Παρακολούθηση
Adrien Ali Taïga
Adrien Ali Taïga
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα umontreal.ca
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Pixelvae: A latent variable model for natural images
I Gulrajani, K Kumar, F Ahmed, A Ali Taiga, F Visin, D Vazquez, ...
arXiv preprint arXiv:1611.05013, 2016
3812016
Sim-to-Real Transfer with Neural-Augmented Robot Simulation
F Golemo, A Ali Taiga, PY Oudeyer, A Courville
Conference on Robot Learning, 817-828, 2018
1062018
A Geometric Perspective on Optimal Representations for Reinforcement Learning
MG Bellemare, W Dabney, R Dadashi, A Ali Taiga, PS Castro, NL Roux, ...
arXiv preprint arXiv:1901.11530, 2019
942019
On Bonus Based Exploration Methods In The Arcade Learning Environment
A Ali Taiga, W Fedus, MC Machado, A Courville, MG Bellemare
International Conference on Learning Representations, 2020
70*2020
The Value Function Polytope in Reinforcement Learning
R Dadashi, A Ali Taïga, NL Roux, D Schuurmans, MG Bellemare
arXiv preprint arXiv:1901.11524, 2019
382019
Benchmarking Bonus-Based Exploration Methods on the Arcade Learning Environment
A Ali Taïga, W Fedus, MC Machado, A Courville, MG Bellemare
arXiv preprint arXiv:1908.02388, 2019
252019
Approximate Exploration through State Abstraction
A Ali Taïga, A Courville, MG Bellemare
arXiv preprint arXiv:1808.09819, 2018
162018
Zooming for efficient model-free reinforcement learning in metric spaces
A Touati, A Ali Taiga, MG Bellemare
arXiv preprint arXiv:2003.04069, 2020
112020
Investigating Multi-task Pretraining and Generalization in Reinforcement Learning
A Ali Taiga, R Agarwal, J Farebrother, A Courville, MG Bellemare
Deep Reinforcement Learning Workshop NeurIPS 2022, 0
11*
PixelVAE: A latent variable model for natural images. 2016
I Gulrajani, K Kumar, F Ahmed, AA Taiga, F Visin, D Vazquez, A Courville
arXiv preprint arXiv:1611.05013, 0
6
Pixelvae: A latent variable model for natural images. arXiv 2016
I Gulrajani, K Kumar, F Ahmed, AA Taiga, F Visin, D Vazquez, A Courville
arXiv preprint arXiv:1611.05013, 0
5
Introducing Coordination in Concurrent Reinforcement Learning
AA Taiga, A Courville, MG Bellemare
ICLR 2022 Workshop on Gamification and Multiagent Solutions, 2022
12022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–12