 (5), 1728-1739, 2016
4762016
A game theoretic approach to decision and analysis in network intrusion detection
T Alpcan, T Basar
42nd IEEE International Conference on Decision and Control (IEEE Cat. No …, 2003
3622003
Optimal charging of electric vehicles taking distribution network constraints into account
J De Hoog, T Alpcan, M Brazil, DA Thomas, I Mareels
IEEE Transactions on Power Systems 30 (1), 365-375, 2014
2922014
Using virtual machine allocation policies to defend against co-resident attacks in cloud computing
Y Han, J Chan, T Alpcan, C Leckie
IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing 14 (1), 95-108, 2015
2252015
An intrusion detection game with limited observations
T Alpcan, T Basar
12th Int. Symp. on Dynamic Games and Applications, Sophia Antipolis, France 26, 2006
2222006
A game theoretic analysis of intrusion detection in access control systems
T Alpcan, T Basar
2004 43rd IEEE Conference on Decision and Control (CDC)(IEEE Cat. No …, 2004
2212004
A stackelberg game for power control and channel allocation in cognitive radio networks
M Bloem, T Alpcan, T Basar
1st International ICST Workshop on Game theory for Communication networks, 2010
1912010
Stochastic games for security in networks with interdependent nodes
KC Nguyen, T Alpcan, T Basar
2009 International Conference on Game Theory for Networks, 697-703, 2009
1912009
Game-theoretic frameworks for demand response in electricity markets
E Nekouei, T Alpcan, D Chattopadhyay
IEEE Transactions on Smart Grid 6 (2), 748-758, 2014
1752014
A game-theoretic framework for congestion control in general topology networks
T Alpcan, T Basar
Proceedings of the 41st IEEE Conference on Decision and Control, 2002. 2 …, 2002
1722002
A globally stable adaptive congestion control scheme for internet-style networks with delay
T Alpcan, T Basar
IEEE/ACM Transactions on Networking 13 (6), 1261-1274, 2005
1522005
A power control game based on outage probabilities for multicell wireless data networks
T Alpcan, T Basar, S Dey
IEEE transactions on wireless communications 5 (4), 890-899, 2006
1342006
Security games for risk minimization in automatic generation control
YW Law, T Alpcan, M Palaniswami
IEEE Transactions on Power Systems 30 (1), 223-232, 2014
1312014
A utility-based congestion control scheme for Internet-style networks with delay
T Alpcan, T Basar
IEEE INFOCOM 2003. Twenty-second Annual Joint Conference of the IEEE …, 2003
1302003
The new web: Characterizing ajax traffic
F Schneider, S Agarwal, T Alpcan, A Feldmann
Passive and Active Network Measurement: 9th International Conference, PAM …, 2008
1262008
Distributed algorithms for Nash equilibria of flow control games
T Alpcan, T Başar
Advances in Dynamic Games: Applications to Economics, Finance, Optimization …, 2005
1212005
Security games with incomplete information
KC Nguyen, T Alpcan, T Basar
2009 IEEE International Conference on Communications, 1-6, 2009
1162009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20