Παρακολούθηση
Gabriele Piantadosi
Gabriele Piantadosi
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unina.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Chatbots Meet eHealth: Automatizing Healthcare.
F Amato, S Marrone, V Moscato, G Piantadosi, A Picariello, C Sansone
WAIAH@ AI* IA, 40-49, 2017
632017
Multi-planar 3D breast segmentation in MRI via deep convolutional neural networks
G Piantadosi, M Sansone, R Fusco, C Sansone
Artificial Intelligence in Medicine 103, 101781, 2020
332020
Machine learning applications in head and neck radiation oncology: lessons from open-source radiomics challenges
H Elhalawani, TA Lin, S Volpe, ASR Mohamed, AL White, J Zafereo, ...
Frontiers in oncology 8, 294, 2018
312018
Automatic lesion detection in breast DCE-MRI
S Marrone, G Piantadosi, R Fusco, A Petrillo, M Sansone, C Sansone
International conference on image analysis and processing, 359-368, 2013
272013
A Comprehensive Computer-Aided Diagnosis for Breast T1w DCE-MRI via Quantitative Dynamical Features and Spatio-Temporal Local Binary Patterns
G Piantadosi, S Marrone, R Fusco, M Sansone, C Sansone
IET Computer Vision, 2018
22*2018
An investigation of deep learning for lesions malignancy classification in breast DCE-MRI
S Marrone, G Piantadosi, R Fusco, A Petrillo, M Sansone, C Sansone
International conference on image analysis and processing, 479-489, 2017
212017
HOLMeS: EHealth in the big data and deep learning era
F Amato, S Marrone, V Moscato, G Piantadosi, A Picariello, C Sansone
Information 10 (2), 34, 2019
202019
Breast segmentation in MRI via U-Net deep convolutional neural networks
G Piantadosi, M Sansone, C Sansone
2018 24th international conference on pattern recognition (ICPR), 3917-3922, 2018
202018
Breast segmentation using Fuzzy C-Means and anatomical priors in DCE-MRI
S Marrone, G Piantadosi, R Fusco, A Petrillo, M Sansone, C Sansone
2016 23rd International Conference on Pattern Recognition (ICPR), 1472-1477, 2016
202016
The Kubic FLOTAC microscope (KFM): a new compact digital microscope for helminth egg counts
G Cringoli, A Amadesi, MP Maurelli, B Celano, G Piantadosi, A Bosco, ...
Parasitology 148 (4), 427-434, 2021
152021
A novel model-based measure for quality evaluation of image registration techniques in DCE-MRI
S Marrone, G Piantadosi, R Fusco, A Petrillo, M Sansone, C Sansone
2014 IEEE 27th international symposium on computer-based medical systems …, 2014
152014
DCE-MRI breast lesions segmentation with a 3TP U-Net deep convolutional neural network
G Piantadosi, S Marrone, A Galli, M Sansone, C Sansone
2019 IEEE 32nd International Symposium on Computer-Based Medical Systems …, 2019
132019
Reproducibility of deep cnn for biomedical image processing across frameworks and architectures
S Marrone, S Olivieri, G Piantadosi, C Sansone
2019 27th european signal processing conference (eusipco), 1-5, 2019
112019
LBP-TOP for volume lesion classification in breast DCE-MRI
G Piantadosi, R Fusco, A Petrillo, M Sansone, C Sansone
International Conference on Image Analysis and Processing, 647-657, 2015
112015
3TP-CNN: radiomics and deep learning for lesions classification in DCE-MRI
M Gravina, S Marrone, G Piantadosi, M Sansone, C Sansone
International Conference on Image Analysis and Processing, 661-671, 2019
92019
A secure, scalable and versatile multi-layer client–server architecture for remote intelligent data processing
G Piantadosi, S Marrone, M Sansone, C Sansone
Journal of Reliable Intelligent Environments 1 (2), 173-187, 2015
92015
Data-driven selection of motion correction techniques in breast DCE-MRI
G Piantadosi, S Marrone, R Fusco, A Petrillo, M Sansone, C Sansone
2015 IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications …, 2015
92015
A secure osirix plug-in for detecting suspicious lesions in breast dce-mri
G Piantadosi, S Marrone, M Sansone, C Sansone
International Conference on Algorithms and Architectures for Parallel …, 2013
92013
On reproducibility of deep convolutional neural networks approaches
G Piantadosi, S Marrone, C Sansone
International Workshop on Reproducible Research in Pattern Recognition, 104-109, 2018
72018
Evaluating impacts of motion correction on deep learning approaches for breast DCE-MRI segmentation and classification
A Galli, M Gravina, S Marrone, G Piantadosi, M Sansone, C Sansone
International Conference on Computer Analysis of Images and Patterns, 294-304, 2019
62019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20