Παρακολούθηση
Christos H PAPADIMITRIOU
Christos H PAPADIMITRIOU
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα columbia.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Combinatorial optimization: algorithms and complexity
CH Papadimitriou, K Steiglitz
Courier Corporation, 1998
22055*1998
Worst-case equilibria
E Koutsoupias, C Papadimitriou
Annual symposium on theoretical aspects of computer science, 404-413, 1999
25561999
Elements of the Theory of Computation
HR Lewis, CH Papadimitriou
ACM SIGACT News 29 (3), 62-78, 1998
24541998
Optimization, approximation, and complexity classes
C Papadimitriou, M Yannakakis
Proceedings of the twentieth annual ACM symposium on Theory of computing …, 1988
23231988
The complexity of computing a Nash equilibrium
C Daskalakis, PW Goldberg, CH Papadimitriou
SIAM Journal on Computing 39 (1), 195-259, 2009
16872009
The complexity of Markov decision processes
CH Papadimitriou, JN Tsitsiklis
Mathematics of operations research 12 (3), 441-450, 1987
16561987
Latent semantic indexing: A probabilistic analysis
CH Papadimitriou, H Tamaki, P Raghavan, S Vempala
Proceedings of the seventeenth ACM SIGACT-SIGMOD-SIGART symposium on …, 1998
15271998
Algorithms, games, and the internet
C Papadimitriou
Proceedings of the thirty-third annual ACM symposium on Theory of computing …, 2001
14812001
The serializability of concurrent database updates
CH Papadimitriou
Journal of the ACM (JACM) 26 (4), 631-653, 1979
12461979
Geographic routing without location information
A Rao, S Ratnasamy, C Papadimitriou, S Shenker, I Stoica
Proceedings of the 9th annual international conference on Mobile computing …, 2003
10802003
The Euclidean travelling salesman problem is NP-complete
CH Papadimitriou
Theoretical computer science 4 (3), 237-244, 1977
10171977
Algorithms
S Dasgupta, CH Papadimitriou, UV Vazirani
McGraw-Hill Higher Education, 2008
10112008
On generating all maximal independent sets
DS Johnson, M Yannakakis, CH Papadimitriou
Information Processing Letters 27 (3), 119-123, 1988
9941988
How easy is local search?
DS Johnson, CH Papadimitriou, M Yannakakis
Journal of computer and system sciences 37 (1), 79-100, 1988
9281988
On the complexity of the parity argument and other inefficient proofs of existence
CH Papadimitriou
Journal of Computer and system Sciences 48 (3), 498-532, 1994
8951994
The complexity of multiterminal cuts
E Dahlhaus, DS Johnson, CH Papadimitriou, PD Seymour, M Yannakakis
SIAM Journal on Computing 23 (4), 864-894, 1994
8291994
The discrete geodesic problem
JSB Mitchell, DM Mount, CH Papadimitriou
SIAM Journal on Computing 16 (4), 647-668, 1987
8221987
The complexity of pure Nash equilibria
A Fabrikant, C Papadimitriou, K Talwar
Proceedings of the thirty-sixth annual ACM symposium on Theory of computing …, 2004
8012004
Free-riding and whitewashing in peer-to-peer systems
M Feldman, C Papadimitriou, J Chuang, I Stoica
Proceedings of the ACM SIGCOMM workshop on Practice and theory of incentives …, 2004
7372004
A simple algorithm for finding frequent elements in streams and bags
RM Karp, S Shenker, CH Papadimitriou
ACM Transactions on Database Systems (TODS) 28 (1), 51-55, 2003
6952003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20