Παρακολούθηση
Christopher Gerking
Christopher Gerking
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα kit.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Towards ensuring security by design in cyber-physical systems engineering processes
J Geismann, C Gerking, E Bodden
Proceedings of the 2018 international conference on software and system …, 2018
392018
The mechatronicuml method: Model-driven software engineering of self-adaptive mechatronic systems
S Becker, S Dziwok, C Gerking, C Heinzemann, W Schäfer, M Meyer, ...
Companion Proceedings of the 36th International Conference on Software …, 2014
372014
The MechatronicUML design method-process and language for platform-independent modeling
S Becker, S Dziwok, C Gerking, C Heinzemann, S Thiele, W Schäfer, ...
Technical Repeport tr-ri-14-337, 1-368, 2014
362014
Component-based refinement and verification of information-flow security policies for cyber-physical microservice architectures
C Gerking, D Schubert
2019 IEEE International Conference on Software Architecture (ICSA), 61-70, 2019
292019
Domain-Specific Model Checking for Cyber-Physical Systems.
C Gerking, W Schäfer, S Dziwok, C Heinzemann
MoDeVVa@ models, 18-27, 2015
272015
Model checking the information flow security of real-time systems
C Gerking, D Schubert, E Bodden
Engineering Secure Software and Systems: 10th International Symposium, ESSoS …, 2018
182018
Transparent Uppaal-based verification of MechatronicUML models
C Gerking
Master's thesis, Software Engineering Group, Heinz Nixdorf Institute …, 2013
172013
How to efficiently build a front-end tool for UPPAAL: a model-driven approach
S Schivo, BM Yildiz, E Ruijters, C Gerking, R Kumar, S Dziwok, A Rensink, ...
Dependable Software Engineering. Theories, Tools, and Applications: Third …, 2017
162017
The mechatronicuml design method: Process and language for platform-independent modeling
S Dziwok, U Pohlmann, G Piskachev, D Schubert, S Thiele, C Gerking
152016
A tool suite for the model-driven software engineering of cyber-physical systems
S Dziwok, C Gerking, S Becker, S Thiele, C Heinzemann, U Pohlmann
Proceedings of the 22Nd ACM SIGSOFT International Symposium on Foundations …, 2014
142014
Generating Modelica models from software specifications for the simulation of cyber-physical systems
U Pohlmann, J Holtmann, M Meyer, C Gerking
2014 40th EUROMICRO Conference on Software Engineering and Advanced …, 2014
132014
Towards safe execution of reconfigurations in cyber-physical systems
D Schubert, C Heinzemann, C Gerking
2016 19th International ACM SIGSOFT Symposium on Component-Based Software …, 2016
112016
A model-based framework for simplified collaboration of legal and software experts in data protection assessments
N Boltz, L Sterz, C Gerking, O Raabe
Gesellschaft für Informatik, Bonn, 2022
72022
Solving the Movie Database Case with QVTo.
C Gerking, C Heinzemann
TTC@ STAF, 98-102, 2014
72014
Traceability of Information Flow Requirements in Cyber-Physical Systems Engineering.
C Gerking
MoDELS (Doctoral Symposium), 2016
52016
Integration hybrider modellierungstechniken in camel-view
M Tichy, M Hirsch, C Brink, W Schäfer, C Gerking, M Hahn
Entwurf mechatronischer Systeme, HNI-Verlagsschriftenreihe 272, 235-251, 0
4
Towards preserving information flow security on architectural composition of cyber-physical systems
C Gerking, D Schubert
Software Architecture: 12th European Conference on Software Architecture …, 2018
32018
Model-driven test case design for model-to-model semantics preservation
C Gerking, J Ladleif, W Schäfer
Proceedings of the 6th international workshop on automating test case design …, 2015
22015
Domain-specific model checking of MECHATRONICUML models using UPPAAL
S Dziwok, C Gerking, C Heinzemann
Software Engineering Group, Heinz Nixdorf Institute, University of Paderborn …, 2015
22015
Tool-Supported Architecture-Based Data Flow Analysis for Confidentiality
F Schwickerath, N Boltz, S Hahner, M Walter, C Gerking, R Heinrich
arXiv preprint arXiv:2308.01645, 2023
12023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20