Παρακολούθηση
Vasilios Tanos
Vasilios Tanos
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aretaeio.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The ESHRE/ESGE consensus on the classification of female genital tract congenital anomalies,
GF Grimbizis, S Gordts, A Di Spiezio Sardo, S Brucker, C De Angelis, ...
Human reproduction 28 (8), 2032-2044, 2013
11142013
Short-term effects of phytoestrogen-rich diet on postmenopausal women
A Brzezinski, H Adlercreutz, R Shaoul, A Rosier, A Shmueli, V Tanos, ...
Menopause 4 (2), 89-94, 1997
3811997
The Thessaloniki ESHRE/ESGE consensus on diagnosis of female genital anomalies
GF Grimbizis, A Di Spiezio Sardo, SH Saravelos, S Gordts, C Exacoustos, ...
Human Reproduction 31 (1), 2-7, 2016
3112016
Three‐dimensional ultrasound in the diagnosis of Müllerian duct anomalies and concordance with magnetic resonance imaging
C Bermejo, P Martínez Ten, R Cantarero, D Diaz, J Pérez Pedregosa, ...
Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 35 (5), 593-601, 2010
3022010
Predictive score for vaginal birth after cesarean section
D Weinstein, A Benshushan, V Tanos, R Zilberstein, N Rojansky
American journal of obstetrics and gynecology 174 (1), 192-198, 1996
2111996
A prospective comparative study between hysterosalpingography and hysteroscopy in the detection of intrauterine pathology in patients with infertility
S Preutthipan, V Linasmita
Journal of Obstetrics and Gynaecology Research 29 (1), 33-37, 2003
1812003
Can gray‐scale and color Doppler sonography differentiate between uterine leiomyosarcoma and leiomyoma?
C Exacoustos, ME Romanini, A Amadio, C Amoroso, B Szabolcs, E Zupi, ...
Journal of Clinical Ultrasound 35 (8), 449-457, 2007
1682007
Uterine scar rupture-Prediction, prevention, diagnosis, and management
V Tanos, ZA Toney
Best practice & research Clinical obstetrics & gynaecology 59, 115-131, 2019
1552019
The management of polyps in female reproductive organs
V Tanos, KE Berry, J Seikkula, E Abi Raad, A Stavroulis, Z Sleiman, ...
International Journal of Surgery 43, 7-16, 2017
1552017
Options on fibroid morcellation: a literature review
H Brölmann, V Tanos, G Grimbizis, T Ind, K Philips, T van den Bosch, ...
Gynecological surgery 12, 3-15, 2015
1392015
The product of the imprinted H19 gene is an oncofetal RNA.
I Ariel, S Ayesh, EJ Perlman, G Pizov, V Tanos, T Schneider, VA Erdmann, ...
Molecular pathology 50 (1), 34, 1997
1391997
Uterine sarcomas versus leiomyomas: gray‐scale and Doppler sonographic findings
R Aviram, Y Ochshorn, O Markovitch, A Fishman, I Cohen, MM Altaras, ...
Journal of Clinical Ultrasound 33 (1), 10-13, 2005
1372005
Uterine sarcoma: can it be differentiated from uterine leiomyoma with Doppler ultrasonography? A preliminary report
K Hata, T Hata, R Maruyama, M Hirai
Ultrasound in Obstetrics and Gynecology: The Official Journal of the …, 1997
1271997
Recommendations for the surgical treatment of endometriosis. Part 2: deep endometriosis
Working group of ESGE, ESHRE, and WES, J Keckstein, CM Becker, ...
Human Reproduction Open 2020 (1), hoaa002, 2020
1132020
Diagnostic accuracy of sonohysterography, hysterosalpingography and diagnostic hysteroscopy in diagnosis of arcuate, septate and bicornuate uterus
A Ludwin, I Ludwin, T Banas, A Knafel, M Miedzyblocki, A Basta
Journal of Obstetrics and Gynaecology Research 37 (3), 178-186, 2011
1092011
Prophylactic antibiotics in abdominal hysterectomy.
V Tanos, N Rojansky
Journal of the American College of Surgeons 179 (5), 593-600, 1994
1091994
Parasitic leiomyomas after laparoscopic surgery with morcellation
V Leren, A Langebrekke, E Qvigstad
Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 91 (10), 1233-1236, 2012
1082012
An excess of uterine sarcomas after pelvic irradiation
RF Meredith, DR Eisert, Z Kaka, SE Hodgson, GA Johnston Jr, ...
Cancer 58 (9), 2003-2007, 1986
1071986
Synergistic inhibitory effects of genistein and tamoxifen on human dysplastic and malignant epithelial breast cells in vitro
V Tanos, A Brzezinski, O Drize, N Strauss, T Peretz
European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 102 (2 …, 2002
1052002
Recommendations for the surgical treatment of endometriosis. Part 1: ovarian endometrioma
Working group of ESGE, ESHRE and WES, E Saridogan, CM Becker, ...
Human reproduction open 2017 (4), hox016, 2017
1032017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20