Παρακολούθηση
Zhi-Hua Zhou
Zhi-Hua Zhou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nju.edu.cn - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Top 10 algorithms in data mining
X Wu, V Kumar, JR Quinlan, J Ghosh, Q Yang, H Motoda, GJ McLachlan, ...
Knowledge and information systems 14 (1), 1-37, 2008
69042008
Isolation forest
FT Liu, KM Ting, ZH Zhou
ICDM, 413-422, 2008
42092008
Ensemble Methods: Foundations and Algorithms
ZH Zhou
Chapman & Hall/CRC Press, 2012
34712012
ML-KNN: A lazy learning approach to multi-label learning
ML Zhang, ZH Zhou
Pattern recognition 40 (7), 2038-2048, 2007
34152007
A Review on Multi-Label Learning Algorithms
ML Zhang, ZH Zhou
IEEE Trans. Knowledge and Data Engineering 26 (8), 1819-1837, 2014
28432014
Ensembling neural networks: many could be better than all
ZH Zhou, J Wu, W Tang
Artificial intelligence 137 (1-2), 239-263, 2002
25502002
Exploratory undersampling for class-imbalance learning
XY Liu, J Wu, ZH Zhou
IEEE ICDM 2006, 2006
25122006
Training cost-sensitive neural networks with methods addressing the class imbalance problem
ZH Zhou, XY Liu
IEEE Trans. Knowledge and Data Engineering 18 (1), 63-77, 2006
14612006
Isolation-based anomaly detection
FT Liu, KM Ting, ZH Zhou
ACM TKDD 6 (1), 2012
14462012
Multilabel neural networks with applications to functional genomics and text categorization
ML Zhang, ZH Zhou
IEEE Trans. Knowledge and Data Engineering 18 (10), 1338-1351, 2006
14092006
Tri-training: Exploiting unlabeled data using three classifiers
ZH Zhou, M Li
IEEE Trans. Knowledge and Data Engineering 17 (11), 1529-1541, 2005
13862005
Machine learning
ZH Zhou
Springer Nature, 2021
13562021
A Brief Introduction to Weakly Supervised Learning
ZH Zhou
National Science Review 5 (1), 44-53, 2018
12592018
Understanding bag-of-words model: a statistical framework
Y Zhang, R Jin, ZH Zhou
International journal of machine learning and cybernetics 1, 43-52, 2010
12362010
Deep forest
ZH Zhou, J Feng
National Science Review 6 (1), 74-86, 2019
1225*2019
Automatic age estimation based on facial aging patterns
X Geng, ZH Zhou, K Smith-Miles
IEEE Trans. Pattern Analysis and Machine Intelligence 29 (12), 2234-2240, 2007
12152007
The top ten algorithms in data mining
X Wu, V Kumar
CRC press, 2009
10192009
Face recognition from a single image per person: A survey
X Tan, S Chen, ZH Zhou, F Zhang
Pattern recognition 39 (9), 1725-1745, 2006
9662006
Ensemble learning
ZH Zhou
Encyclopedia of Biometrics, 270-273, 2015
765*2015
(2D) 2PCA: Two-directional two-dimensional PCA for efficient face representation and recognition
D Zhang, ZH Zhou
Neurocomputing 69 (1-3), 224-231, 2005
7442005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20