Παρακολούθηση
Maria Vamvakaki
Maria Vamvakaki
Professor, Department of Materials Science and Technology, University of Crete
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα materials.uoc.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Ultra-low shrinkage hybrid photosensitive material for two-photon polymerization microfabrication
A Ovsianikov, J Viertl, B Chichkov, M Oubaha, B MacCraith, I Sakellari, ...
ACS nano 2 (11), 2257-2262, 2008
5572008
Synthesis and characterization of vinyl polymer− silica colloidal nanocomposites
MJ Percy, C Barthet, JC Lobb, MA Khan, SF Lascelles, M Vamvakaki, ...
Langmuir 16 (17), 6913-6920, 2000
3232000
Field responsive materials: photo-, electro-, magnetic-and ultrasound-sensitive polymers
T Manouras, M Vamvakaki
Polymer Chemistry 8 (1), 74-96, 2017
2902017
Structure of pH-dependent block copolymer micelles: charge and ionic strength dependence
AS Lee, V Bütün, M Vamvakaki, SP Armes, JA Pople, AP Gast
Macromolecules 35 (22), 8540-8551, 2002
2612002
Multiresponsive polymers: nano-sized assemblies, stimuli-sensitive gels and smart surfaces
G Pasparakis, M Vamvakaki
Polymer Chemistry 2 (6), 1234-1248, 2011
2462011
Direct laser writing of 3D scaffolds for neural tissue engineering applications
V Melissinaki, AA Gill, I Ortega, M Vamvakaki, A Ranella, JW Haycock, ...
Biofabrication 3 (4), 045005, 2011
2332011
Diffusion-assisted high-resolution direct femtosecond laser writing
I Sakellari, E Kabouraki, D Gray, V Purlys, C Fotakis, A Pikulin, N Bityurin, ...
ACS nano 6 (3), 2302-2311, 2012
2022012
Three-dimensional biodegradable structures fabricated by two-photon polymerization
F Claeyssens, EA Hasan, A Gaidukeviciute, DS Achilleos, A Ranella, ...
Langmuir 25 (5), 3219-3223, 2009
1992009
Multiphoton polymerization of hybrid materials
M Farsari, M Vamvakaki, BN Chichkov
Journal of Optics 12 (12), 124001, 2010
1972010
Synthesis of controlled structure water-soluble diblock copolymers via oxyanionic polymerization
M Vamvakaki, NC Billingham, SP Armes
Macromolecules 32 (6), 2088-2090, 1999
1651999
Shrinkage of microstructures produced by two-photon polymerization of Zr-based hybrid photosensitive materials
A Ovsianikov, X Shizhou, M Farsari, M Vamvakaki, C Fotakis, ...
Optics Express 17 (4), 2143-2148, 2009
1622009
The effect of poly (ethylene glycol) molecular architecture on cellular interaction and uptake of DNA complexes
MC Deshpande, MC Davies, MC Garnett, PM Williams, D Armitage, ...
Journal of controlled release 97 (1), 143-156, 2004
1612004
Biodegradation of weathered polystyrene films in seawater microcosms
E Syranidou, K Karkanorachaki, F Amorotti, M Franchini, E Repouskou, ...
Scientific reports 7 (1), 17991, 2017
1522017
Copolymers of amine methacrylate with poly (ethylene glycol) as vectors for gene therapy
U Rungsardthong, M Deshpande, L Bailey, M Vamvakaki, SP Armes, ...
Journal of controlled release 73 (2-3), 359-380, 2001
1512001
Nanoscopic cationic methacrylate star homopolymers: synthesis by group transfer polymerization, characterization and evaluation as transfection reagents
TK Georgiou, M Vamvakaki, CS Patrickios, EN Yamasaki, LA Phylactou
Biomacromolecules 5 (6), 2221-2229, 2004
1442004
Well‐defined sulfobetaine‐based statistical copolymers as potential antibioadherent coatings
AB Lowe, M Vamvakaki, MA Wassall, L Wong, NC Billingham, SP Armes, ...
Journal of Biomedical Materials Research 52 (1), 88-94, 2000
1412000
From superhydrophobicity and water repellency to superhydrophilicity: smart polymer-functionalized surfaces
E Stratakis, A Mateescu, M Barberoglou, M Vamvakaki, C Fotakis, ...
Chemical Communications 46 (23), 4136-4138, 2010
1402010
Three-dimensional infrared metamaterial with asymmetric transmission
G Kenanakis, A Xomalis, A Selimis, M Vamvakaki, M Farsari, M Kafesaki, ...
ACS Photonics 2 (2), 287-294, 2015
1322015
Harnessing photochemical internalization with dual degradable nanoparticles for combinatorial photo–chemotherapy
G Pasparakis, T Manouras, M Vamvakaki, P Argitis
Nature communications 5 (1), 3623, 2014
1312014
Ag-loaded TiO2/reduced graphene oxide nanocomposites for enhanced visible-light photocatalytic activity
E Vasilaki, I Georgaki, D Vernardou, M Vamvakaki, N Katsarakis
Applied Surface Science 353, 865-872, 2015
1192015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20