Παρακολούθηση
Shuvra S. Bhattacharyya
Shuvra S. Bhattacharyya
Professor of Electrical and Computer Engineering, University of Maryland
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα umd.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Embedded multiprocessors: Scheduling and synchronization
S Sriram, SS Bhattacharyya
CRC press, 2018
7312018
Software synthesis from dataflow graphs
SS Bhattacharyya, PK Murthy, EA Lee
Springer Science & Business Media, 1996
5541996
Parameterized dataflow modeling for DSP systems
B Bhattacharya, SS Bhattacharyya
IEEE Transactions on Signal Processing 49 (10), 2408-2421, 2001
3982001
Synthesis of embedded software from synchronous dataflow specifications
SS Bhattacharyya, PK Murthy, EA Lee
Journal of VLSI signal processing systems for signal, image and video …, 1999
2601999
Handbook of signal processing systems
SS Bhattacharyya, EF Deprettere, R Leupers, J Takala
Springer, 2013
2182013
Heterogeneous concurrent modeling and design in java (volume 1: Introduction to ptolemy ii)
C Brooks, EA Lee, X Liu, S Neuendorffer, Y Zhao, H Zheng, ...
CALIFORNIA UNIV BERKELEY DEPT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE, 2008
195*2008
Functional DIF for rapid prototyping
W Plishker, N Sane, M Kiemb, K Anand, SS Bhattacharyya
2008 The 19th IEEE/IFIP International Symposium on Rapid System Prototyping …, 2008
1482008
OpenDF: a dataflow toolset for reconfigurable hardware and multicore systems
SS Bhattacharyya, G Brebner, JW Janneck, J Eker, C Von Platen, ...
ACM SIGARCH Computer Architecture News 36 (5), 29-35, 2009
1342009
Gabriel: A design environment for DSP
EA Lee, WH Ho, EE Goei, JC Bier, S Bhattacharyya
IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing 37 (11), 1751-1762, 1989
1311989
Overview of the MPEG reconfigurable video coding framework
SS Bhattacharyya, J Eker, JW Janneck, C Lucarz, M Mattavelli, M Raulet
Journal of Signal Processing Systems 63 (2), 251-263, 2011
1302011
Software synthesis from the dataflow interchange format
CJ Hsu, MY Ko, SS Bhattacharyya
Proceedings of the 2005 workshop on Software and compilers for embedded …, 2005
1232005
Pimm: Parameterized and interfaced dataflow meta-model for mpsocs runtime reconfiguration
K Desnos, M Pelcat, JF Nezan, SS Bhattacharyya, S Aridhi
2013 International Conference on Embedded Computer Systems: Architectures …, 2013
1142013
Energy reduction techniques for multimedia applications with tolerance to deadline misses
S Hua, G Qu, SS Bhattacharyya
Proceedings of the 40th annual Design Automation Conference, 131-136, 2003
1142003
Hyperspectral image classification with attention-aided CNNs
R Hang, Z Li, Q Liu, P Ghamisi, SS Bhattacharyya
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 59 (3), 2281-2293, 2020
1112020
Systematic integration of parameterized local search into evolutionary algorithms
NK Bambha, SS Bhattacharyya, J Teich, E Zitzler
IEEE Transactions on Evolutionary Computation 8 (2), 137-155, 2004
982004
APGAN and RPMC: Complementary heuristics for translating DSP block diagrams into efficient software implementations
SS Bhattacharyya, PK Murthy, EA Lee
Design Automation for Embedded Systems 2 (1), 33-60, 1997
921997
A hierarchical multiprocessor scheduling system for DSP applications
JL Pino, SS Bhattacharyya, EA Lee
Conference Record of The Twenty-Ninth Asilomar Conference on Signals …, 1995
901995
Embedded computer vision
B Kisacanin, SS Bhattacharyya, S Chai
Springer Science & Business Media, 2008
782008
Joint minimization of code and data for synchronous dataflow programs
PK Murthy, SS Bhattacharyya, EA Lee
Formal Methods in System Design 11 (1), 41-70, 1997
781997
Efficient techniques for clustering and scheduling onto embedded multiprocessors
V Kianzad, SS Bhattacharyya
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 17 (7), 667-680, 2006
742006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20