Παρακολούθηση
Hanjun Kim
Hanjun Kim
Associate Professor, Yonsei University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα yonsei.ac.kr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Speculative parallelization using software multi-threaded transactions
A Raman, H Kim, TR Mason, TB Jablin, DI August
Proceedings of the fifteenth International Conference on Architectural …, 2010
1562010
A survey of the practice of computational science
P Prabhu, TB Jablin, A Raman, Y Zhang, J Huang, H Kim, NP Johnson, ...
State of the Practice Reports, 19, 2011
1362011
Detecting and Identifying Faulty IoT Devices in Smart Home with Context Extraction
J Choi, H Jeoung, J Kim, Y Ko, W Jung, H Kim, J Kim
2018 48th Annual IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems …, 2018
852018
Parallelism orchestration using DoPE: the degree of parallelism executive
A Raman, H Kim, T Oh, JW Lee, DI August
ACM SIGPLAN Notices 46 (6), 26-37, 2011
762011
Automatic speculative DOALL for clusters
H Kim, NP Johnson, JW Lee, SA Mahlke, DI August
Proceedings of the Tenth International Symposium on Code Generation and …, 2012
662012
FACT: Functionality-centric Access Control System for IoT Programming Frameworks
S Lee, J Choi, J Kim, B Cho, S Lee, H Kim, J Kim
Proceedings of the 22nd ACM on Symposium on Access Control Models and …, 2017
592017
Speculative separation for privatization and reductions
NP Johnson, H Kim, P Prabhu, A Zaks, DI August
ACM SIGPLAN Notices 47 (6), 359-370, 2012
582012
Real-Time Object Detection System with Multi-Path Neural Networks
S Heo, S Cho, Y Kim, H Kim
2020 IEEE Real-Time and Embedded Technology and Applications Symposium (RTAS …, 2020
482020
Scalable speculative parallelization on commodity clusters
H Kim, A Raman, F Liu, JW Lee, DI August
Proceedings of the 2010 43rd Annual IEEE/ACM International Symposium on …, 2010
462010
Architecture-aware automatic computation offload for native applications
G Lee, H Park, S Heo, KA Chang, H Lee, H Kim
Proceedings of the 48th International Symposium on Microarchitecture, 521-532, 2015
402015
Liberty queues for epic architectures
TB Jablin, Y Zhang, JA Jablin, J Huang, H Kim, DI August
Proceedings of the Eigth Workshop on Explicitly Parallel Instruction …, 2010
282010
Practical automatic loop specialization
T Oh, H Kim, NP Johnson, JW Lee, DI August
ACM SIGPLAN Notices 48 (4), 419-430, 2013
242013
RT-IFTTT: Real-Time IoT Framework with Trigger Condition-Aware Flexible Polling Intervals
S Heo, S Song, J Kim, H Kim
2017 IEEE Real-Time Systems Symposium (RTSS), 266-276, 2017
222017
Hecate: performance-aware scale optimization for homomorphic encryption compiler
Y Lee, S Heo, S Cheon, S Jeong, C Kim, E Kim, D Lee, H Kim
2022 IEEE/ACM International Symposium on Code Generation and Optimization …, 2022
152022
GPUpd: a fast and scalable multi-GPU architecture using cooperative projection and distribution
Y Kim, JE Jo, H Jang, M Rhu, H Kim, J Kim
Proceedings of the 50th Annual IEEE/ACM International Symposium on …, 2017
132017
Method, apparatus, and system for energy efficiency and energy conservation including code recirculation techniques
J Chung, Y Wu, C Wang, H Kim
US Patent App. 13/327,683, 2012
132012
Heterogeneous Distributed Shared Memory for Lightweight Internet of Things Devices
B Kim, S Heo, G Lee, S Park, H Kim, J Kim
IEEE Micro 36 (6), 16-24, 2016
82016
Power gating functional units of a processor
J Chung, H Kim, Y Wu
US Patent 10,078,357, 2018
7*2018
JAWS: a JavaScript framework for adaptive CPU-GPU work sharing
X Piao, C Kim, Y Oh, H Li, J Kim, H Kim, JW Lee
Proceedings of the 20th ACM SIGPLAN Symposium on Principles and Practice of …, 2015
72015
Compiler-assisted semantic-aware encryption for efficient and secure serverless computing
B Kim, S Heo, J Lee, S Jeong, Y Lee, H Kim
IEEE Internet of Things Journal 8 (7), 5645-5656, 2020
62020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20