Παρακολούθηση
Michalis Korakakis
Michalis Korakakis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cam.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Lightweight private proximity testing for geospatial social networks
P Kotzanikolaou, C Patsakis, E Magkos, M Korakakis
Computer Communications 73, 263-270, 2016
302016
A geo-clustering approach for the detection of areas-of-interest and their underlying semantics
E Spyrou, M Korakakis, V Charalampidis, A Psallas, P Mylonas
Algorithms 10 (1), 35, 2017
172017
Exploiting social media information toward a context-aware recommendation system
M Korakakis, E Spyrou, P Mylonas, SJ Perantonis
Social Network Analysis and Mining 7 (1), 1-20, 2017
162017
Xenia: A context aware tour recommendation system based on social network metadata information
M Korakakis, P Mylonas, E Spyrou
2016 11th International Workshop on Semantic and Social Media Adaptation and …, 2016
162016
Automated CAPTCHA solving: An empirical comparison of selected techniques
M Korakakis, E Magkos, P Mylonas
2014 9th International Workshop on Semantic and Social Media Adaptation and …, 2014
122014
A survey on political event analysis in Twitter
M Korakakis, E Spyrou, P Mylonas
2017 12th international workshop on semantic and social media adaptation and …, 2017
102017
A short survey on modern virtual environments that utilize AI and synthetic data.
M Korakakis, P Mylonas, E Spyrou
MCIS, 34, 2018
12018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–7