Dominik Michael Krupke
Dominik Michael Krupke
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ibr.cs.tu-bs.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Tilt assembly: algorithms for micro-factories that build objects with uniform external forces
AT Becker, SP Fekete, P Keldenich, D Krupke, C Rieck, C Scheffer, ...
Algorithmica 82 (2), 165-187, 2020
212020
Distributed cohesive control for robot swarms: Maintaining good connectivity in the presence of exterior forces
D Krupke, M Ernestus, M Hemmer, SP Fekete
2015 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2015
212015
Collecting a swarm in a grid environment using shared, global inputs
AV Mahadev, D Krupke, JM Reinhardt, SP Fekete, AT Becker
2016 IEEE International Conference on Automation Science and Engineering …, 2016
132016
Mapping and coverage with a particle swarm controlled by uniform inputs
A Mahadev, D Krupke, SP Fekete, AT Becker
2017 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2017
102017
Zapping zika with a mosquito-managing drone: Computing optimal flight patterns with minimum turn cost (multimedia contribution)
AT Becker, M Debboun, SP Fekete, D Krupke, A Nguyen
33rd International Symposium on Computational Geometry (SoCG 2017), 2017
102017
On Designing 2D Discrete Workspacesto Sort or Classify Polyominoes
P Keldenich, S Manzoor, L Huang, D Krupke, A Schmidt, SP Fekete, ...
2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2018
72018
A parallel distributed strategy for arraying a scattered robot swarm
D Krupke, M Hemmer, J McLurkin, Y Zhou, SP Fekete
2015 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2015
72015
Computing coordinated motion plans for robot swarms: The cg: shop challenge 2021
SP Fekete, P Keldenich, D Krupke, JSB Mitchell
arXiv preprint arXiv:2103.15381, 2021
52021
Computing convex partitions for point sets in the plane: The cg: shop challenge 2020
ED Demaine, SP Fekete, P Keldenich, D Krupke, JSB Mitchell
arXiv preprint arXiv:2004.04207, 2020
52020
Covering tours and cycle covers with turn costs: Hardness and approximation
SP Fekete, D Krupke
International Conference on Algorithms and Complexity, 224-236, 2019
52019
Computing nonsimple polygons of minimum perimeter
SP Fekete, A Haas, M Hemmer, M Hoffmann, I Kostitsyna, D Krupke, ...
International Symposium on Experimental Algorithms, 134-149, 2016
52016
Towards the automated operations of large distributed satellite systems. Part 2: Classifications and tools
MK Ben-Larbi, KF Pozo, M Choi, T Haylok, B Grzesik, A Haas, D Krupke, ...
Advances in Space Research 67 (11), 3620-3637, 2021
4*2021
Practical methods for computing large covering tours and cycle covers with turn cost
SP Fekete, D Krupke
2019 Proceedings of the Twenty-First Workshop on Algorithm Engineering and …, 2019
42019
U sing a UAV for Destructive Surveys of Mosquito Population
A Nguyen, D Krupke, M Burbage, S Bhatnagar, SP Fekete, AT Becker
2018 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 7812-7819, 2018
42018
Automated data retrieval from large-scale distributed satellite systems
D Krupke, V Schaus, A Haas, M Perk, J Dippel, B Grzesik, MKB Larbi, ...
2019 IEEE 15th International Conference on Automation Science and …, 2019
32019
Targeted drug delivery: algorithmic methods for collecting a swarm of particles with uniform, external forces
AT Becker, SP Fekete, L Huang, P Keldenich, L Kleist, D Krupke, C Rieck, ...
2020 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2508-2514, 2020
22020
Minimum scan cover with angular transition costs
SP Fekete, L Kleist, D Krupke
arXiv preprint arXiv:2003.08816, 2020
22020
Panic room: Experiencing overload and having fun in the process
B Bankowski, T Clausen, D Ehmen, M Ernestus, H Hasemann, T Jura, ...
International Conference on Distributed, Ambient, and Pervasive Interactions …, 2014
22014
Probing a Set of Trajectories to Maximize Captured Information
SP Fekete, A Hill, D Krupke, T Mayer, JSB Mitchell, O Parekh, CA Phillips
arXiv preprint arXiv:2004.03486, 2020
12020
Beam it up, Scotty: Angular freeze-tag with directional antennas
S Fekete, D Krupke
Extended Abstracts of 34th European Workshop on Computational Geometry, 2018
12018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20