Παρακολούθηση
Brian Brost
Brian Brost
Churney
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα churney.io
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The music streaming sessions dataset
B Brost, R Mehrotra, T Jehan
The World Wide Web Conference, 2594-2600, 2019
482019
Contextual and sequential user embeddings for large-scale music recommendation
C Hansen, C Hansen, L Maystre, R Mehrotra, B Brost, F Tomasi, ...
Fourteenth ACM Conference on Recommender Systems, 53-62, 2020
332020
Multi-dueling bandits and their application to online ranker evaluation
B Brost, Y Seldin, IJ Cox, C Lioma
Proceedings of the 25th ACM International on Conference on Information and …, 2016
332016
Functional benefits and patient satisfaction with upper blepharoplasty–evaluated by objective and subjective outcome measures
AG Jacobsen, B Brost, H Vorum, J Hargitai
Acta Ophthalmologica 95 (8), 820-825, 2017
242017
Counterfactual evaluation of slate recommendations with sequential reward interactions
J McInerney, B Brost, P Chandar, R Mehrotra, B Carterette
Proceedings of the 26th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge …, 2020
232020
An improved multileaving algorithm for online ranker evaluation
B Brost, IJ Cox, Y Seldin, C Lioma
Proceedings of the 39th International ACM SIGIR conference on Research and …, 2016
162016
Shifting consumption towards diverse content on music streaming platforms
C Hansen, R Mehrotra, C Hansen, B Brost, L Maystre, M Lalmas
Proceedings of the 14th ACM international conference on web search and data …, 2021
92021
Deep multi-objective multi-stakeholder music recommendation
M Unger, P Li, MC Cohen, B Brost, A Tuzhilin
NYU Stern School of Business Forthcoming, 2021
12021
Data Cleansing with Contrastive Learning for Vocal Note Event Annotations
G Meseguer-Brocal, R Bittner, S Durand, B Brost
21st International Society for Music Information Retrieval Conference, 2020
12020
Online Evaluation of Rankers Using Multileaving
B Brost
University of Copenhagen, Faculty of Science, Department of Computer Science, 2017
12017
Multileaving for online evaluation of rankers
B Brost
LEARNER 2017: 1st International Workshop on LEARning Next gEneration Rankers, 2017
12017
Query understanding methods and systems
F Tomasio, R Mehrotra, BCP Brost, AK Pappu, HFV Galvão, ...
US Patent App. 17/027,239, 2022
2022
Diversity aware media content recommendation
C Hansen, C Hansen, BCP Brost, L Maystre, M Lalmas-roelleke, ...
US Patent App. 17/320,439, 2022
2022
Systems and methods for providing media recommendations using contextual and sequential user embeddings
C Hansen, C Hansen, L Maystre, R Mehrotra, BCP Brost, F Tomasi, ...
US Patent App. 16/789,214, 2021
2021
Query Understanding for Surfacing Under-served Music Content
F Tomasi, R Mehrotra, A Pappu, J Bütepage, B Brost, H Galvão, M Lalmas
Proceedings of the 29th ACM International Conference on Information …, 2020
2020
Information retrieval system
M Venanzi, K Hofmann, FA Radlinski, B Brost
US Patent App. 15/449,957, 2018
2018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–16