Παρακολούθηση
Maria Stoumboudi
Maria Stoumboudi
Research Director at the Hellenic Centre for Marine Research, Institute of Marine Biological
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hcmr.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Spatial heterogeneity in the Mediterranean Biodiversity Hotspot affects barcoding accuracy of its freshwater fishes
MF Geiger, F Herder, MT Monaghan, V Almada, R Barbieri, M Bariche, ...
Molecular ecology resources 14 (6), 1210-1221, 2014
3402014
The freshwater ichthyofauna of Greece-an update based on a hydrographic basin survey
AN ECONOMOU, S GIAKOUMI, L VARDAKAS, R BARBIERI, ...
Mediterranean Marine Science 8 (1), 91-166, 2007
1342007
Freshwater fishes and lampreys of Greece: An annotated checklist
R Barbieri, S Zogaris, E Kalogianni, MT Stoumboudi, Y Chatzinikolaou, ...
932015
Novel relationships among lampreys (Petromyzontiformes) revealed by a taxonomically comprehensive molecular data set
NJ Lang, KJ Roe, CB Renaud, HS Gill, IC Potter, J Freyhof, AM Naseka, ...
American Fisheries Society Symposium 72, 41-55, 2009
882009
Gonadosomatic index in Barbus longiceps, Capoeta damascina and their natural hybrid (Pisces, Cyprinidae), versus spermatozoan index in the parental males
MT Stoumboudi, W Villwock, J Sela, M Abraham
Journal of Fish Biology 43 (6), 865-875, 1993
441993
Phylogeography and genetic structure of the Mediterranean killifish Aphanius fasciatus (Cyprinodontidae)
A Triantafyllidis, I Leonardos, I Bista, ID Kyriazis, MT Stoumboudi, ...
Marine Biology 152, 1159-1167, 2007
412007
The fishes of the inland waters of Lesbos Island, Greece
MT Stoumboudi, M Kottelat, R Barbieri
Ichthyological Exploration of Freshwaters 17 (2), 129, 2006
362006
Genetic divergence among native trout Salmo trutta populations from southern Balkans based on mitochondrial DNA and microsatellite variation
AP Apostolidis, MT Stoumboudi, E Kalogianni, G Cote, L Bernatchez
Journal of Fish Biology 79 (7), 1950-1960, 2011
292011
Freshwater fishes of Peloponnese(Greece): Distribution, ecology and threats
R Barbieri, AN Economou, MTH Stoumboudi, PS Economidis
Conservation of Freshwater Fishes: Options for the Future., 55-64, 2002
212002
The spermatogenetic process in Barbus longiceps, Capoeta damascina and their natural hybrid (Teleostei, Cyprinidae).
MT Stoumboudi, M Abraham
Journal of Fish Biology 49 (3), 458-468, 1996
211996
Cellular responses in the skin of the gilthead sea bream Sparus aurata L. and the sea bass Dicentrarchus labrax (L.) exposed to high ammonia
E Kalogianni, M Alexis, C Tsangaris, M Abraham, SE Wendelaar Bonga, ...
Journal of Fish Biology 78 (4), 1152-1169, 2011
202011
The biology and ecology of Valencia letourneuxi Sauvage 1880(Valenciidae)- prospects for conservation.
R Barbieri, C Daoulas, T Psarras, MT Stoumboudi, AN Economou
Mediterr. Mar. Sci. 1 (2), 75-90, 2000
202000
Endangered freshwater fish of western Greece and the Peloponnese–distribution, abundance, threats and measures for protection
AN Economou, R Barbieri, CH Daoulas, T Psarras, M Stoumboudi, ...
Final Technical Report, 341, 1999
191999
Gonad development and somatic growth in an intergeneric cyprinid hybrid from Lake Kinneret, Israel
MT Stoumboudi, M Abraham, W Villwock, A Ben‐Tuvia, PS Economidis, ...
Journal of Applied Ichthyology 8 (1‐4), 110-121, 1992
191992
The Natura 2000 network and the ranges of threatened species in Greece
K Spiliopoulou, PG Dimitrakopoulos, TM Brooks, G Kelaidi, K Paragamian, ...
Biodiversity and Conservation 30 (4), 945-961, 2021
172021
Aphanius almitiensis, a new species of toothcarp from Greece (Teleostei: Cyprinodontidae)
M Kottelat, R Barbieri, MT Stoumboudi
Revue suisse de Zoologie 114 (1), 13-31, 2007
162007
Threatened fishes of the world: Valencia letourneuxi Sauvage, 1880 (Valenciidae)
R Barbieri, MT Stoumboudi, AN Economou
Environmental Biology of Fishes 65 (1), 46, 2002
162002
Genetic variation in populations of the endangered fish Ladigesocypris ghigii and its implications for conservation
Z Mamuris, MT Stoumboudi, C Stamatis, R Barbieri, KA Moutou
Freshwater Biology 50 (9), 1441-1453, 2005
142005
Threatened fishes of the world: Ladigesocypris ghigii (Gianferrari, 1927)(Cyprinidae)
MT Stoumboudi, R Barbieri, Z Mamuris, MJ Corsini-Foka, AN Economou
Environmental biology of fishes 65 (3), 340, 2002
92002
Aspects of the reproduction and early life history of Ladigesocypris ghigii a freshwater fish species endemic to Rhodes Island (Greece): implementation to conservation
MT Stoumboudi, R Barbieri, M Corsini-Foka, AN Economou, ...
Conservation of Freshwater Fishes: Options for the Future. Oxford, UK …, 2002
92002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20