Παρακολούθηση
Yannis Labrou
Yannis Labrou
Verisign Inc.
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα verisign.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
KQML as an agent communication language
T Finin, R Fritzson, D McKay, R McEntire
Proceedings of the third international conference on Information and …, 1994
34901994
Authentication services using mobile device
Y Labrou, JR Agre
US Patent 7,606,560, 2009
10412009
Wireless wallet
Y Labrou, L Ji, JR Agre, JM Terriza, WL Chen
US Patent 7,822,688, 2010
8602010
Agent communication languages: The current landscape
Y Labrou, T Finin, Y Peng
IEEE Intelligent Systems and Their Applications 14 (2), 45-52, 1999
7241999
Wireless computer wallet for physical point of sale (POS) transactions
Y Labrou, JR Agre
US Patent 7,784,684, 2010
6512010
A Proposal for a new KQML Specification
Y Labrou, T Finin
Technical Report Technical Report TR-CS-97-03, University of Maryland …, 1997
6211997
Methods for purchasing of goods and services
Y Labrou, L Ji, JR Agre
US Patent 7,349,871, 2008
5772008
Task computing
R Masuoka, Y Labrou, Z Song
US Patent 8,561,069, 2013
502*2013
Framework and system for purchasing of goods and services
Y Labrou, L Ji, JR Agre
US Patent 7,801,826, 2010
4052010
A semantics approach for KQML—a general purpose communication language for software agents
Y Labrou, T Finin
Proceedings of the third international conference on Information and …, 1994
3641994
Evaluation of KQML as an agent communication language
J Mayfield, Y Labrou, T Finin
International Workshop on Agent Theories, Architectures, and Languages, 347-360, 1995
3501995
Semantics for an agent communication language
Y Labrou, T Finin
International Workshop on Agent Theories, Architectures, and Languages, 209-214, 1997
3191997
Yahoo! as an ontology: using Yahoo! categories to describe documents
Y Labrou, T Finin
Proceedings of the eighth international conference on Information and …, 1999
2941999
A declarative approach to business rules in contracts: courteous logic programs in XML
BN Grosof, Y Labrou, HY Chan
Proceedings of the 1st ACM conference on Electronic commerce, 68-77, 1999
2901999
Security framework and protocol for universal pervasive transactions
Y Labrou, L Ji, JR Agre
US Patent 7,353,382, 2008
2662008
Semantics and conversations for an agent communication language
Y Labrou, T Finin
Readings in agents, 235-242, 1998
2661998
Task computing–the semantic web meets pervasive computing
R Masuoka, B Parsia, Y Labrou
International semantic web conference, 866-881, 2003
2422003
Apparatuses for purchasing of goods and services
Y Labrou, L Ji, J Agre
US Patent App. 10/628,569, 2004
2372004
A negotiation-based multi-agent system for supply chain management
Y Chen, Y Peng, T Finin, YK Labrou, B Chu, J Yao, R Sun, R Wilhelm
Workshop on supply chain management, International Conference on Autonomous …, 1999
1891999
Modeling agent conversations with colored petri nets
RS Cost, Y Chen, T Finin, YK Labrou, Y Peng
Working notes of the Autonomous Agents' 99 Workshop on Specifying and …, 1999
1761999
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20