Παρακολούθηση
Margarita Anastassova
Margarita Anastassova
Research Engineer, CEA, LIST
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cea.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Facing the challenge of teaching emotions to individuals with low-and high-functioning autism using a new serious game: a pilot study
S Serret, S Hun, G Iakimova, J Lozada, M Anastassova, A Santos, ...
Molecular autism 5, 1-17, 2014
1512014
Automotive technicians' training as a community-of-practice: Implications for the design of an augmented reality teaching aid
M Anastassova, JM Burkhardt
Applied ergonomics 40 (4), 713-721, 2009
762009
What's around me? Multi-actuator haptic feedback on the wrist
S Paneels, M Anastassova, S Strachan, SP Van, S Sivacoumarane, ...
2013 World Haptics Conference (WHC), 407-412, 2013
662013
Prototype evaluation and user-needs analysis in the early design of emerging technologies
M Anastassova, C Mégard, JM Burkhardt
Human-Computer Interaction. Interaction Design and Usability: 12th …, 2007
662007
L'analyse ergonomique des besoins en amont de la conception de technologies émergente: le cas de la Réalité Augmentée pour la formation à la maintenance automobile
M Anastassova
Université René Descartes-Paris V, 2006
482006
L’ergonomie de la réalité augmentée pour l’apprentissage: une revue
M Anastassova, JM Burkhardt, C Mégard, P Ehanno
Le travail humain 70 (2), 97-125, 2007
442007
Results from a user-centred critical incidents study for guiding future implementation of augmented reality in automotive maintenance
M Anastassova, JM Burkhardt, C Mégard, P Ehanno
International journal of industrial ergonomics 35 (1), 67-77, 2005
372005
TactiPEd: Easy prototyping of tactile patterns
S Panëels, M Anastassova, L Brunet
Human-Computer Interaction–INTERACT 2013: 14th IFIP TC 13 International …, 2013
362013
Tactile emotions: A vibrotactile tactile gamepad for transmitting emotional messages to children with autism
G Changeon, D Graeff, M Anastassova, J Lozada
Haptics: Perception, Devices, Mobility, and Communication: International …, 2012
342012
A vibrotactile wristband to help older pedestrians make safer street-crossing decisions
S Cœugnet, A Dommes, S Panëels, A Chevalier, F Vienne, NT Dang, ...
Accident Analysis & Prevention 109, 1-9, 2017
322017
Haptic patterns and older adults: To repeat or not to repeat?
F Arab, S Panëels, M Anastassova, S Coeugnet, F Le Morellec, ...
2015 IEEE World Haptics Conference (WHC), 248-253, 2015
262015
Design and study of a smart cup for monitoring the arm and hand activity of stroke patients
M Bobin, M Anastassova, M Boukallel, M Ammi
IEEE journal of translational engineering in health and medicine 6, 1-12, 2018
202018
E2LP: A unified embedded engineering learning platform
M Temerinac, I Kastelan, K Skala, BM Rogina, L Reindl, F Souvestre, ...
2013 Euromicro Conference on Digital System Design, 266-271, 2013
182013
User-centred design of mixed reality for vehicle maintenance training: An empirical comparison of two techniques for user needs analysis
M Anastassova, JM Burkhardt, C Mégard, A Leservot
Proc. of HCI International, Las Vegas, 2005
172005
User-centred design and evaluation of augmented reality systems for industrial applications: Some deadlocks and breakthroughs
M Anastassova, JM Burkhardt, C Mégard
Virtual Reality International Conference, 2007
162007
System comprising a control station and a controlled device with improved operating safety
ECK Laurent, S Paneels, M Anastassova, F Souvestre, L Lemarchand, ...
US Patent App. 16/334,566, 2019
152019
Electrovibration: Influence of the applied force on tactile perception thresholds
H Zophoniasson, C Bolzmacher, M Anastassova, M Hafez
2017 Zooming Innovation in Consumer Electronics International Conference …, 2017
152017
Learner-centered evaluation of an augmented reality system for embedded engineering education
M Anastassova, F Souvestre, EA González, AS Gutiérrez, JRL Benito, ...
Proceedings of the E2LP Workshop Warsaw, 31-34, 2014
152014
Helping older pedestrians navigate unknown environments through vibrotactile guidance instructions
S Cœugnet, A Dommes, S Panëels, A Chevalier, F Vienne, NT Dang, ...
Transportation research part F: traffic psychology and behaviour 58, 816-830, 2018
132018
Stroke and universal design
C Magnusson, M Anastassova, S Paneels, K Rassmus-Gröhn, ...
Transforming our World Through Design, Diversity and Education, 854-861, 2018
132018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20