Παρακολούθηση
Joshua B. Tenenbaum
Joshua B. Tenenbaum
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mit.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A global geometric framework for nonlinear dimensionality reduction
JB Tenenbaum, V Silva, JC Langford
science 290 (5500), 2319-2323, 2000
156942000
Human-level concept learning through probabilistic program induction
BM Lake, R Salakhutdinov, JB Tenenbaum
Science 350 (6266), 1332-1338, 2015
27222015
Building machines that learn and think like people
BM Lake, TD Ullman, JB Tenenbaum, SJ Gershman
Behavioral and brain sciences 40, 2017
22352017
How to grow a mind: Statistics, structure, and abstraction
JB Tenenbaum, C Kemp, TL Griffiths, ND Goodman
Science 331 (6022), 1279-1285, 2011
17832011
The large‐scale structure of semantic networks: Statistical analyses and a model of semantic growth
M Steyvers, JB Tenenbaum
Cognitive science 29 (1), 41-78, 2005
16872005
Learning a probabilistic latent space of object shapes via 3d generative-adversarial modeling
J Wu, C Zhang, T Xue, B Freeman, J Tenenbaum
Advances in neural information processing systems 29, 2016
16452016
Hierarchical topic models and the nested Chinese restaurant process
T Griffiths, M Jordan, J Tenenbaum, D Blei
Advances in neural information processing systems 16, 2003
13962003
Topics in semantic representation.
TL Griffiths, M Steyvers, JB Tenenbaum
Psychological review 114 (2), 211, 2007
13222007
Word learning as Bayesian inference.
F Xu, JB Tenenbaum
Psychological review 114 (2), 245, 2007
12132007
Hierarchical deep reinforcement learning: Integrating temporal abstraction and intrinsic motivation
TD Kulkarni, K Narasimhan, A Saeedi, J Tenenbaum
Advances in neural information processing systems 29, 2016
10482016
Theory-based Bayesian models of inductive learning and reasoning
JB Tenenbaum, TL Griffiths, C Kemp
Trends in cognitive sciences 10 (7), 309-318, 2006
10432006
Meta-learning for semi-supervised few-shot classification
M Ren, E Triantafillou, S Ravi, J Snell, K Swersky, JB Tenenbaum, ...
arXiv preprint arXiv:1803.00676, 2018
10092018
Separating style and content with bilinear models
JB Tenenbaum, WT Freeman
Neural Computation 12 (6), 1247-1283, 2000
9972000
Deep convolutional inverse graphics network
TD Kulkarni, WF Whitney, P Kohli, J Tenenbaum
Advances in neural information processing systems 28, 2015
9962015
Causal inference in multisensory perception
KP Körding, U Beierholm, WJ Ma, S Quartz, JB Tenenbaum, L Shams
PLoS one 2 (9), e943, 2007
9522007
Action understanding as inverse planning
CL Baker, R Saxe, JB Tenenbaum
Cognition 113 (3), 329-349, 2009
9102009
Global versus local methods in nonlinear dimensionality reduction
V Silva, J Tenenbaum
Advances in neural information processing systems 15, 2002
8982002
Church: a language for generative models
N Goodman, V Mansinghka, D Roy, K Bonawitz, JB Tenenbaum
arXiv preprint arXiv:1206.3255, 2012
8952012
Learning systems of concepts with an infinite relational model
C Kemp, JB Tenenbaum, TL Griffiths, T Yamada, N Ueda
AAAI 3, 5, 2006
8952006
Generalization, similarity, and Bayesian inference
JB Tenenbaum, TL Griffiths
Behavioral and brain sciences 24 (4), 629-640, 2001
8762001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20