Παρακολούθηση
Maria Aloupi
Maria Aloupi
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα env.aegean.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Geochemistry of natural and anthropogenic metals in the coastal sediments of the island of Lesvos, Aegean Sea
M Aloupi, MO Angelidis
Environmental Pollution 113 (2), 211-219, 2001
2822001
Bioactive microconstituents and antioxidant properties of wild edible mushrooms from the island of Lesvos, Greece
N Kalogeropoulos, AE Yanni, G Koutrotsios, M Aloupi
Food and Chemical Toxicology 55, 378-385, 2013
1932013
Reductive degradation of perfluorinated compounds in water using Mg-aminoclay coated nanoscale zero valent iron
OS Arvaniti, Y Hwang, HR Andersen, AS Stasinakis, NS Thomaidis, ...
Chemical Engineering Journal 262, 133-139, 2015
1322015
Trace metal contents in wild edible mushrooms growing on serpentine and volcanic soils on the island of Lesvos, Greece
M Aloupi, G Koutrotsios, M Koulousaris, N Kalogeropoulos
Ecotoxicology and environmental safety 78, 184-194, 2012
1182012
Normalization to lithium for the assessment of metal contamination in coastal sediment cores from the Aegean Sea, Greece
M Aloupi, MO Angelidis
Marine Environmental Research 52 (1), 1-12, 2001
1082001
Geochemical study of coastal sediments influenced by river-transported pollution: Southern Evoikos Gulf, Greece
MO Angelidis, M Aloupi
Marine Pollution Bulletin 40 (1), 77-82, 2000
992000
Metals in sediments of Rhodes harbour, Greece
MO Angelidis, M Aloupi
Marine Pollution Bulletin 31 (4-12), 273-276, 1995
711995
Evaluation of polar organic micropollutants as indicators for wastewater-related coastal water quality impairment
K Nödler, M Tsakiri, M Aloupi, G Gatidou, AS Stasinakis, T Licha
Environmental Pollution 211, 282-290, 2016
642016
Total metal concentrations in atmospheric precipitation from the Northern Aegean Sea
M Koulousaris, M Aloupi, MO Angelidis
Water, air, and soil pollution 201, 389-403, 2009
532009
Cultivating duckweed Lemna minor in urine and treated domestic wastewater for simultaneous biomass production and removal of nutrients and antimicrobials
EI Iatrou, AS Stasinakis, M Aloupi
Ecological Engineering 84, 632-639, 2015
522015
The significance of coarse sediments in metal pollution studies in the coastal zone
M Aloupi, MO Angelidis
Water, air, and soil pollution 133, 121-131, 2002
492002
Municipal wastewater treatment by combining in series microalgae Chlorella sorokiniana and macrophyte Lemna minor: Preliminary results
D Kotoula, A Iliopoulou, E Irakleous-Palaiologou, G Gatidou, M Aloupi, ...
Journal of Cleaner Production 271, 122704, 2020
472020
Intra-specific variation in Ni tolerance, accumulation and translocation patterns in the Ni-hyperaccumulator Alyssum lesbiacum
GC Adamidis, M Aloupi, E Kazakou, PG Dimitrakopoulos
Chemosphere 95, 496-502, 2014
452014
Anthropogenic metal contamination and sapropel imprints in deep Mediterranean sediments
MO Angelidis, O Radakovitch, A Veron, M Aloupi, S Heussner, B Price
Marine Pollution Bulletin 62 (5), 1041-1052, 2011
422011
Comparing the use of a two-stage MBBR system with a methanogenic MBBR coupled with a microalgae reactor for medium-strength dairy wastewater treatment
E Zkeri, A Iliopoulou, A Katsara, A Korda, M Aloupi, G Gatidou, ...
Bioresource Technology 323, 124629, 2021
412021
Assessment of metal contamination in shallow coastal sediments around Mytilene Greece
MO Angelidis, M Aloupi
International journal of environmental analytical chemistry 68 (2), 281-293, 1997
401997
Influence of geology on arsenic concentrations in ground and surface water in central Lesvos, Greece
M Aloupi, MO Angelidis, AΜ Gavriil, M Koulousaris, SP Varnavas
Environmental monitoring and assessment 151, 383-396, 2009
382009
Growth inhibition and fate of benzotriazoles in Chlorella sorokiniana cultures
G Gatidou, P Anastopoulou, M Aloupi, AS Stasinakis
Science of the total environment 663, 580-586, 2019
302019
Survey of the distribution and time-dependent increase of platinum-group element accumulation along urban roads in Ioannina (NW Greece)
GZ Tsogas, DL Giokas, AG Vlessidis, M Aloupi, MO Angelidis
Water, air, and soil pollution 201, 265-281, 2009
262009
Heavy metals in liver and brain of waterfowl from the Evros Delta, Greece
M Aloupi, A Karagianni, S Kazantzidis, T Akriotis
Archives of environmental contamination and toxicology 72, 215-234, 2017
202017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20