Παρακολούθηση
Brian Brost
Brian Brost
Churney
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα churney.io
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The music streaming sessions dataset
B Brost, R Mehrotra, T Jehan
The World Wide Web Conference, 2594-2600, 2019
702019
Contextual and sequential user embeddings for large-scale music recommendation
C Hansen, C Hansen, L Maystre, R Mehrotra, B Brost, F Tomasi, ...
Proceedings of the 14th ACM Conference on Recommender Systems, 53-62, 2020
692020
Counterfactual evaluation of slate recommendations with sequential reward interactions
J McInerney, B Brost, P Chandar, R Mehrotra, B Carterette
Proceedings of the 26th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge …, 2020
382020
Functional benefits and patient satisfaction with upper blepharoplasty–evaluated by objective and subjective outcome measures
AG Jacobsen, B Brost, H Vorum, J Hargitai
Acta Ophthalmologica 95 (8), 820-825, 2017
382017
Multi-dueling bandits and their application to online ranker evaluation
B Brost, Y Seldin, IJ Cox, C Lioma
Proceedings of the 25th ACM International on Conference on Information and …, 2016
372016
An improved multileaving algorithm for online ranker evaluation
B Brost, IJ Cox, Y Seldin, C Lioma
Proceedings of the 39th International ACM SIGIR conference on Research and …, 2016
222016
Shifting consumption towards diverse content on music streaming platforms
C Hansen, R Mehrotra, C Hansen, B Brost, L Maystre, M Lalmas
Proceedings of the 14th ACM international conference on web search and data …, 2021
212021
Data Cleansing with Contrastive Learning for Vocal Note Event Annotations
G Meseguer-Brocal, R Bittner, S Durand, B Brost
21st International Society for Music Information Retrieval Conference, 2020
42020
Query Understanding for Surfacing Under-served Music Content
F Tomasi, R Mehrotra, A Pappu, J Bütepage, B Brost, H Galvão, M Lalmas
Proceedings of the 29th ACM International Conference on Information …, 2020
32020
Deep multi-objective multi-stakeholder music recommendation
M Unger, P Li, MC Cohen, B Brost, A Tuzhilin
NYU Stern School of Business Forthcoming, 2021
22021
Online Evaluation of Rankers Using Multileaving
B Brost
University of Copenhagen, Faculty of Science, Department of Computer Science, 2017
12017
Multileaving for online evaluation of rankers
B Brost
LEARNER 2017: 1st International Workshop on LEARning Next gEneration Rankers, 2017
12017
Adversarial Learning for Cross Domain Recommendations
P Li, B Brost, A Tuzhilin
ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology 14 (1), 1-25, 2022
2022
Query understanding methods and systems
F Tomasio, R Mehrotra, BCP Brost, AK Pappu, HFV Galvão, ...
US Patent App. 17/027,239, 2022
2022
Diversity aware media content recommendation
C Hansen, C Hansen, BCP Brost, L Maystre, M Lalmas-roelleke, ...
US Patent App. 17/320,439, 2022
2022
Systems and methods for providing media recommendations using contextual and sequential user embeddings
C Hansen, C Hansen, L Maystre, R Mehrotra, BCP Brost, F Tomasi, ...
US Patent App. 16/789,214, 2021
2021
Information retrieval system
M Venanzi, K Hofmann, FA Radlinski, B Brost
US Patent App. 15/449,957, 2018
2018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–17