Παρακολούθηση
Daniel Branton
Daniel Branton
Prof of Cell Biology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα harvard.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Characterization of individual polynucleotide molecules using a membrane channel
JJ Kasianowicz, E Brandin, D Branton, DW Deamer
Proceedings of the National Academy of Sciences 93 (24), 13770-13773, 1996
38561996
The potential and challenges of nanopore sequencing
D Branton, DW Deamer, A Marziali, H Bayley, SA Benner, T Butler, ...
Nature biotechnology 26 (10), 1146-1153, 2008
29032008
Ion-beam sculpting at nanometre length scales
J Li, D Stein, C McMullan, D Branton, MJ Aziz, JA Golovchenko
Nature 412 (6843), 166-169, 2001
20072001
Graphene as a subnanometre trans-electrode membrane
S Garaj, W Hubbard, A Reina, J Kong, D Branton, JA Golovchenko
Nature 467 (7312), 190-193, 2010
15152010
Rapid nanopore discrimination between single polynucleotide molecules
A Meller, L Nivon, E Brandin, J Golovchenko, D Branton
Proceedings of the National Academy of Sciences 97 (3), 1079-1084, 2000
13202000
Microsecond time-scale discrimination among polycytidylic acid, polyadenylic acid, and polyuridylic acid as homopolymers or as segments within single RNA molecules
M Akeson, D Branton, JJ Kasianowicz, E Brandin, DW Deamer
Biophysical journal 77 (6), 3227-3233, 1999
12311999
Freeze-etching nomenclature
D Branton, S Bullivant, NB Gilula, MJ Karnovsky, H Moor, K Mühlethaler, ...
Science 190 (4209), 54-56, 1975
12261975
Voltage-driven DNA translocations through a nanopore
A Meller, L Nivon, D Branton
Physical Review Letters 86 (15), 3435, 2001
11102001
Fracture faces of frozen membranes.
D Branton
Proceedings of the National Academy of Sciences 55 (5), 1048-1056, 1966
11021966
Three decades of nanopore sequencing
D Deamer, M Akeson, D Branton
Nature biotechnology 34 (5), 518-524, 2016
8132016
Interaction of cytoskeletal proteins on the human erythrocyte membrane
D Branton, CM Cohen, J Tyler
Cell 24 (1), 24-32, 1981
8021981
Characterization of nucleic acids by nanopore analysis
DW Deamer, D Branton
Accounts of chemical research 35 (10), 817-825, 2002
7052002
Membrane splitting in freeze-etching: covalently bound ferritin as a membrane marker
PP Da Silva, D Branton
The Journal of cell biology 45 (3), 598, 1970
6781970
The molecular structure of human erythrocyte spectrin: biophysical and electron microscopic studies
DM Shotton, BE Burke, D Branton
Journal of molecular biology 131 (2), 303-329, 1979
6201979
Membrane structure
D Branton
Annual Review of Plant Physiology 20 (1), 209-238, 1969
6121969
Assembly units of clathrin coats
E Ungewickell, D Branton
Nature 289 (5796), 420-422, 1981
5741981
Visualization of the protein associations in the erythrocyte membrane skeleton.
TJ Byers, D Branton
Proceedings of the National Academy of Sciences 82 (18), 6153-6157, 1985
5441985
Single molecule measurements of DNA transport through a nanopore
A Meller, D Branton
Electrophoresis 23 (16), 2583-2591, 2002
5322002
Atomic layer deposition to fine-tune the surface properties and diameters of fabricated nanopores
P Chen, T Mitsui, DB Farmer, J Golovchenko, RG Gordon, D Branton
Nano letters 4 (7), 1333-1337, 2004
5222004
Copper staining: a five-minute protein stain for sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gels
C Lee, A Levin, D Branton
Analytical biochemistry 166 (2), 308-312, 1987
5071987
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20