Παρακολούθηση
Stratos Idreos
Stratos Idreos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα seas.harvard.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
MonetDB: Two decades of research in column-oriented database architectures
S Idreos, F Groffen, N Nes, S Manegold, S Mullender, M Kersten
IEEE Data Engineering Bulletin, 40, 2012
509*2012
Database Cracking.
S Idreos, ML Kersten, S Manegold
CIDR 7, 68-78, 2007
4612007
The design and implementation of modern column-oriented database systems
D Abadi, P Boncz, S Harizopoulos, S Idreos, S Madden
Foundations and Trends in Databases 5 (3), 197-280, 2013
3682013
Overview of data exploration techniques
S Idreos, O Papaemmanouil, S Chaudhuri
Proceedings of the 2015 ACM SIGMOD international conference on management of …, 2015
3412015
NoDB: efficient query execution on raw data files
I Alagiannis, R Borovica, M Branco, S Idreos, A Ailamaki
Proceedings of the 2012 ACM SIGMOD International Conference on Management of …, 2012
2822012
Monkey: Optimal navigable key-value store
N Dayan, M Athanassoulis, S Idreos
Proceedings of the 2017 ACM International Conference on Management of Data …, 2017
2512017
Self-organizing tuple reconstruction in column-stores
S Idreos, ML Kersten, S Manegold
Proceedings of the 2009 ACM SIGMOD International Conference on Management of …, 2009
2312009
H2O: a hands-free adaptive store
I Alagiannis, S Idreos, A Ailamaki
Proceedings of the 2014 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 2014
1932014
Dostoevsky: Better space-time trade-offs for LSM-tree based key-value stores via adaptive removal of superfluous merging
N Dayan, S Idreos
Proceedings of the 2018 International Conference on Management of Data, 505-520, 2018
1892018
Merging what's cracked, cracking what's merged: adaptive indexing in main-memory column-stores
S Idreos, S Manegold, H Kuno, G Graefe
Proceedings of the VLDB Endowment 4 (9), 586-597, 2011
1882011
The researcher's guide to the data deluge: Querying a scientific database in just a few seconds
ML Kersten, S Idreos, S Manegold, E Liarou
Proceedings of the VLDB Endowment 4 (12), 1474-1477, 2011
1392011
Here are my data files. here are my queries. where are my results?
S Idreos, I Alagiannis, R Johnson, A Ailamaki
Proceedings of 5th Biennial Conference on Innovative Data Systems Research, 2011
1372011
Stochastic database cracking: Towards robust adaptive indexing in main-memory column-stores
F Halim, S Idreos, P Karras, RHC Yap
arXiv preprint arXiv:1203.0055, 2012
1272012
Indexing for Interactive Exploration of Big Data Series
K Zoumpatianos, S Idreos, T Palpanas
ACM SIGMOD International Conference on Management of Data, 1555-1566, 2014
1192014
Updating a cracked database
S Idreos, ML Kersten, S Manegold
Proceedings of the 2007 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 2007
1162007
Designing Access Methods: The RUM Conjecture.
M Athanassoulis, MS Kester, LM Maas, R Stoica, S Idreos, A Ailamaki, ...
EDBT 2016, 461-466, 2016
1112016
The Seattle report on database research
D Abadi, A Ailamaki, D Andersen, P Bailis, M Balazinska, P Bernstein, ...
ACM Sigmod Record 48 (4), 44-53, 2020
1042020
Beyond the Wall: Near-Data Processing for Databases
SL Xi, O Babarinsa, M Athanassoulis, S Idreos
Proceedings of the 11th International Workshop on Data Management on New …, 2015
1032015
JAFAR: Near-data processing for databases
A Augusta, S Idreos
Proceedings of the 2015 ACM SIGMOD International Conference on Management of …, 2015
992015
The data calculator: Data structure design and cost synthesis from first principles and learned cost models
S Idreos, K Zoumpatianos, B Hentschel, MS Kester, D Guo
Proceedings of the 2018 International Conference on Management of Data, 535-550, 2018
962018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20