Παρακολούθηση
Stephan Barthel
Stephan Barthel
Professor Sustainability Science, University of Gävle, Sweden
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hig.se - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Future urban land expansion and implications for global croplands
C Bren d’Amour, F Reitsma, G Baiocchi, S Barthel, B Güneralp, KH Erb, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 114 (34), 8939-8944, 2017
8932017
Social–ecological memory in urban gardens—Retaining the capacity for management of ecosystem services
S Barthel, C Folke, J Colding
Global environmental change 20 (2), 255-265, 2010
7592010
Reconnecting cities to the biosphere: stewardship of green infrastructure and urban ecosystem services
E Andersson, S Barthel, S Borgström, J Colding, T Elmqvist, C Folke, ...
Ambio 43, 445-453, 2014
7332014
Urban gardens, agriculture, and water management: Sources of resilience for long-term food security in cities
S Barthel, C Isendahl
Ecological economics 86, 224-234, 2013
6512013
The potential of ‘Urban Green Commons’ in the resilience building of cities
J Colding, S Barthel
Ecological economics 86, 156-166, 2013
5662013
Scale-crossing brokers and network governance of urban ecosystem services: the case of Stockholm
H Ernstson, S Barthel, E Andersson, ST Borgström
Ecology and society 15 (4), 2010
4852010
Measuring social–ecological dynamics behind the generation of ecosystem services
E Andersson, S Barthel, K Ahrné
Ecological applications 17 (5), 1267-1278, 2007
4852007
Food and green space in cities: A resilience lens on gardens and urban environmental movements
S Barthel, J Parker, H Ernstson
Urban studies 52 (7), 1321-1338, 2015
4012015
Civic greening and environmental learning in public-access community gardens in Berlin
P Bendt, S Barthel, J Colding
Landscape and Urban planning 109 (1), 18-30, 2013
3912013
Human–nature connection: a multidisciplinary review
CD Ives, M Giusti, J Fischer, DJ Abson, K Klaniecki, C Dorninger, ...
Current Opinion in Environmental Sustainability 26, 106-113, 2017
3772017
Exploring the social-ecological systems discourse 20 years later
J Colding, S Barthel
Ecology and Society 24 (1), 2019
3552019
Urban nature as a source of resilience during social distancing amidst the coronavirus pandemic.
K Samuelsson, S Barthel, J Colding, G Macassa, M Giusti
3102020
Bio-cultural refugia—Safeguarding diversity of practices for food security and biodiversity
S Barthel, C Crumley, U Svedin
Global Environmental Change 23 (5), 1142-1152, 2013
2682013
An urban ecology critique on the “Smart City” model
J Colding, S Barthel
Journal of Cleaner Production 164, 95-101, 2017
2562017
History and local management of a biodiversity-rich, urban cultural landscape
S Barthel, J Colding, T Elmqvist, C Folke
Ecology and Society 10 (2), 2005
2462005
Urban green commons: Insights on urban common property systems
J Colding, S Barthel, P Bendt, R Snep, W Van der Knaap, H Ernstson
Global Environmental Change 23 (5), 1039-1051, 2013
2102013
Rewiring food systems to enhance human health and biosphere stewardship
LJ Gordon, V Bignet, B Crona, PJG Henriksson, T Van Holt, M Jonell, ...
Environmental Research Letters 12 (10), 100201, 2017
1922017
Biocultural refugia: combating the erosion of diversity in landscapes of food production
S Barthel, CL Crumley, U Svedin
Ecology and Society 18 (4), 2013
1612013
An embodied perspective on the co-production of cultural ecosystem services: toward embodied ecosystems
CM Raymond, M Giusti, S Barthel
Journal of Environmental Planning and Management 61 (5-6), 778-799, 2018
1542018
Stewardship of urban ecosystem services: Understanding the value (s) of urban gardens in Barcelona
J Langemeyer, M Camps-Calvet, L Calvet-Mir, S Barthel, ...
Landscape and Urban Planning 170, 79-89, 2018
1542018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20