Παρακολούθηση
Michael Massimi
Michael Massimi
Slack
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα slack-corp.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Everyday dwelling with WhatsApp
KP O'Hara, M Massimi, R Harper, S Rubens, J Morris
Proceedings of the 17th ACM conference on Computer supported cooperative …, 2014
3992014
Using participatory activities with seniors to critique, build, and evaluate mobile phones
M Massimi, RM Baecker, M Wu
Proceedings of the 9th international ACM SIGACCESS Conference on Computers …, 2007
1802007
A death in the family: opportunities for designing technologies for the bereaved
M Massimi, RM Baecker
Proceedings of the 28th international conference on Human factors in …, 2010
1662010
Dying, death, and mortality: towards thanatosensitivity in HCI
M Massimi, A Charise
Proceedings of the 27th international conference extended abstracts on Human …, 2009
1622009
Finding a new normal: the role of technology in life disruptions
M Massimi, JP Dimond, CA Le Dantec
Proceedings of the acm 2012 conference on computer supported cooperative …, 2012
1332012
Reconstructing the past: personal memory technologies are not just personal and not just for memory
M Crete-Nishihata, RM Baecker, M Massimi, D Ptak, R Campigotto, ...
Human–Computer Interaction 27 (1-2), 92-123, 2012
1232012
Matters of life and death: locating the end of life in lifespan-oriented hci research
M Massimi, W Odom, R Banks, D Kirk
Proceedings of the 2011 annual conference on Human factors in computing …, 2011
1162011
Dealing with death in design: Developing systems for the bereaved
M Massimi, RM Baecker
Proceedings of the 2011 annual conference on Human factors in computing …, 2011
1132011
Life transitions and online health communities: reflecting on adoption, use, and disengagement
M Massimi, JL Bender, HO Witteman, OH Ahmed
Proceedings of the 17th ACM conference on Computer supported cooperative …, 2014
1022014
Sharing domestic life through long-term video connections
C Neustaedter, C Pang, A Forghani, E Oduor, S Hillman, TK Judge, ...
ACM Transactions on Computer-Human Interaction (TOCHI) 22 (1), 1-29, 2015
772015
An exploratory case study of the impact of ambient biographical displays on identity in a patient with Alzheimer's disease
M Massimi, E Berry, G Browne, G Smyth, P Watson, RM Baecker
Neuropsychological rehabilitation 18 (5-6), 742-765, 2008
752008
Flashlight jigsaw an exploratory study of an ad-hoc multi-player game on public displays
X Cao, M Massimi, R Balakrishnan
Proceedings of the 2008 ACM conference on Computer supported cooperative …, 2008
632008
Moving from talking heads to newlyweds: exploring video chat use during major life events
M Massimi, C Neustaedter
Proceedings of the 2014 conference on Designing interactive systems, 43-52, 2014
572014
Technologies for aging gracefully
RM Baecker, K Moffatt, M Massimi
interactions 19 (3), 32-36, 2012
482012
Exploring remembrance and social support behavior in an online bereavement support group
M Massimi
Proceedings of the 2013 conference on Computer supported cooperative work …, 2013
472013
Understanding recording technologies in everyday life
M Massimi, K Truong, D Dearman, G Hayes
IEEE Pervasive Computing 9 (3), 64-71, 2009
452009
Proceedings of the 17th ACM conference on computer supported cooperative work & social computing
KP O’Hara, M Massimi, R Harper, S Rubens, J Morris
412014
HCI at the end of life: understanding death, dying, and the digital
M Massimi, W Odom, D Kirk, R Banks
Proceedings of the 28th of the international conference extended abstracts …, 2010
412010
Participatory design process with older users
M Massimi, R Baecker
Proc. UbiCoomp2006 Workshop on future media, 2006
352006
r-MUSIC, a collaborative music DJ for ad hoc networks
U Wolz, M Massimi, E Tarn
Proceedings of the Fourth International Conference onWeb Delivering of Music …, 2004
302004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20